278 Views

Stevnekomitéen har foreslått endringer i Stevnereglementet som ble vedtatt av FS på årets siste styremøte og vil gjelde fra 1.1. 2017. Endringene dreier seg i hovedsak om barnekonkurranseregler, kamptid, regler for lag-NM og utenlandske statsborgeres deltakelse i NM og Nordisk. Aktuelle dokumenter er tilgjengelige nederst i denne artikkelen, eller fra siden om Stevnereglementet.

Følgende endringer er vedtatt:

1. Tekniske restriksjoner i konkurranser for barn (U13)
Endringene er i henhold til vedtak på forrige forbundsstyremøte. Hensikten med restriksjonene er å fremme teknisk utvikling, samt å redusere risiko for skader. Det er utarbeidet en informasjonsflyer beregnet på trenere, dommere, lagledere og foreldre som kan lastes ned.

2. Regler for lag-NM

  • Det innføres internasjonale regler i forhold til lagoppstilling og tidspunktet denne må være klar. Konkret vil endringen bety at man kan endre lagoppstillingen for hver lagkamp. Endringen vil gjøre lag-NM mer fleksibelt, og vil dessuten gi større rom for å bruke reservene. Det vil fremdeles være obligatorisk å melde inn alle som skal delta på et lag i forveien.
  • Antall deltakere på damelag reduseres til fire utøvere, slik det praktiseres i Sverige. Svært få klubber/regioner klarer å stille fulle lag og endringen er ment å legge til rette for flere lag.
  • Det presiseres at man maksimalt kan ha én ekstern utøver på klubblag, og at regionslag må bestå av utøvere fra klubber tilhørende regionen.

3. Regler for kamptid
Internasjonale kamptider skal være gjeldende på norske stevner for U18, U21 og senior. NJFs Stevnereglement har til nå operert med kortere kamptid for U18 enn internasjonal standard.

4. Presisering av utenlandske statsborgeres deltakelse i NM og Nordisk
For å delta i norgesmesterskap må utøveren være norsk statsborger eller ha vært fast bosatt i Norge i minst ett år forut for stevnedato. For å kunne representere Norge i nordiske mesterskap må man ha vært kvalifisert til å delta i norgesmesterskapet forut for det nordiske mesterskapet.

Stine Lastein
Fagsjef


Aktuelle dokumenter:


Tittel
Stevnereglement 23. september 2020
Stevnereglement 5. desember 2018

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier