4 Views

En av klubbene som har fått tildelt NC-status for 2019 har dessverre trukket sitt kandidatur. Dette betyr at det kun er 3 planlagte NC-stevner i år og NJF søker på bakgrunn av dette en ny teknisk arrangør for 2019.

Interesserte klubber bes sende søknad til Fagsjef innen 10. mars.

Søknadene må minimum inneholde:

  • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
  • Kopi av styrevedtak
  • Navn på stevneleder
  • Arena for stevnet
  • Ønsket stevnedato (eventuelt aktuelt tidsrom)

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual (AM), i tillegg til Stevnereglement (SR) og andre vedtak fattet av NJF.

Spørsmål kan rettes til undertegnede.

Stine Lastein

Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760