76 Views

Stevnekomiteen (SK) har foreslått endringer i Stevnereglementet og Forbundsstyret har på bakgrunn av dette vedtatt endringer som vil gjelde fra 1.1.2019.

Revidert Stevnereglement. FOTO: Thomas Wetzel/Sportfotos24

Følgende endringer er vedtatt:

  • Internasjonale regler for manglende oppmøte kan benyttes i Senior-NM og internasjonale mesterskap.
  • Det åpnes for reduksjon av sikkerhetssone rundt kamparealene til 3 meter. Dette er basert på praksis som er vanlig i utlandet.
  • Det åpnes for mulighet å benytte alternative kampsystem i Senior-NM. For å få flere finaler kan man å sette opp to puljer for klasser med 4 og 5 deltakere. De to beste i hver pulje går videre til semifinaler. Dette kampoppsettet er hentet fra EJUs håndbok for arrangører. Bestemmelsen er gjort særlig med tanke på NJFs deltakelse på NM-veka og eventuell tv-sending av finaler.
  • Tildeling av premier i lag-konkurranser: Det presiseres at alle som har gått kamper skal få medalje når laget får 1., 2. eller 3. plass.
  • Lagleder har mulighet til be om å få se på opptak (care-system ol) av en kamp etter at denne er avsluttet.

Dokumentet kan lastes ned her:

Annet:
Vektklasseinndeling i U15 mix-klassen har vært lite hensiktsmessig når man ser på fordelingen av utøvere i de ulike vektklassene. Det foreslås derfor at arrangør av lagstevner får dele inn det som til enhver tid er hensiktsmessig. SK vil diskutere denne saken videre før en endelig beslutning vedtas.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier