Kongens Fortjenestemedalje til Lars N. Hvardal

Tidligere president i Norges Judoforbund (NJF) Lars Nicolay Hvardal ble 18. januar 2019 tildelt Kongens Fortjenestemedalje i en seremoni i Bærum Rådhus.

F.v. Geir Åstorp Reehorst, Lars Nicolay Hvardal, ordøfrer Lisbeth Hammer Krog.

Det var ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, som stod for utdelingen. Hvardal vil senere bli invitert til audiens hos H.M. Kongen.

Geir Åstorp Reehorst deltok på utdelingen som representant for NJF. Som president i NJF og leder for historikkprosjektet skrev han i 2018 en anbefaling, til initiativtagerne i Asker og Bærum forsvarsforum, om Hvardals innsats for norsk judo.

Hvardal var president i NJF fra 1985 til 1987. Forut for dette var han sekretær i styret fra 1983 til 1985, forman i Oslo og Akershus Judokrets og formann i Asker Judoklubb. Hvardal engasjerte seg i Asker Judoklubb på grunn av sin sønn John Aage Hvardal. Fra deltagelse som ivrig pappa, gikk veien til det administrative arbeidet i klubben. Deretter til engasjement i krets og styre i NJF.

Hvardals verv som president i NJF er ett av mange frivillige verv og engasjementer. Les gjerne mer om dette i Budstikka (obs betalingsmur).

Norges Judoforbund gratulerer Lars Nicolay Hvardal med tildeling av Kongens Fortjenestemedalje.

300 Views0
Status: Ny generalsekretær

Søknadsfristen til stillingen som ny generalsekretær i Judoforbundet var 6. januar.

Det er 12 kandidater til stillingen. 7 av kandidatene er menn og 5 kvinner.

Vi er godt fornøyd med kompetansenivået blant søkerne, og føler oss sikre på at NJFs neste generalsekretær er blant disse kandidatene.

Prosessen videre ledes av president og visepresident, og nåværende generalsekretær understøtter arbeidet. Planen er å få snakket med alle aktuelle kandidater i løpet av neste uke.

Deretter kommer vi til å bruke den tiden vi føler er nødvendig i ukene fremover, for å vurdere de mest aktuelle gjennom flere intervjuer, tester og referansesjekker.

Spørsmål om prosessen kan rettes til undertegnede, på epost jorgen.hillestad@judo.no eller telefon 92081219.

Mvh.

Jørgen Hillestad
President

171 Views0
Obligatorisk utøverforsikring

Norges Judoforbund har en avtale med AGS Forsikring AS (på vegne av Lloyds Insurance Company) for forsikring av aktive utøvere fra fylte 13 år.

AGS forsikring.

Det er et krav om at man må være forsikret for å kunne delta i aktivitet i regi av NJF, eller medlemsklubb i NJF. Forsikringen er det klubben som ordner på vegne av medlemmene.

Er du over 13 år skal klubben tegne forsikring i ditt navn. Den enkelte kan sjekke sin forsikringsstatus på MinIdrett eller på Judo-kortet.

Det finnes tre valg:

Utøverlisensen er den obligatoriske grunnforsikringen som alle (som minimum) må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Koster 250,- per år.

Konkurranselisensen har grunnforsikring, og Skadetelefon. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen, men oppfølging gjennom hele behandlingsløpet. Anbefalt for de som deltar aktivt i konkurranser. Koster 310,- per år

Premiumlisensen har utvidet forsikring i bunn, med Skadetelefon inkludert. Større rammer for behandling på privat klinikk ved skade, og utredning innen 3 dager. Toppidrettsutøvere og de som konkurrerer internasjonalt bør velge denne lisensen. Koster 800,- per år

Medlemmet kan gi klubben beskjed om at man ønsker oppgradert forsikring. Klubben kan oppgradere Lisensen og betale mellomlegget.

Ny forsikringsperiode starter 1. februar 2019. Følgende gjelder:

 • Samarbeidet med Idrettens Helsesenter garanterer raskere utredning og behandling
 • Egenandel for behandling på legevakt lagt inn
 • Utredning lagt inn på alle forsikringstyper
 • Ytelsene/summene for øvrig er uendret

Klubber kan registrere nye medlemmer med 2019-lisens allerede nå. Utøvere som hadde lisens i 2018 blir lagt inn med ny 2019-lisens mot slutten av januar. Da kan klubben via Sportsadmin bekrefte hvem som skal fornye sin lisens.

Se mer informasjon om forsikringen, alle forsikringsvilkårene og hvordan du melder skade.

201 Views0
Over 9 mill. til utvikling av norsk judo i 2019!

Styret har vedtatt et budsjett for 2019 etter innspill fra administrasjonen.

Det er knyttet en del usikkerhet til hva vi faktisk får i tilskudd fra overskuddet til Norsk Tipping, men det er andre forhold som peker i positiv retning: Gaven fra Sparebankstiftelsen; inntekter fra bingo; og en prognose som tilsier et positivt resultat i 2018.

Last ned:

I budsjettet har vi funnet rom til lønnsmidler for 5,1 årsverk, fordelt på 9 personer. Årsverk knyttet til aktivitetsområder:

 • Toppidrett/talentutvikling: 2,6
 • Funksjonshemmede: 0,4
 • Barn/ungdom/kurs/kompetanse: 1,2
 • Arrangementer/stevner: 0,2
 • Adm./styrearbeid/marked: 0,7

Det er kun de siste 0,7 årsverk som ikke er direkte knyttet til judo-aktiviteter som forbundet produserer.

Det er økt fokus i budsjettet på følgende områder, som er i tråd med langtidsbudsjettet fra Tinget:

 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling – her får vi på plass en trener på heltid, og økte aktivitetsbudsjetter.
 • Barne-, ungdoms- og breddeidrett – fortsatt stort fokus på ungdomsprosjekter.
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling – spesielt fokus i 2019 på tettsted-prosjekter, med oppstart av nye miljøer og klubbutviklingstiltak.

Budsjettet viser altså at forbundet skal bruke 9,4 millioner på å utvikle norsk judo i 2019!

Men, dette er kun bidraget som gjøres fra sentralt hold. Den aller viktigste jobben når vi snakker om å utvikle judoen i Norge gjøres i klubbene.

Jeg håper derfor at flere vil jobbe systematisk for å utvikle klubben sin, treningsfasilitetene, og kvaliteten på treningene!

Ta kontakt med meg hvis du ønsker et besøk, eller lurer på hvordan din klubb kan ta et skritt videre!

Med vennlig hilsen

Jørgen Hillestad
President

135 Views0
Norges Judoforbund søker ny generalsekretær

Vi søker etter en person som kan drifte forbundskontoret og jobbe strategisk sammen med styret for å utvikle norsk judo videre.

Kontakt president Jørgen Hillestad ved spørsmål om stillingen.

Se hele utlysningsteksten på Webcruiter

Norges Judoforbund (NJF) er en interesseorganisasjon for norske judoklubber. Disse klubbene organiserer omtrent 5.000 aktive judoutøvere.

Judoforbundets hovedoppgaver på styringsnivå er knyttet til strategi/politikk, rammevilkår, governance og tilskuddsforvaltning. Operativt jobber forbundet innenfor utdanning, utvikling, arrangementsadministrasjon og toppidrett.

Forbundet ledes av valgt president, som er generalsekretærens overordnede. Generalsekretæren er ansvarlig for organiseringen av forbundets virksomhet og innehar det økonomiske og administrative ansvar for hele driften av forbundet.

Judoforbundet er en kunnskapsbedrift med 5 faste ansatte, men som i tillegg organiserer omtrent 50 deltidsansatte, frivillige og oppdragstagere.

Generalsekretæren i Judoforbundet må ikke kunne judo selv. Vedkommende vil imidlertid måtte håndtere mange saker og interesseområder parallelt. Evnen til å jobbe strukturert og målrettet, sammen med god personal- og økonomistyring, fremheves som de viktigste egenskapene til ny generalsekretær.

Med det rette engasjementet kan generalsekretæren være den som driver organisasjonen fremover!

For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt president Jørgen Hillestad, på epost jorgen.hillestad@judo.no eller telefon 92081219.

Vi ber alle aktuelle kandidater om å registrere sin søknad og CV i webcruiter.

Se for øvrig full utlysningstekst og informasjon om stillingen på Webcruiter

341 Views0
Generalsekretæren har sagt opp

Kristoffer Halmøy ga i forrige uke styret beskjed om at han har takket ja til en ny jobb, og at han sier opp sin stilling som generalsekretær.

Generalsekretær Kristoffer Halmøy søker nye utfordringer.

Etter 11 år i jobben er det forståelig at man ønsker å prøve noe nytt. Vi er glade på hans vegne. Han har gjort en solid jobb for norsk judo med måten han har bygget organisasjonen og ledet forbundskontoret på. Vi ønsker at dette arbeidet videreføres gjennom en ny generalsekretær.

Styret behandlet saken på styremøtet 30. november, og har vedtatt at undertegnede skal lede prosessen med å finne en erstatter for Halmøy. Stillingen blir utlyst om ikke lenge.

Halmøy jobber for Judoforbundet hele oppsigelsesperioden, det vil si ut februar måned. Han begynner i ny jobb som seniorrådgiver for styringsinformasjon i Kunnskapsavdelingen til NAV/Arbeids- og velferdsetaten 1. mars 2019.

Vi ønsker Halmøy lykke til, og takker for enestående innsats for norsk judo i 11 år!

Med vennlig hilsen

Jørgen Hillestad
President

277 Views0
Idrettsstyret syns at idretten er ineffektiv

NIF har derfor startet en prosess med ønske om å modernisere idrettsorganisasjonen. Det er definert 4 hovedmål for dette Moderniseringsprosjektet.

 1. Styrke idrettens medlemsfokus
 2. Effektiv organisasjon med tydelig ansvars og rollefordeling
 3. Gode og effektive digitale løsninger
 4. Enhetlig styring av idretten

Denne prosessen er nå kommet til et punkt hvor det foreligger konkrete forslag til endringer av organisasjonen.

Generalsekretær i NIF Karen Kvalevåg. FOTO: Norges Idrettsforbund

Dette gjelder i all hovedsak sentralleddene i organisasjonen (altså alt over idrettslagene). Vi ønsker å gi klubbene og regionene i NJF en anledning til å si sin mening. Det er flere måter å gjøre dette på.

Hvis du vil sette deg inn i arbeidet som er gjort, og det konkrete forslaget fra NIF, så finner du info om det på idrettsforbundet.no.
Send oss gjerne konkrete innspill til det forslaget som foreligger.

Hvis du ikke har tid til, eller ønsker å sette deg inn i disse dokumentene vil vi allikevel sette pris på ditt innspill.

Har du meninger om dagens organisering av idretten? Mer konkret om idrettsråd, idrettskrets, regioner, særforbund, Olympiatoppen, eller NIF? Send oss dine tanker!

Dette kan du enten gjøre ved å;

 • Sende dine innspill på epost til generalsekretæren
 • Si din mening under Klubbseminaret 1-2. desember

Styret har diskutert denne saken i flere runder allerede. Å ha et kritisk blikk på egen organisering er nyttig. Samtidig må vi være sikre på at de endringene vi går for gir oss den gevinsten vi ønsker.

Styrets arbeidsutvalg vil behandle innspillene og sende inn et samlet svar på vegne av hele norsk judo. Siste frist for å gi dine innspill til oss er 2. desember.

Mvh.

Jørgen Hillestad
President

157 Views0
Utlysning: Landslagstrener i Norges Judoforbund

Vi søker en person som skal lede utviklingen av våre landslag for damer og herrer.

Norges Judoforbund (NJF) er et særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). Forbundet er et serviceorgan for alle klubber tilsluttet NJF og har i dag ca. 65 medlemsklubber og 5.000 aktive utøvere. NJFs administrasjon holder til i Idrettens Hus på Ullevål Stadion.

Har du lyst til å ta norsk judo til nye høyder?

Vi søker en person som skal ha ansvar for den sportslige utviklingen av vårt U21 og seniorlandslag.

Landslagstreneren skal forholde seg til styrets overordnede strategi for toppidrett og NJFs utviklingstrapp, samt bidra til videreutvikling av disse. Vedkommende får ansvar for å etablere faglige nettverk og sikre god kommunikasjon internt og eksternt.

Oppgaver:

 • Lede dagtreninger og samlinger med landslagsutøvere.
 • Reiseleder og coach på internasjonale stevner.
 • Uttak til mesterskap og landslagsgrupper.
 • Følge opp landslagsutøvernes utvikling.
 • Faglig oppfølging av regiontrenerne som har ansvar for talentutvikling.
 • Utarbeide utviklingsplaner, terminlister og budsjetter i samarbeid med toppidrettssjef.
 • Samarbeide med toppidrettssjefen om strategisk utviklings av talent- og toppidretten i norsk judo.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant idrettsfaglig og pedagogisk utdanning.
 • Toppidrettserfaring, enten som utøver eller trener.
 • Svært god innsikt og kjennskap til sporten.
 • Kjennskap til budsjett og planarbeid.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og/eller engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Tydelig og trygg leder.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Utadvendt, motiverende og entusiastisk.
 • Arbeidsjern som ønsker å bygge noe.
 • Fleksibel.
 • Strukturert.
 • Selvstendig og initiativrik.

Den rette personen må regne med mye reisevirksomhet både i Norge og internasjonalt, og må være fleksibel med hensyn til en normal arbeidstid og arbeidsplass. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Personen rapporterer til Toppidrettssjefen, som er underlagt Generalsekretæren.

Vi ser primært etter en trener som er bosatt, eller ønsker bosettelse, i Oslo-området, men dette hindrer ikke muligheten til å vurdere andre løsninger omkring bosted.

Omfang: 60-100%, avhengig av vedkommendes kvalifikasjoner og hva som er den beste løsningen for kandidaten og NJF

Varighet: Midlertidig stilling i 2 år, med opsjon på 2 nye år
Søknadsfrist: Innen 21. oktober 2018
Tiltredelse: 1. januar 2019, eller etter avtale
Lønn: Etter avtale.

Søknad med CV sendes Norges Judoforbund, 0840 OSLO eller pr. e-post til judo@nif.idrett.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til toppidrettssjef Per Vestli på telefon +47 41930497 eller på mail per.vestli@judo.no.

176 Views0
– Mine første måneder som president

Jørgen Hillestad har vært president i NJF siden Forbundstinget i mai. Les hans betraktninger og tanker om tiden fremover.

President Jørgen Hillestad.

Som nyvalgt president har de første månedene vært spennende og lærerike, med mange møter og representasjonsoppdrag. Jeg har vært på ledermøte i NIF, dangradering, JubaPool, NM, dommer- og arrangørseminar, klubbesøk og selvfølgelig Forbundsstyre(FS)-møter.

Vi har også arbeidsutvalg(AU)-møter der generalsekretær og visepresident er fysisk tilstede, og jeg og Anette Møller er med per telefon. Vi kan se hverandre, og bruker vår online-plattform (Trello) til å behandle saker. Dette fungerer veldig bra.

Fra forbundsstyrets møte 7. september 2018.

FS-møtene er stort sett lagt til helger og da samles vi alle rundt møtebordet. Saksliste og dokumenter er lagt ut i god tid slike at alle skal være godt forberedt. Protokollene blir for øvrig lagt ut på judo.no. Generalsekretæren har en veldig viktig rolle siden han forbereder alle sakene med utgangspunkt i AU-møter, og styrediskusjoner på Trello. Saksgangen blir da som følger: Forslag på Trello, med påfølgende diskusjon; Forslaget blir tatt opp i AU og diskuteres, justeres eller legges til side; Generalsekretær forbereder sak til FS hvis AU ønsker det; Saken blir behandlet i FS, med påfølgende vedtak.

Andre saker er informasjonssaker og ofte om idrettspolitikk. Vi skal i disse dager inn i vår tøffeste oppgave som særforbund. Moderniseringen i NIF har foregått det siste halve året nå, og det har vært mange flotte og uklare ord om hva dette vil føre til. Nå er forslagene til modeller ute (ekstern link) og selv om alle har mye bra i seg, vil det føre til en uviss fremtid for oss. Skal vi gå inn i allianser med andre forbund må det være fordi vi tror det er bedre for våre medlemmer. Generalsekretær Halmøy er med i samråd, slik at vår stemme blir hørt i denne veldig viktige saken. Jeg har også sendt inn innspill til leder av utvalget, der jeg stiller spørsmål som angår mangfoldet i norsk idrett, og frykten for å miste vår spesialkompetanse. Det er bred enighet i FS om at vi ikke skal være reaksjonære, og er enige om at vi skal jobbe aktivt i de råd og kanaler vi kan få innpass.

Vi vet også at det er spenning og diskusjon rundt utlysningen av LL-trenerjobben. Her er det sportssjefen som kjører prosessen og ansettelsen, og FS kommer med sine innspill til han. Mange er også opptatt av landslagets organisering, og her er ingenting hugget i stein. Her må sportssjef og LL-trener finne best mulig løsninger etter at ansettelsen er klar. Når det gjelder trening for utøvere som er ferdig i videregående satser vi på at det meste skal være klart fra nyåret.

Forbundsstyret har et mål om å være veldig aktive med klubbesøk. Vi har egne presentasjoner som viser frem alt NJF kan hjelpe klubbene med, men det er også opp til klubbene hva de vil snakke om, og om møtet skal være for alle medlemmer eller bare for klubbstyret. Meld fra til «ditt» FS-medlem om dere ønsker besøk. Jeg vet at alle FS-medlemmene har planer om flere besøk før jul.

Årets høydepunkt til nå har vært NM-veka, og tilbakemeldingene var såpass gode at dette er noe vi ønsker å prøve også neste år. Det var spesielt gøy å se våre utøvere endelig få vel fortjent sendetid i NRK. De gjorde også en veldig god figur i intervjuer etter kamp, eller i studio og var meget gode ambassadører for norsk judo.

I forkant av forbundstinget var det mye diskusjon om NC, der Ippon JK hadde mange gode forslag og innspill. FS har vært positive til forslagene, og Ippon fikk dispensasjon til å kjøre barnestevne sammen med Ippon-Cup. Vi har bare hørt gode tilbakemeldinger og ros til arrangør. Vi i FS mener det er viktig å prøve «nye» typer arrangementer for å nå alle våre medlemmer.

Jeg satte også pris på å være med på dommerseminaret der de nye reglene ble gjennomgått. Jeg synes også dommernes egen diskusjon rundt situasjoner fra NM var veldig interessant. De hadde tatt ut ca. 20 situasjoner fra sendingen på NRK, og diskuterte både skåringer, straffer og måten dommeren fremstår på under kamp. Det var en imponerende åpenhet og vilje til selvkritikk hvis man fant feil eller forbedringspotensiale, men også ros i situasjoner som ble løst på en god måte. En slik åpenhet internt i gruppa er et klart sunnhetstegn.

Jeg hadde også muligheten til å reise til Baku-VM, men takket nei da det ikke var noen kongress i år. Vi prioriterer IJF og EJUs kongresser og muligheten til å benytte vår stemme internasjonalt. Det er viktig å være der ting skjer, men jeg synes ikke vi kunne forsvare utgiften selv om det hadde vært gøy å få se Madelene Rubinstein i aksjon. EJU har kongress i Kaunas, Litauen og jeg satser heller på å møte der.

Judo for fred (JFF) har invitert meg til møte med afghanske samarbeidspartnere i India nå i oktober og dette har jeg sagt ja til. Det blir meget spennende både å reise til India, og lære mer om JFF.

Som president i NJF har jeg blitt møtt med velvilje så langt. Vi ønsker å være en åpen organisasjon med god informasjonsflyt, så ikke nøl hvis du har spørsmål eller forslag til oss i styret. Vi er valgt av klubbene for å gjøre en jobb for dere.

Med vennlig hilsen

Jørgen Hillestad
President Norges Judoforbund

240 Views0
Uttak U21 EM

Landslaget har tatt ut 3 utøvere til å representere Norge i U21 EM i  Sofia Bulgaria 13 – 16.september.

Rosa Alsgaard, -63kg Ippon Jk

3.pl EC Romania

7.pl EC Spania

Stine Marie Røsæg, -63kg Trondheim Jkw

5.pl EC Romania

9.pl EC Portugal

Yoan Tutunarov, -73kg Ippon Jk

7.pl EC Portugal

Coach Albin Dal

Uttak er basert prestasjonsutvikling. Utøverne har vist at de holder nivået gjennom topp plasseringer på europa cup og kampseire mot utøvere som tar medalje på europa cup. I tillegg har de vist teknisk og fysisk utvikling i sitt målsettingsarbeid.

Info U21 EM Sofia, Bulgaria

Torsdag 13.september

-48kg, -52kg, -57kg / -60kg, -66kg

Fredag 14.september

-63kg, -70kg / 73kg, 81kg

Lørdag 15.september

-78kg, +78kg / -90kg, -100kg, +100kg

Søndag 16.september

Mixed team event

Live resultater: www.ippon.org

Live stream: www.eju.net

Oppdatert utøvere liste på landslaget

Inntak U21 landslag

Helene Gerhardsen, Sande SK

Uttak er basert på prestasjon, teknisk og fysisk utviking. Helene har det siste året prestert jevnt på uttaksstevner med medalje på alle deltagelser. Hun har vist utvikling på sine tekniske mål og jobbet med å få et mer komplett teknikkutvalg. Hun har også vist fysisk utvikling og forbedret sine testresultater.

Inntak U21 rekrutt

Odin Kraft, Stavanger JK

Inntak U18 rekrutt

Adlan Ezerhanov, Haugesund AK

Uttak er basert på prestasjonsnivå på uttaksstevnene samt god fysisk og teknisk base.

Se komplett liste over utøvere på landslaget.

Ellers er det gledelig at alle regioner er representert med utøvere på landslaget. Det viser at det er flere miljøer som får frem talenter.

255 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier