Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

IJF Refereeing Sport and Education Seminar 2020 Qatar

Årets IJF Seminar ble holdt i Doha, Qatar. Fra Norge deltok Per- Arne Grime og Thom Hallum. Det var deltok […]

Les mer

Oppdateringsseminar for kursinstruktører 2019

Dommerrapport European Judo Open – Tallin

Dommerrapport European Open Luxembourg

Nye drakt- og belteregler – før og under kamp

[Nyhetsarkivet]

Dommere

Dette er hovedsiden for dommeraktivitet i NJF.

Dommerutdanning

Den nasjonale dommerutdanningen går fra nivå C (lavest) til nivå B (middels) til nivå A (høyest). Ut over dette kommer IJF-B og IJF-A, som er internasjonale dommerlisenser. Finn C-dommerkurs i din region i kurskalenderen, eller send en forespørsel til Utviklingsansvarlig.

Kata-dommerutdanning: Her kan man oppnå lokal og nasjonal lisens. Man kan ta lokal og nasjonal lisens i de ulike Kata som finnes. Ved spørsmål, kontakt Utviklingsansvarlig. For å få lisens kreves deltakelse på Kata-dommerkurs, samt gjennomføring av praksis. Du finner Katakurs i kurskalenderen. Utenlandske Kata-dommerutdanninger kan bli godkjent etter søknad til Utviklingsansvarlig.

Mentorordning

Det er utnevnt mentorer i alle regioner, slik at ferske dommere på lokale/regionale stevner kan få gode tilbakemeldinger og rettledning av erfarne dommere underveis. Les mer om ordningen, og se oversikt over mentorene. Dommermentorer mottar normalt dommerhonnorar, for mentorarbeid. Reglement finner du her.

Dommeruttak

Dommersjef i NJF Per-Arne Grime.

Det er Dommersjefen i NJF som tar ut dommere til alle NC og NM og har ansvar for at det er mange nok dommere av tilstrekkelig kvalitet. Til hvert av disse stevnene kan det også tas ut inntil 6 rekrutter som har C-lisens og lite dommererfaring. Les mer om dommeruttak.

Fagrådet

Judoforbundet har et Fagråd for dommere som har som hovedoppgave å behandle endringer i praktisk dømming. De spiller også inn forslag til endringer i kampregler og kursmateriell. Fagrådet har en flat struktur og består to dommere og en trenerrepresentant:Thom Hallum
Nesodden Judoklubb
IJF B-lisensSvenja Rahn
TSI – Judo
Nasjonal A-lisensBirgitte Ursin
BK – judo
Trener 2-lisens

 


Sideoppdatering: 22. mars 2020, kl. 16:59