272 Views
NJF søker tekniske arrangører til NM 2020. FOTO: Christian Wolf/judobilder.org

NJF søker tekniske arrangører til Norgesmesterskapene i 2020. NM Senior individuelt og lag på vårsemesteret og NM for aldersbestemte kategorier indivuduelt og lag på høstsemesteret.

Frist for å søke om å få arrangere Norgesmesterskap 2020 er fastsatt til 25. august 2019.

Søknadene må minimum inneholde:

  • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
  • Kopi av styrevedtak (kan ettersendes)
  • Navn på stevneleder
  • Arena for stevnet
  • Ønsket stevnedato (eventuelt aktuelt tidsrom)

Søknader sendes Stevnekomiteen. NC-arrangementene tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund etter innstilling fra Stevnekomitéen.

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual, i tillegg til Stevnereglement og andre vedtak fattet av NJF.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier