256 Views

Landslagstrener Mike Newton og Sportssjef Albin Dahl kom før sommeren med innspill på restriksjoner i konkurranseregler for barn. Disse ble lagt ut til høring og videre diskutert på Fagseminaret i høst.

2014-04-26-14-14-26

På bakgrunn av diskusjoner og tilbakemeldinger har nå styret vedtatt at følgende teknikker ikke er tillatt i barnekonkurranser, altså U9, U11 og U13:

  • Grep rundt nakken, som for eksempel Kubi nage.
  • Direkte angrep der tori kaster seg ned på ett eller begge knærne for å kaste uke, for eksempel drop seoi nage.
  • Alle typer sutemi waza, som for eksempel Tomoe nage, Tani otoshi og yoko otoshi.
  • Teknikker som gir bend/låser nakken, som for eksempel sankaku gatame og kesa gatame.

Om utøvere forsøker noen av disse teknikkene skal det ikke gis scoring, men dømmes matte, og dommeren skal forklare hvorfor. Det vil fremdeles ikke idømmes straff i barnekonkurranser. Trenere kan selvfølgelig lære bort disse teknikkene på trening for sine barneutøvere, men i konkurranse vil de ikke gi scoringer.

Restriksjonene er gjeldende fra 1.1.2017 og det gis ikke dispensasjoner.

Dette tiltaket har som hensikt å fremme utvikling av allsidige tekniske ferdigheter og helhetlig judo hos unge utøvere, promotere positiv judo, unngå ensidig bruk av teknikker som ikke vil fungere for utøverne når de blir eldre og hindre dårlige opplevelser på matta.

Liknende regler for barnekonkurranser er innført i en rekke andre land, deriblant Storbritannia, Frankrike og Sverige.

Vi er i gang med utarbeiding av en enkel informasjonsflyer som vil bli gjort tilgjengelig for alle.

Med vennlig hilsen

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier