Dette nivået i utviklingstrappen er optimalt sett beregnet for utøvere 18-21 år.

Hovedfokus
● Drive omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som skal føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå̊.
Tachi Waza
Øve på● Dine egne spesialiserte konkurranseteknikker (3-5 stk.).
● Å videreutvikle og bygge egen Tachi Waza-judoidentitet.*
MestreKombinasjoner:
● Å kombinere teknikkene du har lært.
● Egenspesialiserte konkurranseteknikker.
● Å kunne lese situasjoner og basere valg på action-reaction.**

Kontringer:
● Defensive reaksjoner og videreutvikle bruk av hoften.
● Å overta teknikker ved å lese motstanders bevegelser/angrep.
● Å knytte defensive reaksjoner til kontringsteknikkene du har lært tidligere. Både til høyre og venstre.

● Å utvikle 3-5 «egne» konkurranseteknikker i Tachi Waza. NB: Husk sammenheng med overgang til Ne Waza.

● Gradere til sort belte.
*Egen stil, sette «alt» sammen.
**Tori styrer hele situasjonen, mens uke kan lese bevegelsene og reagere hensiktsmessig.
Grep
Øve på● Å videreutvikle og bygge egen judoidentitet.
● Å spesialisere 1-2 egne favorittgrep mot «alle» stiler/posisjoner.
● Å sette grep sammen med overganger fra Tachi Waza og Ne Waza.
Mestre● 1-2 egne favorittgrep satt sammen med konkurranseteknikker.
● Strategi og grepsteknikk i konkurransesituasjon.
● De standariserte grepsvariantene.
Ne Waza
Øve på● Å videreutvikle og bygge egen judoidentitet*
● Å bruke teknikker i kampsituasjoner med motstand.
● Ne Waza-randori i ulike overganger fra Tachi Waza til Ne Waza.
● Å sette grep sammen med overganger fra Tachi Waza til Ne Waza.
Mestre● 3-4 situasjonsbaserte og spesialiserte konkurranseteknikker.
● Gradere til sort belte.
*Egen stil, sette «alt» sammen.
Taktiske ferdigheter
Fokus:
● Grep.
● Posisjonering.
● Når være offensiv/defensiv.
● Spille på/få frem egne styrker.
● Spille på reglene (for eksempel situasjoner på kanten).
● Legge en plan mot ulike motstandere/stiler.
Styrke
Introdusere● Individuell utviklingsplan med periodisering.
● Powertrening.
Øve på● Hypertrofi, maksstyrke, utholdende styrke og power.
Mestre● Minimum minstekravene på Ironman.
● Hypertrofi, maksstyrke og power.
● Rykk, støt, frivening.
● Mer utfordrende Corekontroll og kraftoverføringsøvelser.
Basis
Introdusere● Øvelser tilpasset eget nivå.
Øve på● Gå på hendene – ulike varianter.
Mestre● Stiften.
Utholdenhet
Øve på● Aerob og Anaerob trening etter ind. utviklingsplan.
Mestre● Minimum mistekrav på Ironman.

● Tåle gjennomføring av:
1) En helt konkurransedag (5-8 kamper).
2) En normal treningsuke.
3) En tung treningsleir (f.eks. OTC).
4) Individualisert trening basert på tester/feedback fra trener(e).
Mentale og sosiale ferdigheter
Fokus:
● Øke den generelle erfaringen med bruk av ulike typer mentale basisteknikker i trening/konkurranse, samt spesifikt bruke mentale basisteknikker for individuelle utfordringer.
● Utøveren skal på slutten av dette nivået beherske bruk av to basisteknikker som forbedrer det daglige treningsarbeidet og/eller prestasjon i konkurranse.
Judotreningsuker pr. år (tilbud)
● 48.
Treningsøkter pr. uke (antall)
Totalt: 8-10
● 8 økter/uke: 5 judo, 2 styrke, 1 utholdenhet.
● 9 økter/uke: 5 judo, 3 styrke, 1 utholdenhet.
● 10 økter/uke: 60% judo og 40% fysisk trening (25% styrke, 15% utholdenhet).
Tilsvarer: 600-700 timer/år.
Konkurranser pr. år
● 12-15.
Treningsleirer (pr. år)
● 8-12.
Treningsoppfølging
● Klubb.
● OLT treningsdagbok/kampanalyse.
● Utviklingsplan NJF.
Testoppfølging
● VGS/Klubb/trener- og talentutvikler/landslag.
Ironman 2*pr. år. + Evt. komplimenterende tester.
Treningsmiljø
● Målbevisst og positiv treningsgruppe.
● Mestringsmiljø.
● Engasjerte og kvalifiserte trenere/ledere.
● Kvalitetssikret treningsmiljø (treningskvalitet).
● Internasjonal matching.
Trenerkompetanse
● OLTs Topptrener 1 / NJFs Trener 3-kurs.
Sportslige forutsetninger
● Følger periodisert treningsplan.

● Økonomisk og organisatorisk støtte: Foreldre/NJF/OLT/klubb
● Bosted: Sentralisering Oslo / Hos foreldre/toppidrettsgymnas
● Medisinsk støtteapparat: NJF ressursers (behandling), OLT-helse.
Restitusjon
● Søvn: 7-9 timer.
● Ernæring: Kommer.
● Hvile:
– Utøver setter av tid til å hvile mellom treningsøkter.
– Utøver forstår sammenhengen mellom trening, hvile og prestasjon/utvikling, og justerer totalbelastningen for å oppnå tilstrekkelig hvile ift. treningsmengde.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier