259 Views

NJF søker tekniske arrangører for Senior NM og NM for aldersbestemte klasser (Junior-NM).

Forbundsstyret har vedtatt at organiseringen av NM slik den har vært i 2018, også skal være gjeldende for 2019. Det innebærer at NJF avholder to separate nasjonale mesterskap, et for Senior og et for aldersbestemte kategorier; p.t. U15, U18 og U21. På begge arrangementene skal det avholdes individuelle klasser og lagkonkurranse.

NJF søker tekniske arrangerer til NM 2019. FOTO: Thomas Wetzel/Sportfotos24

Senior-NM vil være en del av NM-veka i Stavanger-området 29.-30. juni (uke 26). Det antas at vi får tildelt lokaler i Sandnes sentrum. Junior-NM skal arrangeres på høstsemesteret. NJF vil holde dialog med arrangørklubb av Junior-NM vedrørende dato for arrangementet slik at aktuelle haller kan bookes tidlig.

Søknadsfrist er satt til 10. januar 2019 for begge arrangementene.

Søknad må minimum inneholde:

  • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
  • Kopi av styrevedtak
  • Navn på stevneleder

Søknad sendes stevnekomiteen@judo.no. Arrangementene tildeles på første FS-møte i 2019.

Arrangør som påtar seg arrangementet plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual (AM), i tillegg til Stevnereglement (SR) og andre vedtak fattet av NJF.

NM-veka, hvor senior-NM skal avholdes, er et samarbeid mellom NIF, NRK og særforbund og har som hensikt å være en publikumsvennlig sportsuke for små idretter som vanligvis ikke får medieoppmerksomhet. Du kan lese om NM-veka 2018 her.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier