Klart for NM JR i Bærum


16.-17. november går Junior-NM av stabelen i Bærum med Ippon Judoklubb som arrangør. Stevneleder Erik Alsgaard bekrefter at alt ligger til rette for et flott stevne i klubbens egen lekegrind Nadderudhallen.

Det er totalt påmeldt 22 lag og 141 individuelle deltakere. Med andre ord har vi mye god judo i vente denne helgen.Det er mulig å følge stevnet både via stream og via live resultater.

Kampstart kl. 09.30 begge dager. Finalene kjøres til slutt i hver aldersgruppe (klasser med 6 deltakere eller flere).

I Nadderudhallen vil det være førstehjelp, kiosk og gratis inngan!

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å ta turen til Nadderudhallen denne helgen, for en spennende, morsom og lærerik helg!

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

118 Views0
Vestlandscup 2019

Lørdag 19. oktober var det duket for Vestlandscup i Sandnes.
Med til sammen 106 deltakere fra 25 klubber, fordelt på alle regioner samt utlandet, var det en god gjeng utøvere som hadde oppstilling 09.30 lørdag morgen.

Alle deltakere under line-up. Foto: Torbjørn Engebretsen

I løpet av dagen var det mye god sport, med veldig flinke utøvere og et positivt publikum. Aller kjekkest for meg var det kanskje at det var så mange jenter som deltok. Det var en rekke utøvere fra Wirral, en klubb i England, og disse var med på å gi noen ekstra utfordringer i enkelte av klassene.

Styremedlem Annette Møller med velfortjent oppmerksomhet til Stig Inge Dalva under åpning av stevnet. Foto: Torbjørn Engebretsen

Jeg hadde gleden av å få si noen ord i forbindelse med åpning av stevnet, og det var en stor ære å få dele ut en honorær utmerkelse i sølv til Stig Inge Dalva fra Sandnes Judoklubb. Etter 30 år som trener, mange flere år som utøver, og med et engasjement for judo lokalt var det kjekt å få gjøre dette i forbindelse med et Norgescup stevne.

Takk til Sandnes Judoklubb for et godt gjennomført stevne. Vi møtte blide folk i sekretariatet, alle lett gjenkjennelige med like T-skjorter. Takk til dommerne som jobbet hele dagen, selv om det var noe rotasjon var det ikke mye tid til pause. Takk til Harald Monsen som hadde «ny» rolle som stevneleder.

Takk til alle andre som var med på å gjøre dette til en veldig god stevnedag med mye god judo og godt humør.

Se for øvrig:

Neste høydepunkt som vi ser frem mot nå er NM for ungdom og junior hos Ippon JK i Bærum.

Hilsen
Annette Møller
Styremedlem, Norges Judoforbund

107 Views0
NY UTLYSNING: Teknisk arrangør til NM sr 2020!

Da vi ikke har fått inn søkere til Senior NM – individuelt og lag, utlyses arrangementet på nytt.

Arrangementet kan tilpasses arrangørklubb, men holdes normalt på vårsemesteret.
Ved spørsmål og/eller interesse kontakt Stevnekomiteen.

Søknad

Søknad for å arrangere NM sendes Stevnekomiteen.

Tekniske krav:
Søknadene må inneholde:

 • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
 • Kopi av styrevedtak (kan ettersendes)
 • Navn på stevneleder
 • Arena for stevnet
 • Ønsket stevnedato (eventuelt aktuelt tidsrom)

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual, i tillegg til Stevnereglement og andre vedtak fattet av NJF.

Vi ber interesserte klubber melde fra til Stevnekomiteen innen 10.11.2019

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

35 Views0
Rapport fra arrangørkurs i Sandnes

Sandnes Judoklubb tok tidligere i høst initiativ til å få gjennomført et arrangørkurs, både for å få utdannet flere nye stevnearrangører i klubben og generelt å lære mer om faget stevnearrangering.

NJF har i lengre tid jobbet med Arrangørstigen, som er et nytt utdanningsløp for stevnearrangører. Nivå 1 ble ferdigstilt i 2017, mens nivå 2 er ferdigutviklet i år.

Ni deltakere deltok på stevnelederkurs i Sandnes 6/10. Her er alle samlet sammen med kursholder Hans Engebretsen.

I Sandnes ble det søndag 6. september avholdt et Grunnkurs for stevne- og sekretariatsledere med 6 deltakere, 5 fra Sandnes Judoklubb og 1 fra Gausel Judoklubb. Dette kurset gjennomgår blant annet emner knyttet til regelverk, Judoshiai, samt stevne- og sekretariatslederens rolle og ansvarsområder.

En måned etter grunnkurset var vi tilbake i Sandnes for å grave dypere inn i stevnelederens rolle under nasjonale judostevner. Det ble gjennomført et Videregående kurs for stevneledere.

Begge kursene krever at deltakerne gjennomgår praksis på et judostevne før de får tildelt lisens. Sandnes JK skal lørdag 19. oktober arrangere Vestlandscup som er et nasjonalt judostevne der deltakerne får testet seg i praksis.

Her er en liten rapport fra kursholder som gjennomførte Stevnelederkurset i Sandnes 6. oktober:

«Søndag 6/10 holdt jeg for første gang et videregående kurs for Stevneleder. Kurset samlet til sammen 9 deltagere, 6 fra Sandnes Judoklubb og 3 fra Gausel Judoklubb. Kurset er lagt opp med stor grad av gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Deltagerne var veldig engasjerte, og vi fikk mange gode diskusjoner rundt organisering av stevner og stevneleders oppgaver før, under og etter stevnet. Jeg ønsker å takke alle deltagere som ofret en flott høstsøndag ute i sola for å bidra til bedre kvalitet på norske judostevner!»

Hilsen
Hans Engebretsen
Kursholder

76 Views0
Nye drakt- og belteregler – før og under kamp

IJF har innført nye draktregler og for den kommende sesongen gjelder nye regler i NC og NM. Første nasjonale stevne med de nye reglene blir Vestlandscup.

Godkjent utstyr
De nye reglene er innført for å bedre effektiviteten i kampen, samt for å øke muligheten for et godt grep. Det er en forutsetning at drakten er i henhold til gjeldende regler fra IJF/ EJU, at drakten er korrekt, og at beltet er knyttet stramt rundt livet. Det er ikke er tillatt med lange tights under drakten*.

Det er i Norge ingen krav til rødt eller blått IJF-godkjenningsmerke.

Regler under kamp
Utøveren skal rette på drakten og eventuelt knyte beltet så raskt som mulig etter «Matté», og senest før «Hajime»**. Beltet skal vær knyttet stramt rundt livet for å unngå at drakten løsner. Dersom drakten løsner under kamp skal utøveren ved «Matté» plassere drakten tilbake under beltet, uten å knyte opp beltet. Dette for å unngå lange pauser. Dersom utøveren ikke gjør dette uoppfordret vil dommeren vise det offisielle tegnet for å rette på drakt, ved å krysse venstre arm over høyre. Hvis dommeren må vise det offisielle tegnet to ganger til samme utøver, i samme kamp, vil utøveren bli tildelt «Shido»***. Dersom en utøver med vilje bruker for lang tid på å rette på drakten og knyte belte, vil utøveren også bli tildelt «Shido».

*(SoR* C 1.1.4 pkt.9) *SoR: Sport and Organisation Rules of the International Judo Federation 05.06.2019.
**(IJF Refereeing Rules Art. 4 pkt. 11).
***(IJF Refereeing Rules Art. 18 pkt. 19).

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

103 Views0
Utlysning teknisk arrangør Nordisk Mesterskap 2021

Norge skal arrangere Nordisk Mesterskap i judo i 2021, og NJF søker i den forbindelse etter teknisk arrangør.

Alle søknader må inneholde:

 • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
 • Kopi av styrevedtak
 • Navn på stevneleder
 • Arena for stevnet
 • Ønsket stevnedato (eventuelt aktuelt tidsrom)

Søknader sendes seinest 03.11.2019 til både Sven Sødal og Stevnekomiteen

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold til arrangørmanual, i tillegg til stevnereglement og andre vedtak fattet av NJF.

Alle mottatte søknader vi bli bekreftet på e-post innen kort tid. Endelig avgjørelse om tildeling vil bli avgjort på Forbundsstyremøtet 29.november. Ta kontakt ved spørsmål!

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

76 Views0
Revidering av restriksjoner for barnekonkurranser

I 2016 ble det innført egne restriksjoner for barnekonkurranser. I forkant ble et forslag lagt ut til høring med mulighet for alle medlemmer å uttale seg. De aller fleste var utelukkende positive. Restriksjonen gjelder alle konkurranser for barn og er innlemmet i Stevnereglementet og utdypet i et eget vedlegg. De likner tilsvarende innført i en rekke andre land hvor hensikten er:

1) Å fremme teknisk utvikling.
2) Å hindre dårlige opplevelser på matta.
3) Å redusere skaderisiko.

På bakgrunn av de erfaringer som er gjort er det behov for en revidering. Styret i NJF har behandlet innkommende forslag, og følgende endringer og spesifiseringer er vedtatt:

 • Grep rundt nakke uten grep i drakt er ikke lov i tachi waza. Man må ha grep i drakt for å kaste. Grepet skal være slik at toris arm ikke krysser ukes midtlinje på rygg.
 • Grep rundt nakke uten grep i drakt er ikke lov i ne waza. Teknikker som gir bend på nakke er ikke lov.
 • Droppteknikker er ikke lov. O uchi gari der tori faller ned på kne er lov.
 • Vi ønsker å harmonisere regelverket med svenske regler. De har ingen restriksjoner for U13 og vi vil derfor samkjøre med dette. Våre restriksjoner gjelder kun i U9 og U11. Dersom U11 og U13 slås sammen, gjelder reglene for den yngste aldersklassen.

Revideringene gjelder fra 1.9.2019. Det vil utformes nytt informasjonsmateriell, med hjelp fra SK-leder Christian Wolff.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

91 Views0
Tekniske arrangører til NM 2020 søkes
NJF søker tekniske arrangører til NM 2020. FOTO: Christian Wolf/judobilder.org

NJF søker tekniske arrangører til Norgesmesterskapene i 2020. NM Senior individuelt og lag på vårsemesteret og NM for aldersbestemte kategorier indivuduelt og lag på høstsemesteret.

Frist for å søke om å få arrangere Norgesmesterskap 2020 er fastsatt til 25. august 2019.

Søknadene må minimum inneholde:

 • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
 • Kopi av styrevedtak (kan ettersendes)
 • Navn på stevneleder
 • Arena for stevnet
 • Ønsket stevnedato (eventuelt aktuelt tidsrom)

Søknader sendes Stevnekomiteen. NC-arrangementene tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund etter innstilling fra Stevnekomitéen.

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual, i tillegg til Stevnereglement og andre vedtak fattet av NJF.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

114 Views0
Vellykket Senior-NM i Stavanger

29.-30. juni ble NM for senior individuelt og lag arrangert i Stavanger Idrettshall under NM-veka 2019, et samarbeid mellom NIF, NRK og ulike særforbund. Stavanger judoklubb leverte virkelig og gjorde en god jobb med hjelp fra Christian Wolff. Dette til tross for at de aldri har arrangert nasjonale stevner før.

Vellykket NM i Stavanger under NM-veka 2019. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org
Mohammad Reza Sedaghati vant kongepokalen for herrer i Åpen klasse, her avbildet med sin trener Stephan Röhrl. FOTO: Christian Wolff
Thom Hallum mottok honorær 4. dan under NM. Her dømmer han i finalerunden. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Stevnet ble åpnet med minneord om avdøde Visepresident Svein Erik Rud av Harald Monsen, og et minutts stillhet. Jeg må også få takke på vegne av norsk judo for alle fine ord fra så mange hold. Veldig mange har tenkt på hans familie og venner i denne vanskelige stund. Svein Erik blir gravlagt i Haugesund på torsdag 4.juli, og undertegnede og Generalsekretær stiller på vegne av forbundet.

Ippon JK ble beste klubb individuelt og vant lagkampen i mix-klassen, mens NJJK vant lagkampen i herrer. Mohammad Reza Sedaghati vant kongepokalen for herrer, mens det dessverre var for få deltakende damer til å kunne dele den ut her. De to største klubbene dominerer norsk seniorklassene. Men vi ser også noen overraskelser, og nye talenter som dukker opp.

NM ble ellers preget av god sportsånd, god dømming og fin stemning. Rammen rundt mesterskapet var godt planlagt, og lyd- og lyseffekter under finalene satt en ekstra spiss på arrangementet.

Når det gjelder dekning fra NRK er vi skuffet. To minutter TV er litt spinkelt grunnlag å basere et norgesmesterskap på synes jeg.

Jeg hadde ellers gleden av å dele ut honorær 4. dan til Thom Hallum for sin store innsats for norsk judo på alle plan. I tillegg til å være en svært aktiv dommer både nasjonalt og internasjonalt, holder Hallum dommerkurs og er både klubbleder og trener i Nesodden JK. Veldig gøy og veldig fortjent!

Flere bilder fra stevnet kan ses på judobilder.org. Kampskjemaer og opptak av live-stream ligger på live.judo.no.

Vi retter en stor takk til Stavanger Judoklubb for et flott arrangement!

Ønsker hele Norsk Judo en riktig god sommer!

Jørgen Hillestad

President
Norges Judoforbund

128 Views0
Klart for NM Senior i Stavanger

Førstkommende helg går NM senior av stabelen i Stavangerhallen med Stavanger Judoklubb som arrangør. Det er første gang Stavanger Judoklubb arrangerer et NM og en stor stab har vært gjennom opplæring og er klare til å ta fatt på oppgavene til helgen.

Stevneleder Rune Andersen er optimistisk med hensyn til gjennomføringen som finner sted i Norges største idrettshall på totalt 5000 kvadratmeter spilleflate.

Judo vil foregå i den høyre halvparten av hallen samtidig med andre øvelser i hallen forøvrig. Det er 59 påmeldte i ordinære klasser. I tillegg kommer de åpne klassene. I lagstevnet deltar tilsammen 9 lag.

Forbundets faste «streamingsjef» Tommy Leonhardsen har dessverre ikke anledning til å være tilstede. Undertegnede har derfor sagt seg villig til å forsøke å få dette på plass. Under forutsetning av at nettet i hallen holder hva det lover kan du følge resultater og livestream hjemmefra via live.judo.no

Christian Wolff
Leder av Stevnekomiteen
Norges Judoforbund

107 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier