«Trenere for morgendagens toppidrettsutøvere med hovedfokus på talentutvikling.»

Hovedmålet på Trener 3 er å gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Målgruppen er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse. For å delta på Trener 3-kurs kreves det at man har NJF godkjent Trener 2, og det er en forutsetning at man fungerer aktivt som trener.

F.o.m. trener 3, arrangeres og organiseres kursene i samarbeid med Idrettsforbundet og Olympiatoppen.

Les mer om Trener 3 og Trener 4 hos Idrettsforbundet.

Er du interessert i dette så ønsker vi at du melder din interesse