Norges Judoforbund

NJF tekst

Leder

Klubblederseminar

Avholdes hvert 2. år i forbindelse med ForbundsTinget, normalt sett dagen etter. Åpent for alle klubbledere og andre sentrale klubbpersoner. Hovedfokus er å gi lederne relevant oppdatering, innsikt og ny kunnskap/kompetanse. Dagsaktuelle temaer for klubbene blir lagt fram og diskutert. En viktig arena for å få siste nytt fra NJF, både politisk og administrativt.

Regionale klubbledermøter

Avholdes årlig i hver sone: øst, sør, vest, midt og nord. Åpent for alle klubbledere og andre sentrale klubbpersoner, samt regionslederne. NJF deltar med en møteholder, som oftest representert fra Forbundsstyret. Fokus er regionsutvikling, daglig drift, klubbutvikling og andre dagsaktuelle temaer for klubbene/regionen. En viktig møtearena for klubb- og regionslederne og NJF hvor gjensidig bekjensskap og informasjonsformidling tar stor plass.

Storklubbseminar

Årlig arrangement for ledere av klubber med over 100 medlemmer. Relevant informasjon og erfaringsutveksling mellom storklubbene er hovedinnholdet. Det er stort fokus på utfordringene og andre områder knyttet til den daglig driften hos storklubbene. Målet er å gi klubblederne rikelig med kompetanseheving og ny kunnskap slik at de skal kunne fortsette arbeidet med å drifte klubben fremover.

Lederkurs for ungdom
n2014_lederkurs_ungdom_flyer
Lederkurs for ungdom i alderen 15-19 år. Kurset forbereder ungdom på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Ungdommene får relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene. Kurset avholdes over to samlingshelger der ungdommene imellomtid skal gjennomføre praksis i egen klubb.

Kurset er delt opp i følgende moduler:

  • Teambuildning
  • Selvtillit / selvfølelse
  • Ledelse / lederrollen
  • Ungdom i sentrum
  • Idrettens organisering / Norges Judoforbunds organisering
  • Arbeids- og endringsverktøy
  • Kommunikasjon
  • Retorikk
  • Coaching

Sideoppdatering: 22. desember 2014, kl. 23:50