Overordnet oversikt over hva som bør være treningens hovedfokus på de ulike utviklingsnivå.

Nivå 1
● Lek og bevegelsesglede.
● Lære og utvikle grunnleggende idrettslige ferdigheter.
Nivå 2
● Lek og bevegelsesglede.
● Lære og utvikle grunnleggende idrettslige ferdigheter.
Nivå 3
● Lek og bevegelsesglede.
● Lære og utvikle grunnleggende idrettslige ferdigheter.
Nivå 4
● Treningsglede.
● Utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklingsmål.
Nivå 5
● Treningsglede.
● Lære å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser.
● Se sammenheng mellom forberedelser og utvikling av resultater.
Nivå 6
● Drive omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som skal føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå̊.
Nivå 7
● Utvikle og praktisere toppidrettslige ferdigheter og kvaliteter.
1. Trening og forberedelser i verdensklasse.
2. Idretten er første prioritet.
3. Internasjonale toppresultater.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier