Nesten 300 000 kr til para-utstyr
Nesten 300 000 kr til para-utstyr. FOTO: Privat

Etter søknad har NJF mottatt hele 298 000,- i øremerkede spillemidler til rekrutteringsutstyr til paraidrett, fra kulturdepartementet.

NJF vil etter sommeren kjøpe inn utstyr, og klubber som ønsker å rekruttere parautøvere kan søke om å få tildelt para-rekrutteringspakker.

Rekrutteringspakkene vil inneholde kastematter, desinfeksjonsutstyr og teknologi, og vil fordeles ut etter avtale med den enkelte klubb. Dersom din klubb har behov for annet utstyr enn dette for å rekruttere para-utøvere og ønsker å søke om en rekrutteringspakke, tips NJF om dette, slik at vi sikrer at utstyret vi kjøper inn er det klubbene faktisk trenger.

Det åpnes formelt for søknader over sommeren, men er din klubb interessert i ordningen gi oss gjerne en lyd allerede nå.

120 Views0
Bli med på trenerfestivalen!

Trenerfestivalen er et helt nytt NJF-arrangement som er laget for norske judotrenere!
Trenerfestivalen skal være en inspirasjonshelg, hvor det vil være faglig opplegg på dagtid og fokus på det sosiale på kveldstid. Vi håper dette vil skape enda bedre kompetansekultur og entusiasme, samtidig som helgen vil bygge gode relasjoner og nettverk.

Trenerfestivalens innhold er tilpasset trenere på alle nivå. Fra trenere som bare er en kveld i uken på matta – til trenere som hyppig er med på treningsleirer og konkurranser m.m.

Lars Maagaard , 6. dan, er hovedinstruktør på Trenerfestivalen. FOTO: Privat


Anerkjente Lars Maagaard fra Danmark er innleid som instruktør hele helgen. I tillegg bidrar vår egen Carin Hamnlund, samt Valentin Skrypin (turntrener for judolandslaget) m.fl.

Trenerfestivalen avholdes 17. – 19. september på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.
Før 15. august tilbyr vi earlybird pris på kun 200,-. Dette inkluderer kost og losji hele helgen, i tillegg til det faglige opplegget. Klikk her for å melde deg på. Detaljert program publiseres over sommeren.

PS: For de som kommer langveisfra og ønsker å bestille flybilletter i god tid, så er start ca. 19:30 på fredag og helgen avsluttes senest. 14:00 på søndag.

PS2: Dersom du ikke ønsker hotellrom, eller ønsker å dele hotellrom med noen, ta kontakt. Hvis ikke vil du få tildelt et standard enkeltrom. 


353 Views0
Regionplan og 250 000,- til regionene

Regionsplan

Styret i NJF har vedtatt en ny mal for regionsplan, som skal gjøre det enklere for regionene å involvere seg i NJFs strategiarbeid. Malen følger den vedtatte strategiplanen, og gir en enkel og oversiktlig fremstilling av regionens egne tiltak, innenfor de seks vedtatte hovedmålene.

Regionene trenger ikke å ha tiltak på alle de ulike strategiområdene, men kan velge ut enkelte tiltak de ønsker å fokusere på. Regionene kan også inkludere enkelte egne tiltak, som ikke direkte understøtter hovedmålene i NJFs strategiplan, men som er viktige for regionen. Slike tiltak bør støtte NJFs hovedmål om medlemsvekst.

Den største endringen fra tidligere regionsplaner, er at malen gir regionene mulighet til å selv vedta egne tiltak, og rette disse tiltakene mot regionens egne planer og behov. Regionsleder er ansvarlig for å utarbeide regionsplanene i samarbeid med regionstyret og NJF.

Regionsstøtte

Styret i NJF har besluttet å dele ut 50 000,- til hver av våre 5 regioner. Tilskuddet skal bidra til mer aktivitet i regionene, og flere aktive barn og ungdom på matten, i tiden fremover.

Tilskuddet er øremerket til barn, ungdom og breddeidrett, og regionen velger selv hvilke tiltak den ønsker å støtte. Tilskuddet må brukes innenlands (dvs. ikke på utenlandsturer e.l.), og på aktivitet, rekruttering eller kompetanseheving.

Vi håper regionen vil bruke støtten til å skape engasjement og motivasjon både blant klubber, utøvere og ressurspersoner.

Vi oppfordrer klubbledere, trenere og andre ressurspersoner å ta kontakt med regionsleder og naboklubber, for å se på muligheten for samarbeid, treningssamlinger og erfaringsutveksling m.m.

Regionsledere vil motta nærmere informasjon om tilskuddet.

129 Views0
Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Idrettslag kan søke både på Programmet Helse og på Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet).

Programmet Helse

Ditt idrettslag kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med minoritetsbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Det kan søkes om mellom 30 000 og 1,4 millioner totalt for prosjektperioden. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfristen er 15. august 2021 for prosjekter med oppstart i januar 2022. Du må bli opprettet som søker i god tid før fristen.

For å bli opprettet som søker:

 1. Ta kontakt med ditt særforbund (dersom idrettslaget organiserer én idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å høre om det er ok at dere søker. Det holder med en kort epost eller en telefonsamtale.
 2. Send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du skriver 4 setninger om:
  1. prosjektets bakgrunn
  2. prosjektets målsetting
  3. prosjektets målgruppe
  4. prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets
 3. NIF sender deg en epost om du kan bli opprettet som søker.
 4. Opprett en bruker på deg selv i damnett.no.
 5. NIF gir deg tilgang til et elektronisk søknadsskjema i damnett.no.

Mer informasjon om ordningen:

Stiftelsen Dam kunngjør hvem som får midler 15. desember 2021.

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Stiftelsen Dam lyser kontinuerlig ut midler gjennom Aktivitetsprogrammet. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke.

Målgruppen er sårbare eldre.

Les mer her: Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Her er søknadsfristen løpende helt til potten med midler er tom. Oppstart av prosjektet kan gjøres umiddelbart dersom søknaden blir innvilget. Følg trinn 1-3 som ovenfor for å bli opprettet som søker. NIF gir deg tilgang til et elektronisk søknadsskjema i dam.smapply.io.

Spørsmål om søknadsordningen rettes direkte til line.hurrod@idrettsforbundet.no

125 Views0
Økonomisk støtte til sommertrening

Ønsker din klubb å tilby treninger i sommer? Da kan dere søke om økonomisk støtte nå!

NJF ønsker at klubber har et organisert treningstilbud i deler av skolens sommerferie. Derfor tilbyr NJF økonomisk støtte til klubber som organiserer treninger/aktivitet i skolens sommerferie.

Det er mulig å søke om støtte til judotreninger, sommerskole, og til andre sosiale aktiviteter. Dette gjelder for både ordinær aktivitet og for para-aktivitet.

For å søke, skriv en kort søknad ved å benytte NJFs søknadsskjema og eventuelt NJFs budsjettmal. Søknaden merkes med «Økonomisk støtte til sommertrening». Søknadsfrist er 13. juni og søknader behandles fortløpende.

Søknaden må inneholde oversikt over antall treninger/aktiviteter, en beregning av kostnader, samt omtrentlig antall deltakere.

Ordningen er ment til å dekke ekstrakostnader klubben har ved sommertreningen. Dette kan for eksempel være godtgjørelse av unge trenere, eller innleide trenere fra trenerbanken.

Utbetaling skjer etterskuddsvis ved innsending av bilag/kvitteringer. Frist for innsending er 15. september.

Ved spørsmål til støtteordningen eller til søknaden, kontakt NJF v/ sven.sodal@judo.no.

263 Views0
Vil dere bli en Kvalitetsklubb?

Hva er en Kvalitetsklubb?
NJFs konsept Kvalitetsklubb er en nøye strukturert prosess for klubber som ønsker å utvikle seg gjennom å bygge sterke organisasjoner, med solide rammeverk og struktur som grunnmur. Kvalitetsklubbkonseptet er inspirert av andre idretter, men selve produktet er nøye utviklet for å passe norske judoklubber.

Hovedmålet med Kvalitetsklubb er å øke antall medlemmer i norsk judo gjennom bedre drevne klubber, og økt aktivitet.

For å bli en sertifisert Kvalitetsklubb, må klubben søke og bli tatt opp som satsningsklubb. Når klubben er tatt opp som satsningsklubb starter klubben å jobbe med å oppfylle fastsatte kriterier innenfor områdene:

 • System
 • Sport
 • Markedsføring og rekruttering
 • Organisasjon
 • Administrasjon

Dette arbeidet vil foregå i tett samarbeid med NJF, med jevnlig kontakt og oppfølging.

Prosessen med å bli sertifisert som Kvalitetsklubb krever god innsats av klubben. Men når denne prosessen er gjennomført, er forutsetningene for bedre og enklere klubbdrift, mye bedre. I tillegg til de grunnleggende driftsfordelene dette arbeidet gir klubben, vil sertifiserte klubber få en rekke fordeler av NJF, bl.a.:

 • Sponset design/print/levering av promovideo/bannere/flyere, til rekruttering.
 • Bistand til implementering av Systemer.
 • Prioritering i søknadstildelinger.
 • Rådgiving til søknader, anleggsarbeid, treningstidstildeling, nettside/SoMe, strategiarbeid, handlingsplaner, ansattressurser og budsjettering m.m.
 • Jevnlig oppfølging av administrasjonen i NJF.

Vi praktiserer løpende opptak i kvalitetsklubbprogrammet, og vi oppfordrer motiverte søkere til å sende inn søknad.
Du kan lese mer om kvalitetsklubb og hvordan du søker her.

For spørsmål om Kvalitetsklubb eller søknad, kontakt administrasjonen.

296 Views0
NIF lanserer Trenerattesten

Ønsker du å bli en bedre trener, og gi barn og unge idrettsglede i et trygt treningsmiljø? Nå har Norges Idrettsforbund (NIF) lansert trenerattesten!

Trenerattesten er utviklet av NIF i tett samarbeid med særforbundene ut fra behovet deres trenere har i sin treningshverdag.

Hva er «Trenerattesten»?

Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Trenerattesten tar utgangspunkt i idrettens barnerettigheter, og har som ambisjon å skape en felles grunnforståelse og forventningsavklaring på hva som kreves for å være trener i norsk idrett.

Trenerattesten tar maks 20 minutter å gjennomføre, og kan gjennomføres på mobil eller pc. Når trenerattesten er fullført legges kompetansen synlig på den enkeltes idretts-CV.

Alle som har fullført Trenerattesten får også tilgang til en viktig ressursside for trenere.

Målsetning

«Vi leverer ikke på visjonen om idrettsglede for alle om ikke idretten er tuftet på kompetanse og kvalitet. En forutsetning for å lykkes med et godt aktivitetstilbud er kompetente trenere. Gode trenere er den viktigste faktoren for utøverens eller lagets utvikling.» – («Idretten Vil» 2019-2023)

Målet er at alle trenere i norsk idrett skal ha gjennomført Trenerattesten og at dette skal bidra til å øke trenernes kompetanse, slik at enda flere skal få oppleve idrettsglede.

Trenerattesten kommer i to versjoner:

1) En versjon for trenere som jobber med barn 6-12 år, og

2) en versjon for trenere som jobber med ungdom 13-19 år.

Begge versjonene oversettes til engelsk. Det vurderes også en versjon for trenere som jobber med voksne utøvere.

Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

NJF anbefaler judoklubber til å mobilisere for at alle deres trenere gjennomfører dette. Det gjelder både nye trenere og trenere uten NJF-trenerkurs.

Mer info:


380 Views0
Tilskuddsordning mot rasisme

Regjeringen har lansert en tilskuddsordning mot rasisme på 8 millioner kroner i 2021. Søknadsfristen er 15. mars.

Ordningen er ettårig og har som hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Mål for tilskuddsordningen

Legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement og å støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme mangfold og dialog.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer.

Ulike aktører oppfordres til å samarbeide om tiltak.

Hva kan det søkes om?

 1. Tiltak og aktiviteter som forebygger rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen
 2. Tiltak og aktiviteter som bidrar til å utvikle metoder og innsatser for å fremme mangfold og dialogarbeid.

Les mer og søk om tilskudd her:

Spørsmål om tilskuddsordning mot rasisme kan avklares direkte med Bufdir:

Søknadsfrist: 15. mars 2021.

219 Views0
IJF Academy: Kurs for judotrenere og ledere

Du kan nå søke på to ulike utdanninger i regi av det Internasjonale Judoforbundet (IJF). Målgruppen er både trenere og administrative ressurser i judoklubber.

Dette er kursene man søke på gjennom IJF Academy:

Kandidater som ønsker å søke, må sende en epost til sven.sodal@judo.no i god tid før søknadsfristen for å bli godkjent søker.

NJF og IJF støtter norske kandidater:

 • Trenerutdanning (Undergraduate certificate as judo instructor):
  – Vi dekker kursavgift etter bestått kurs.
 • Administrativ utdanning (UDJM):
  – Menn: Vi dekker kursavgift ved bestått kurs, minus egenandel på 3000,-
  – Kvinner: Gratis påmelding   

NJF-Søknadsfrist til IJF Academy er 11. februar.

Tidligere deltaker

Judotrener Ida Ruiken fra Snø Judoklubb, har tidligere deltatt på og fullført IJF Academy Judo Instructor Level 1.

Du finner utdypende informasjon på:

Ta kontakt med oss hvis du har flere spørsmål!

386 Views0
Stiftelsen Dam: utlysning av midler

Nå kan du søke midler fra Stiftelsen DAM sine helse-, utvikling- og koronaprogram.

Utlysning av midler for 2021/22

Alle idrettens organisasjonsledd  kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Programmet Helse

Ditt idrettslag kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv.

Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart juli 2021 er 15. februar 2021.

Før du kan søke om midler, må idrettslaget bli opprettet og godkjent som søker av Norges Idrettsforbund (NIF). Vær derfor ute i god tid før søknadsfristen.

For å bli opprettet som søker

 1. Ta kontakt med Norges Judoforbund for å høre om det er ok at dere søker. Det holder med en kort epost eller en telefonsamtale.
 2. Bli godkjent som søker ved å sende en e-post til NIF v/ line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen med en prosjektbeskrivelse.

Etter at du har blitt godkjent som søker, får du tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Se utfyllende informasjon om søknadsrutiner på NIF sin nettside: www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/stiftelsen-dam-helseprosjekter/

Les mer om Helseprogrammet til Stiftelsens Dam: www.dam.no/helse/

Koronamidler: sårbare eldre og helsefrivillighet

Stiftelsen Dam har fått i oppgave å forvalte to potter med midler som følge av koronasituasjonen.

 1. Tiltakspakke for sårbare eldre (Klikk for å lese mer)
 2. Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten (klikk for å lese mer)

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke midler fra disse to ordningene.

Søknadsfristen er løpende helt til potten med midler er tom.

Man må være godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Ta kontakt med NIF v/ line.hurrod@idrettsforbundet.no for å bli opprettet som søker.

Programmet Utvikling

Alle idrettens organisasjonsledd kan i tillegg søke om prosjektmidler via NIF til Stiftelsen Dam sitt program, Utvikling.

Formålet med programmet er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Søknadsfrist til NIF er 1. september.

Les mer om Utviklingsprosjekter på NIF sin nettside og på Stiftelsen Dam sine nettside.

273 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier