Mentale- og sosiale ferdigheter er viktige prioriteringsområder i den daglige treningen i judo. Sosiale ferdigheter innebærer evne til å samarbeide, kommunisere, samt gi konstruktiv kritikk og tilbakemelding. Mentale ferdigheter handler blant annet om å opparbeide høy selvtillit, indre motivasjon, stressmestring, og evne til spenningsregulering og refokusering.

Trening av mentale ferdigheter er innbakt i PDF-oversikten, som også tar høyde for utøverens nivå og alder. PDF-filen finner du nederst på denne siden.

Nivå 1
Fokus:
● Øve på å kjenne forskjell på når man er anspent, og når man er avslappet.
● Bruk avspenningsteknikker som del av treningsøktene, for å øve på å regulere aktiveringen i kroppen. Tilpass til alder/nivå.
● Mot slutten av nivå 1 skal utøveren være bevisst på egen kroppslig aktivering, samt vite forskjell på avspent og anspent muskel.
Nivå 2
Fokus:
● Samarbeide i grupper.
● Gi og få tilbakemelding under og etter trening (utviklingsfokus).
● Mot slutten av dette nivået skal utøveren beherske evnen til å samarbeide, samt ha opprettet en eller flere gode relasjoner til andre i treningsgruppa.
Nivå 3
Fokus:
● Fokuser på å sette konkrete mål for sesongen.
● Strukturerer opp hvordan utøveren skal jobbe med målene for å nå dem.
● Mot slutten av dette nivået er det fint om utøver kan starte å reflektere over egen innsats i trening/konkurranse. Målet med dette er å gi utøveren grunnforståelse om at det er innsats og vilje som skaper prestasjoner og fremgang.
Nivå 4
Fokus:
● Øve på å snakke til seg selv og andre om innsats på trening og konkurranse, på en konstruktiv og positiv måte.
● Mot slutten av dette nivået skal utøveren beherske å gi to positive og én konstruktiv tilbakemelding, både til seg selv og andre i treningsgruppa, når det gjelder innsats og prestasjon.
● Legg opp egne treningsøkter med hovedfokus på konstruktivt tilbakemeldings- og utviklingsarbeid.
Nivå 5
● Bli introdusert for Olympiatoppens modell for mental trening.
● Utøveren skal på dette nivået gradvis bli kjent med ulike mentale basisteknikker, og bli introdusert for de ulike mentale ferdigheter som kreves på elitenivå i judo.
● Utøveren skal i løpet av nivået beherske evnen til å refokusere (nullstille) seg på trening og i konkurranse.
Nivå 6
Fokus:
● Øke den generelle erfaringen med bruk av ulike typer mentale basisteknikker i trening/konkurranse, samt spesifikt bruke mentale basisteknikker for individuelle utfordringer.
● Utøveren skal på slutten av dette nivået beherske bruk av to basisteknikker som forbedrer det daglige treningsarbeidet og/eller prestasjon i konkurranse.
Nivå 7
Fokus:
● Utøveren skal ha full oversikt over hvilke mentale krav som stilles i internasjonal toppjudo, og hvor utøver er i forhold til kravene.
● Dersom utøver ikke oppfyller kravene, skal utøver vite hvilke steg som må gjøres for å oppnå kravene, samt gjennomføre disse stegene.

Forklaring av PDF-filen: Fremstillingen forsøker å skissere hvilke ferdigheter som bør utvikles i tidlig alder, og hvilke ferdigheter som kan utvikles senere. Ferdigheter som påpekes som særdeles viktig å fokusere på et tidlig stadium er selvtillit, selvfølelse, autonomi, indre kontrollfokus, indre motivasjon, og sosiale- og etiske verdier. De sosiale- og mentale ferdighetene som nevnes i oppsettet er forklart i korte trekk, og det er gitt anbefalinger til mentale teknikker som kan brukes for å trene disse ferdighetene.

Trykk her for å lære mer om mentale konkurranseforberedelser i kampsport.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier