Teknikk defineres som en utøvers løsning av en bevegelsesoppgave, og er den viktigste ferdigheten innen judo. I judo består teknikk grovt forklart av stående teknikker (tachi waza), bakketeknikker (ne waza), grepsteknikk, samt bevegelse av seg selv og motstander. I sparring/kamp kombineres de ulike teknikkene i ulike situasjoner.

Det er helt essensielt at utøvere har god grunnteknikk og en bred teknisk base innenfor alle disse ulike teknikkområdene, for å senere kunne utvikle egne spesialteknikker. Hva som er viktig å vektlegge i ulike aldre og utviklingsstadier er beskrevet i tabellen.

Tachi Waza

Nivå 1
Introdusere● Rulle alle veier.*
● Judospesifikke oppvarmingsøvelser.
Øve på● Samhandling; gjennom parøvelser.
● Å forstå instruksjon.
Mestre● Forstå «hajime» og «mate».
*Start til fallteknikktrening.
Nivå 2
Introdusere● At både uke og tori har aktiv rolle.
● Judobevegelser og balansebrudd.
Øve på● Å forstå instruksjon.
● Å rulle alle veier.*
● Kast – slik at uke øver på å falle på ulike måter.
Mestre● Å forstå «hajime» og «mate».
● Tachi Waza-krav til gult belte» i NJFs økthefte.
*Start til fallteknikktrening.
Nivå 3
Introdusere● At uke kastes mer fritt.*
● Bevegelser for kombinasjoner og kontringer.
Øve på● At både uke og tori har aktiv rolle.
● Judobevegelser og balansebrudd.
Mestre● Tachi Waza-krav til oransje og grønt belte i NJFs-økthefte.
● Å ta imot instruksjon.
*Med hovedfokus på fallteknikk.
Nivå 4
Øve på● Forståelse og bevisstgjøring av action-reaction.*
● Å kombinere de ulike teknikkene du har lært, basert på action-reaction.
● Kontringer. Defensive reaksjoner; bruk av hoften & standardisere bevegelser. Knytte de defensive reaksjonene til kontringsteknikkene dere har lært. Både til høyre og venstre.
Mestre● «Tachi Waza-krav til blått belte» i NJFs økthefte.
*Tori styrer hele situasjonen, mens uke kan lese bevegelsene og reagere hensiktsmessig.
Nivå 5
Introdusere:● Starte å bygge egen judoidentitet*
Øve påKombinasjoner:
● Å Kombinere teknikkene du har lært, men også utvikle egne konkurranseteknikker.
● Kunne lese situasjoner og basere valg på action-reaction.**

Kontringer:
● Øve på defensive reaksjoner og videreutvikle bruk av hoften.
● Overta teknikker ved å lese motstanders bevegelser/angrep.
● Knytte defensive reaksjoner til kontringsteknikkene du har lært tidligere. Både til høyre og venstre.

● Å utvikle 3-5 «egne» konkurranseteknikker i Tachi Waza.
NB: Husk sammenheng med overgang til Ne Waza.
Mestre● «Tachi Waza-krav til brunt belte» i NJFs økthefte.
*Sette sin egen stil, sette «alt» sammen.
**Tori styrer hele situasjonen, mens uke kan lese bevegelsene og reagere hensiktsmessig.
Nivå 6
Øve på● Dine egne spesialiserte konkurranseteknikker (3-5 stk.).
● Å videreutvikle og bygge egen Tachi Waza-judoidentitet.*
MestreKombinasjoner:
● Å kombinere teknikkene du har lært.
● Egenspesialiserte konkurranseteknikker.
● Å kunne lese situasjoner og basere valg på action-reaction.**

Kontringer:
● Defensive reaksjoner og videreutvikle bruk av hoften.
● Å overta teknikker ved å lese motstanders bevegelser/angrep.
● Å knytte defensive reaksjoner til kontringsteknikkene du har lært tidligere. Både til høyre og venstre.

● Å utvikle 3-5 «egne» konkurranseteknikker i Tachi Waza.
NB: Husk sammenheng med overgang til Ne Waza.

● Gradere til sort belte.
*Egen stil, sette «alt» sammen.
**Tori styrer hele situasjonen, mens uke kan lese bevegelsene og reagere hensiktsmessig.
Nivå 7
Øve på● Å effektivisere og utvikle egne konkurranseteknikker.*
● Å effektivisere og utvikle egen judoidentitet.
Mestre● Å gjennomføre «egen judo» uansett motstander.
*I Tachi Waza, Ne Waza & grepsteknikk/grepstaktikk.

Grep

Nivå 3
Introdusere● Strategi for grepsteknikk (se «øve på»)
Øve på● Å ta klassisk grep mot høyre- og venstregrepet motstander. Øve på fire standardiserte grepsvarianter til både høyre og venstre.
● At du fra ditt grep skal du kunne bevege uke, med riktig tai subaki og påfølgende kast.
● Å bryte motstanders grep i din krage og arm, på begge sider. Øve på ett standardisert brudd, på hver side.
Mestre● Å posisjonere deg riktig for å ta klassisk grep, og bevege uke i ulike retninger, med riktig tai subaki.
Nivå 4
Introdusere● Strategi for grepsteknikk i randori.
Øve på● Å bevege uke fritt basert på tidligere innlærte mønstre (se standardiserte grepsvarianter).
● Å unngå nakkegrep.
● Å bryte nakkegrep. Øve på ett standardisert brudd til hver side.
● Å ta nakkegrep mot både høyre- og venstregrepet motstander. Øve på 4 standardiserte grepsvarianter til hver side.
Mestre● Å ta klassisk grep mot både høyre- og venstregrepet motstander. Mestre 4 standardiserte grepsvarianter til hver side.
● Å fra ditt grep kunne bevege uke med riktig tai subaki og påfølgende kast.
● Å bryte grep i både krage og arm, på begge sider. MEstre ett standardisert brudd til hver side.
Nivå 5
Introdusere● Strategi for grepsteknikk i konkurranse.
● Bygging av egen judoidentitet.*
● Ulike system mot ulike stiler/posisjoner, fra eget favorittgrep.
Øve på● Å utvikle 1-2 egne favorittgrep. F.eks. klassisk- og/eller nakkegrep.
● Å sette grep sammen med konkurranseteknikker.
● Fortsette å øve på å utvikle de standardiserte grepsvariantene.
Mestre● Å bevege uke fritt, basert på tidligere innlærte mønstre (se standariserte grepsvarianter).
● Å unngå nakkegrep.
● Å bryte nakkegrep. Mestre ett standarisert brudd til hver side.
● Å ta nakkegrep mot både høyre- og venstregrepet motstander. Mestre 4 standariserte grepsvarianter til hver side.
*Egen stil, sette «alt» sammen.
Nivå 6
Øve på● Å videreutvikle og bygge egen judoidentitet.
● Å spesialisere 1-2 egne favorittgrep mot «alle» stiler/posisjoner.
● Å sette grep sammen med overganger fra Tachi Waza til Ne Waza.
Mestre● 1-2 egne favorittgrep satt sammen med konkurranseteknikker.
● Strategi og grepsteknikk i konkurransesituasjon.
● De standariserte grepsvariantene.
Nivå 7
Øve på● Å effektivisere og utvikle egne konkurranseteknikker.*
● Å effektivisere og utvikle egen judoidentitet.
Mestre● Å gjennomføre «egen judo» uansett motstander.
*I Tachi Waza, Ne Waza & grepsteknikk/grepstaktikk.

Ne Waza

Nivå 1
Introdusere● Rulle alle veier.*
● Judospesifikke oppvarmingsøvelser.
Øve på● Samhandling; gjennom parøvelser.
● Å forstå instruksjon.
Mestre● Forstå «hajime» og «mate».
*Start til fallteknikktrening.
Nivå 2
Introdusere● Ne Waza randori.
● Samhandling; Action – reaction.*
● At både uke og tori har aktiv rolle.
Øve på● Action – reaction
Starten på overganger.
● Kontroll og bevegelse.
Mestre● Ne Wasa-krav til gult belte» i NJFs økthefte.
*Tori styrer hele situasjonen, mens uke kan lese bevegelsene og reagere hensiktsmessig.
Nivå 3
Introdusere● Ne Waza-randori i ulike overganger fra Tachi Waza til Ne Waza.
Øve på● Kontroll og bevegelse.
Overganger fra Tachi Waza til Ne Waza*
● Samhandling: Action – reaction.**
● At både uke og tori har aktiv rolle.
● Ne Waza-randori.
Mestre● «Krav til oransje og grønt belte» i NJFs-økthefte.
● Action-reaction
Starten på overganger.
● «Funksjonelle standardiserte snuinger 1«*
*To stk. fra både mage og benk.
**Tori styrer hele situasjonen, mens uke kan lese bevegelsene og reagere hensiktsmessig.
Nivå 4
Introdusere● Armbend og halslås-teknikker.
Øve på● Kontroll og bevegelse.
Overgangen fra Tachi Waza til Ne Waza.
● Å bruke Ne Waza-teknikker i kampsituasjoner med motstand.
● Ne Waza-randori i overgang fra Tachi Waza til Ne Waza.
Mestre● «Krav til blått belte» i NJFs økthefte.

Funksjonelle standariserte snuinger 2.
1) 2 nye snuinger fra både mage og benk.
2) 1 teknikk fra topp og bunn fra halvguard.
3) 1 teknikk fra topp og bunn fra guard.
Nivå 5
Introdusere:● Starte å bygge egen judoidentitet.*
● Introduksjon til bruk av armbend og halslås-teknikker, i konkurranse.
Øve på:● Fortsette på «nivå-4»
Mestre● «Krav til brunt belte» i NJFs økthefte.
Overganger fra Tachi Waza til Ne Waza, i konkurransesituasjoner.
*Egen stil, sette «alt» sammen.
Nivå 6
Øve på● Å videreutvikle og bygge egen judoidentitet*
● Å bruke teknikker i kampsituasjoner med motstand.
● Ne Waza-randori i ulike overganger fra Tachi Waza til Ne Waza.
● Å sette grep sammen med overganger fra Tachi Waza til Ne Waza.
Mestre● 3-4 situasjonsbaserte og spesialiserte konkurranseteknikker.
● Gradere til sort belte.
*Egen stil, sette «alt» sammen.
Nivå 7
Øve på● Å effektivisere og utvikle egne konkurranseteknikker.*
● Å effektivisere og utvikle egen judoidentitet.
Mestre● Å gjennomføre «egen judo» uansett motstander.
*I Tachi Waza, Ne Waza & grepsteknikk/grepstaktikk.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier