Norges Judoforbund

NJF tekst

Trenerbanken

Trenerbanken-shiai-Mathias-Hansen

Trenerbanken består av en gruppe judotrenere som er tilgjengelig for klubber som ønsker oppdatering, inspirasjon og videreutvikling. Trenerne er valgt ut på bakgrunn av sin ekspertise i judo og underviser i sine spesialområder. Oppleggene er laget for å tilrettelegge for et godt, variert og fleksibelt aktivitetstilbud i klubbene.

Du finner informasjon om trenerne her.

Trenerbanken tilbyr nå også et miniseminar som omfatter gjennomgang av de nyeste, oppdaterte kampreglene fra IJF (IJF Refereeing Rules). Målgruppe er trenere og konkurranseutøvere som ønsker å holde seg oppdatert på de nyeste kampreglene. Varighet er 2-3 timer.

Du finner informasjon om dommerinstruktørene her.

Avtale mellom trener/instruktør og klubb
Klubbene kan kontakte trenerne på listen og bestille en eller flere treninger innenfor ønskede emner til sin egen klubb. Besøkene avtales direkte mellom den enkelte klubb og trener på listen, og klubbene kan fritt velge hvem de ønsker å invitere.

Økonomi
Klubben skal dekke følgende:

  • Reiseutgifter etter statens satser.
  • Opphold/losji (ved behov, ikke krav om hotell).
  • Honorar til instruktør, kr. 300,- per time på matta.

Hvis det skal etableres et kontraktsforhold gjøres det mellom klubb og trener direkte.

Det er mulig å søke NJF om økonomisk støtte til utgifter forbundet med Trenerbanken. Klubben kan søke om tilskudd på inntil kr. 6.000,- per år. Søknaden må inneholde informasjon om trener og dato for treningen/samlingen. Faktura med kopi av bilag sendes inn i etterkant av arrangementet sammen med deltakerliste.


Sideoppdatering: 9. desember 2019, kl. 11:01