Dette nivået i utviklingstrappen er optimalt sett beregnet for utøvere 6-8 år.

Hovedfokus
● Lek og bevegelsesglede.
● Lære og utvikle grunnleggende idrettslige ferdigheter.
Tachi Waza
Introdusere● At både uke og tori har aktiv rolle.
● Judobevegelser og balansebrudd.
Øve på● Å forstå instruksjon.
● Å rulle alle veier.*
● Kast – slik at uke øver på å falle på ulike måter.
Mestre● Å forstå «hajime» og «mate».
● Tachi Waza-krav til gult belte» i NJFs økthefte.
*Start til fallteknikktrening
Ne Waza
Introdusere● Ne Waza randori.
● Samhandling; Action – reaction.*
● At både uke og tori har aktiv rolle.
Øve på● Action – reaction*
Starten på overganger.
● Kontroll og bevegelse.
Mestre● Ne Wasa-krav til gult belte» i NJFs økthefte.
*Tori styrer hele situasjonen, mens uke kan lese bevegelsene og reagere hensiktsmessig.
Styrke
IntrodusereBasistrening som en del av treningen.
Øve på«Grunnbevegelser» for å øve styrke/koordinasjon:
● Push ups.
● Sit ups.
● Spensthopp.
● Rygghev.
● Bære hverandre på ulike måter.
● Ulike varianter av alle disse øvelsene.
Basis
IntrodusereBasistrening som en del av treningen.
Øve påGrunnbevegelser:
● Forlengs kråke .
● Baklengs kråke over skulder.
● Rulle side som stokk og stein.
● Hoppe.
● Hinke.
● Krabbe/krype.
NB: Alt som kan gjøres forlengs kan gjøres baklengs og sidelengs.

Videreutvikle grunnbevegelser:
● Håndstående med rulle.
● Slå hjul begge sider.
● Hopprotasjoner 180 grader, 360 grader med stopp.
Utholdenhet
Øve på● Begrepet utholdenhet; f.eks. gjennom stafetter.
Mestre● Å holde ut en hel trening.
Mentale og sosiale ferdigheter
Fokus:
● Samarbeide i grupper.
● Gi og få tilbakemelding under og etter trening (utviklingsfokus).
● Mot slutten av dette nivået skal utøveren beherske evnen til å samarbeide, samt ha opprettet en eller flere gode relasjoner til andre i treningsgruppa.
Judotreningsuker pr. år (tilbud)
● 38.
Treningsøkter pr. uke (antall)
● 1-2 Judoøkter.
● Annen aktivitet (organisert/uorganisert).
Konkurranser pr. år
● 2-4.
Treningsoppfølging
● Klubb.
Treningsmiljø
● Positiv treningsgruppe.
● Mestringsmiljø.
● Engasjerte og kvalifiserte trenere/ledere.
Trenerkompetanse
● NJFs Trener 1-kurs.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier