Stevnekomiteen (SK) er NJFs faginstans når det gjelder gjennomføring av stevner og mesterskap.

SK har også som formål å kvalitetsikre NJFs stevner (NC og NM) i tett samarbeid med teknisk arrangør.

Stevnereglement

Stevnereglementet er vedtatt av forbundsstyret i Norges Judoforbund. Stevnekomiteen er ansvarlige for å forvalte reglementet.

Alle arrangører av norske judostevner må forholde seg til dette reglementet.

Se aktuelle dokumenter:

Title
Stevnereglement 9. desember 2019
Stevnereglement 5. desember 2018

Arrangørmanual

Arrangørmanualen er en samling av rettigheter og plikter som pålegges arrangører av NJFs offisielle stevner: Norgescup og Norgesmesterskap.

Arrangørmanualen inneholder også anbefalt praksis fra Norges Judoforbund.

Se aktuelle dokumenter:

Title
Arrangørmanual 5. desember 2018
Arrangørmanual 20. september 2018
Arrangørmanual 6. april 2017
Arrangørmanual 1. desember 2014

Stevneutstyr

Norges Judoforbund sender stevneutstyr til alle arrangører av NC og NM.

Forsendelsen består av en euro-pall med 6 fraktkasser. Valgt transportfirma pr. mai 2019 er Leiv Sand Transport AS som holder til i Levanger.

Det er mye som fraktes rundt, blant annet teknisk utstyr som arrangør og dommere er avhengig av for å gjennomføre stevnene på en tilfredsstillende måte. Det er derfor viktig at utstyret håndteres på en forsvarlig måte, og at arrangørene følger innhold- og pakningbeskrivelser som følger med. Disse kan også lastes ned fra denne siden.

Se aktuelle dokumenter:

Title
Stevneutstyr 29. mai 2019
Stevneutstyr 1. desember 2014
Stevneutstyr 1. desember 2014

Kampskjemaer

Under kan du laste ned aktuelle kampskjemaer i excel format for manuell føring av kampresultater

Title
Kampskjema 1. desember 2014
Kampskjema 1. desember 2014
Kampskjema 1. desember 2014
Kampskjema 1. desember 2014