Har din klubb en egen klubbhåndbok?

Eks. forside klubbhåndbok

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt.

Ofte ligger slik viktig informasjon spredt på mange steder. En klubbhåndbok vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

Det vil også gjøre det mye enklere for nye personer å finne frem til informasjon istedenfor å måtte lage nye rutiner selv.
Klubbhåndboka skal ikke kun være for klubblederne, men den vil også kunne fungere som en viktig hjelpemiddel for foreldre og utøvere som ønsker å finne frem til ulike administrative og sportslig planer.

Det er viktig å revidere klubbhåndboka etter hvert som nye funksjoner, vedtak og rutiner blir endret.

Norges Idrettsforbund har utviklet en veileder som kan benyttes av klubber som vil utvikle en egen klubbhåndbok. Innholdet i veilederen (malen) dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted.

Veilederen kan lastes ned på Idrettsforbundets nettsider Det vil man finne hele tiden oppdatert versjon av veilederen.

Vi oppfordrer ellers til å se på NIFs nettsider for flere maler som klubbene kan benytte som et utgangspunkt, dersom klubben ikke har laget egne.

Det er blant annet utarbeidet maler i forbindelse med klubbenes styremøter, årsberetninger, arbeidsavtaler (treneravtale) og andre retningslinjer (eks. foreldre, mobbing, reiseledere, trenere, utøvere, alkohol m.m).

Årshjul

Har din klubb utviklet et årshjul?

Excel-basert Årshjul tilgjengelig for judoklubber
Excel-basert Årshjul tilgjengelig for judoklubber

Et årshjul kan bidra til å forenkle mye arbeid for klubben. Det er et Excel-basert styringsverktøy som fungerer som et hjelpemiddel for klubben slik at planlegging av aktiviteter (eks. idrettsregistrering, årsmøter m.m.) blir mindre krevende. Man får påminnelser og finner viktige gjøremål fordelt på årets måneder.

Årshjulet blir da ikke bare et verktøy for en lettere hverdag, men det blir og en viktig kontinuitetsbærer for klubben.
I årshjulet kan man også få en god oversikt over ulike tilskuddsordninger og idrettsavtaler som finnes for klubben.

Ønsker din klubb å ta i bruk årshjulet, så må du kontakte NJF på epost sven.sodal@judo.no.

Vi ønsker å sikre oss at klubben får mest mulig ut av verktøyet og hvilke muligheter som finnes. Derfor er det viktig for oss at vi har en gjennomgang med deg slik at vi er sikker på at alle mulighetene er formidlet.