Norges Judoforbund

NJF tekst

Para-judo

Judo er en kampidrett som kan trenes av alle, uavhengig av funksjonsnivå.

Judo kan trenes av alle. FOTO: Wibecke Holm Jøsang

Judo skiller seg fra de fleste andre kampsporter ved at den ikke inneholder slag, spark eller elementer hvor man har til hensikt å skade motstanderen.

I judo får du allsidig trening for hele kroppen; styrke, balanse, utholdenhet og bevegelighet. På treningen tilpasser man seg sine treningspartnere slik at alle kan trene med alle uansett nivå.

Har du lyst til å begynne med judo? Her kan du se om det finnes en judoklubb nær deg, eller du kan kontakte administrasjonen i NJF.

Graderinger

Den norske troppen i British Open Special needs 2016.

Judoutøvere bærer belter med forskjellig farge som viser hvilken grad de har. Etter hvert som man lærer nye teknikker går man opp til graderinger som er en praktisk eksamen der utøverne viser frem sine teknikker. Beltefargen gjenspeiler hvor mange teknikker en utøver kan og hvor godt teknikkene utøves.

For utøvere med funksjonsnedsettelse vil graderingssensoren kunne tilpasse graderingen individuelt. På denne måten blir avansement i beltegrader oppnåelig for alle som trener judo.

Para-konkurranser i judo

  • Special Olympics judo – konkurranser for utviklingshemmede
  • Paralympics judo – konkurranser for synshemmede
  • Deaflympics judo – konkurranser for hørselshemmede

Kompetanseklubber

Vi har per i dag fem kompetanseklubber i NJF: Nesodden Judoklubb, Trondheim Judokwai, Sande Sportsklubb Judo, Bodø Judo Club og Stavanger Judoklubb. Hver av disse har en representant i Råd for para-judo som jobber med veiledning og opplæring på kurs og seminarer.

Råd for para-judo:Wibecke Holm Jøsang
Nesodden Judoklubb
Epost: wibecke.josang@gmail.comStåle Wikdahl
Trondheim Judokwai
Epost: wikdahl@online.noHanne Myrnes
Bodø Judo Club
Epost: hanne@bodojudoclub.noAnnette Møller
Stavanger Judoklubb
Epost: annette.moller@judo.no

Klubbinfo: Tilskudd

Klubber som ønsker å starte eller utbedre sitt para-tilbud har flere muligheter for å søke om økonomisk støtte.

Tilskudd fra NJF
Vi støtter prosjekter og tiltak som har som mål å rekruttere eller å skape bedre og større treningsmiljøer. Ta kontakt for mer informasjon.

Lokale midler
Mange kommuner, idrettskretser og fylkeskommuner har egne støtteordninger.

Andre støtteordninger
Flere stiftelser og organisasjoner gir midler til para-aktiviteter. Les mer om disse på temasidene til NIF.

 

Klassifisering i paraidrett:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/noen-gang-lurt-pa-hva-klassifisering-i-paraidretten-er/


Sideoppdatering: 14. februar 2020, kl. 11:50