234 Views

Judoforbundet har i 2017 fått tildelt ekstraordinære midler til judoaktivitet på skoler for elever med særskilte behov. Støtten kommer fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

I prosjektet skal elever med på spesialskoler/spesialklasser få trene judo i skoletiden over en periode på minimum 5 uker, og få tilbud om å bli medlem og trene i den lokale judoklubben. Alle typer funksjonsnedsettelser omfattes og opplæring vil bli gitt ved behov.

Vi søker med dette klubber som kan tenke seg å være med på dette prosjektet. NJF vil med tildelte midler kunne tilby følgende:

  • Lønn til trenere som har judo på skolen
  • Utlånsdrakter til elevene i prosjektet
  • Utlån av flettematter
  • Reiseutgifter til nasjonal treningssamling på Nesodden (for utviklingshemmede og trenere)
  • Treningsavgift og forsikring for 2017 for deltakere som blir medlem av lokal judoklubb

Hvis du synes dette høres interessant ut så ta kontakt for mer informasjon. Aktiviteten skal foregå i 2017, så planleggingen bør starte så fort som mulig.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier