Hjelpetrenerkurs

Kurset gir trenere et pedagogisk verktøy for å tilrettelegge judotrening for barn. Pedagogikk vektlegges i større grad enn et ordinært trenerkurs, men inneholder også judoens elementære prinsipper og verdier.

Krav til deltakelse:

  • Minimum oransje belte.
  • Fyller minimum 12 år inneværende år, eller er allerede hjelpetrener i egen klubb.

Kurset er primært lagt opp for trenere mellom 12-18 år, men eldre trenere kan også delta.

Etter endt kurs skal deltakerne:

  • Ha tilegnet seg pedagogiske verktøy som gjør judotreningen bedre tilrettelagt for den enkelte utøver
  • Ha forståelse for hvordan man ivaretar barn på en måte som gir trygghet og mestringsfølelse

Kurset er i utg. ca. 4-6 timer. Kursholder tilpasser kursinnhold etter deltakere.

NJFs kursholder er Birgitte Ursin. Trenere med egnet kompetanse som ønsker å holde hjelpetrenerkurs kan kontakte Utviklingsansvarlig.