235 Views

I 2016 ble det innført egne restriksjoner for barnekonkurranser. I forkant ble et forslag lagt ut til høring med mulighet for alle medlemmer å uttale seg. De aller fleste var utelukkende positive. Restriksjonen gjelder alle konkurranser for barn og er innlemmet i Stevnereglementet og utdypet i et eget vedlegg. De likner tilsvarende innført i en rekke andre land hvor hensikten er:

1) Å fremme teknisk utvikling.
2) Å hindre dårlige opplevelser på matta.
3) Å redusere skaderisiko.

På bakgrunn av de erfaringer som er gjort er det behov for en revidering. Styret i NJF har behandlet innkommende forslag, og følgende endringer og spesifiseringer er vedtatt:

  • Grep rundt nakke uten grep i drakt er ikke lov i tachi waza. Man må ha grep i drakt for å kaste. Grepet skal være slik at toris arm ikke krysser ukes midtlinje på rygg.
  • Grep rundt nakke uten grep i drakt er ikke lov i ne waza. Teknikker som gir bend på nakke er ikke lov.
  • Droppteknikker er ikke lov. O uchi gari der tori faller ned på kne er lov.
  • Vi ønsker å harmonisere regelverket med svenske regler. De har ingen restriksjoner for U13 og vi vil derfor samkjøre med dette. Våre restriksjoner gjelder kun i U9 og U11. Dersom U11 og U13 slås sammen, gjelder reglene for den yngste aldersklassen.

Revideringene gjelder fra 1.9.2019. Det vil utformes nytt informasjonsmateriell, med hjelp fra SK-leder Christian Wolff.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier