Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Organisering av NM endres fra 2018

Med et ønske om å heve statusen for NM har Forbundsstyret vedtatt noen endringer i organiseringen av NM.

Cecilie Bolander og Herman Hermansen, Kongepokalvinnere i 2016. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

1) Det skal arrangeres et individuelt Landsstevne for U15 med påfølgende lagkonkurranse for regionlag

Begrunnelse: NJF ønsker at NM blir noe å se fram til for unge utøvere, og utsetter derfor den offisielle NM-statusen til U18 klassen. Landsstevnet erstatter derfor NM for U15. Det åpnes for å holde en U13-konkurranse samtidig, om arrangøren ønsker, noe som vil kunne gjøre det til et stort barne- og ungdomsarrangement.

2) Det skal arrangeres et samlet NM for U18 og U21 med individuelle konkurranser på lørdag og lagkonkurranser på søndag. Det skal arrangeres eget NM for Senior med individuelle konkurranser på lørdag og lagkonkurranser på søndag

Begrunnelse: Dagens organisering av Norgesmesterskap i judo gjør at skillet mellom aldersklassene og seniorklassen blir lite synlig. NJF vil derfor skille senior-NM fra de andre NM-klassene og gjøre dette til et eget arrangement. Ved å arrangere lag-konkurransene på samme arrangement som de individuelle mesterskapene, er målet en lavere terskel for å stille lag for klubbene og regionene.

Endringene trer i kraft i 2018. Utlysning av arrangører til de nye NM-arrangementene og NC 2018 vil skje i løpet av våren 2017.

Med vennlig hilsen

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund


Publisert 6. januar 2017, kl. 15:19 (sist oppdatert: 6. januar 2017, kl. 15:19) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar