Nesten 300 000 kr til para-utstyr
Nesten 300 000 kr til para-utstyr. FOTO: Privat

Etter søknad har NJF mottatt hele 298 000,- i øremerkede spillemidler til rekrutteringsutstyr til paraidrett, fra kulturdepartementet.

NJF vil etter sommeren kjøpe inn utstyr, og klubber som ønsker å rekruttere parautøvere kan søke om å få tildelt para-rekrutteringspakker.

Rekrutteringspakkene vil inneholde kastematter, desinfeksjonsutstyr og teknologi, og vil fordeles ut etter avtale med den enkelte klubb. Dersom din klubb har behov for annet utstyr enn dette for å rekruttere para-utøvere og ønsker å søke om en rekrutteringspakke, tips NJF om dette, slik at vi sikrer at utstyret vi kjøper inn er det klubbene faktisk trenger.

Det åpnes formelt for søknader over sommeren, men er din klubb interessert i ordningen gi oss gjerne en lyd allerede nå.

118 Views0
Regionplan og 250 000,- til regionene

Regionsplan

Styret i NJF har vedtatt en ny mal for regionsplan, som skal gjøre det enklere for regionene å involvere seg i NJFs strategiarbeid. Malen følger den vedtatte strategiplanen, og gir en enkel og oversiktlig fremstilling av regionens egne tiltak, innenfor de seks vedtatte hovedmålene.

Regionene trenger ikke å ha tiltak på alle de ulike strategiområdene, men kan velge ut enkelte tiltak de ønsker å fokusere på. Regionene kan også inkludere enkelte egne tiltak, som ikke direkte understøtter hovedmålene i NJFs strategiplan, men som er viktige for regionen. Slike tiltak bør støtte NJFs hovedmål om medlemsvekst.

Den største endringen fra tidligere regionsplaner, er at malen gir regionene mulighet til å selv vedta egne tiltak, og rette disse tiltakene mot regionens egne planer og behov. Regionsleder er ansvarlig for å utarbeide regionsplanene i samarbeid med regionstyret og NJF.

Regionsstøtte

Styret i NJF har besluttet å dele ut 50 000,- til hver av våre 5 regioner. Tilskuddet skal bidra til mer aktivitet i regionene, og flere aktive barn og ungdom på matten, i tiden fremover.

Tilskuddet er øremerket til barn, ungdom og breddeidrett, og regionen velger selv hvilke tiltak den ønsker å støtte. Tilskuddet må brukes innenlands (dvs. ikke på utenlandsturer e.l.), og på aktivitet, rekruttering eller kompetanseheving.

Vi håper regionen vil bruke støtten til å skape engasjement og motivasjon både blant klubber, utøvere og ressurspersoner.

Vi oppfordrer klubbledere, trenere og andre ressurspersoner å ta kontakt med regionsleder og naboklubber, for å se på muligheten for samarbeid, treningssamlinger og erfaringsutveksling m.m.

Regionsledere vil motta nærmere informasjon om tilskuddet.

124 Views0
Støtteordninger for idrettslag

Koronasituasjonen har store økonomiske konsekvenser for hele samfunnet, inkludert idretten.

Norges idrettsforbund har gjennomført en landsomfattende kartlegging av de samlende konsekvensene av koronasituasjonen for norsk idrett. Den indikerer at idretten foreløpig har tapt 1,5 milliarder kroner for perioden februar-juni.

I samme kartlegging har 24 judogrupper registrert sine konsekvenser. Foreløpig rapport estimerer at klubbene har et nettotap på 1,1 millioner kroner i perioden februar-juni. Det er særlig på inntektssiden at konsekvensen er størst, da mange har mistet budsjettert inntekt fra arrangementer, utleie, treningavgifter osv.

På grunn av koronakrisen har nå flere fond og stiftelser utvidet sine støtteordninger og opprettet krisepakker for foreninger og idrettslag. Under her har vi laget en oversikt over ulike ordninger som judoklubber kan søke midler fra.

Staten

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen lyttet til idretten og vedtatt å justere kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte idrettsarrangementer. Den forrige ordningen traff ikke godt nok for breddeidretten, men det er allikevel gledelig at alle judoklubber som søkte kompensasjon for avlyste/utsatte arrangementer fikk tilsagn og får utbetalt hele søknadsbeløpet.

Regjeringen åpner nå opp for å dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet salg av varer og tjenester under arrangementer. Ordningen vil ha ha tilbakevirkende kraft fra 12. mars.

Mer informasjon om kriterier og søknadsprosedyre kommer. Følg med på idrettsforbundet.no.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen inviterer små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til tiltak for barn og unge. Det er satt av 50 millioner til sommertiltak for barn og unge og målet er at flest mulig kan ha noe å glede seg til i sommer.

Søknadsfrist: 1. juni 2020.

Pengene går til tre ulike tiltak. Les mer om ordningen her: https://www.gjensidigestiftelsen.no/50-millioner-til-sommertiltak-for-barn-og-unge/

Gjensidigestiftelsen vil ha flere utlysninger utover høsten på grunn av koronakrisen og det økende behov i samfunnet. Følg med på gjensidigestiftelsen.no/

Sparebankstiftelsen DNB

Det er mulig å søke pengestøtte opptil 50.000 kroner til utstyr og aktiviteter for barn og unge. Organisasjoner i disse områder/fylker er blant dem som kan søke støtte hos Sparebankstiftelsen DNB: Oslo og Viken. I tillegg kan alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke søke.

Søknadsfrist: 15. mai 2021

Les mer her: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte

Se også andre støtteordninger i Sparebankstiftelsen DNB: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/vare-stotteordninger

OBOS Jubel

OBOS er opptatt av at Norge skal ha et levende idretts- og kulturliv også etter koronakrisen. OBOS Jubel skal bidra til at frivillige lag og foreninger kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det er mulig å samles igjen. De har satt av 40 millioner kroner til å dekke tapte inntekter som følge av koronasituasjonen, og hver forening kan få inntil 200 000 kroner i støtte.

Søknadsfrist: 1. juni 2020. 

Les mer her om OBOS Jubel: https://nye.obos.no/samfunnsansvar/obos-gir-tilbake/obos-jubel/

Sparebanken Vest

Stiftelsen Sparebanken Vest gir bort inntil 100 millioner kroner i støtte til lag og foreninger på Vestlandet, som nå blir rammet økonomisk av koronaepidemien.

Søk om midler fra Sparebanken Vest her: https://prosjektmidler.spv.no/

Andre støtteordninger

Se oversikt over eksisterende tilskudd- og støtteordninger til klubber og idrettslag:

Flere lokale sparebanker har opprettet «korona-fond» og flere tilskuddsforvaltere vil se på mulig løsninger for støtte frivilligheten, kultur- og idrettslivet som sliter som følge av koronakrisen.

Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å søke midler. Ta direkte kontakt med banker, fond og stiftelser eller søk midler i forbindelse med ordinære søknadsfrister.

588 Views0
Råtøffe judohengere

Eulicer Pérez strålende fornøgd med ny henger

NJF ble for 2019 tildelt øremerkede spillemidler til rekrutteringsutstyr til mennesker med funksjonsnedsettelse (paraidrett).

For disse pengene har vi kjøpt inn 300 flettematter og 5 skaphengere til å oppbevare mattene i, samt til å transportere mattene til ulike arrangement.

BK (Kongsberg), Levanger, Kristiansand, Bergen og Bodø Judoklubb har tatt på seg ansvaret for å oppbevare hengerne. Som takk har de fått sin egen råkule logo på hengerne. Klubber som ønsker å låne hengere m. matter til paraaktivitet, kan kontakte klubben i sin region, for utlån. Utlån skal være gratis.

NJF ønsker å takke Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund for tildelingen. Samtidig oppfordrer vi våre klubber til å aktivt ta i bruk hengere og matter for å fremme paraidretten. Dette kan gjøres på «åpne dager» og lokale arrangement m.m.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

275 Views0
Ungdomssamling med Grace Bullen

Grace Bullen kom på ungdomssamlingen og fortalte om sin vei til VM-gull.

22.-23. juni arrangerte vi en nettverkssamling for ungdom over hele landet. Undertegnede organiserte samlingen og var ansvarlig for programmet.

Lørdagen startet med icebreakere for å bli kjente med hverandre, våkne opp, og å klargjøre hodet til teoretisk etterpå. Vi hadde flere samarbeidsoppgaver som blindebukk med hinder, stein-saks-papir intervall, og stolleken med flere morsomme twister. Vi fikk testet konkurranseinstinktet på deltakerne, og som forventet var dette tilstede.

Videre i lørdagens program kom Grace Bullen for å fortelle om sin fortid, nåtid og fremtid. Fra krigsflyktning til VM gull. Ungdommene satt som tente lys, og alle skulle ha bilder etterpå. Grace var uten tvil en inspirasjon!

Energien var på topp og vi gikk over til en av mine fasinasjoner; Diversity Icebreaker. Dette går ut på å besvare et skjema for å finne ut litt om egen personlighet og egenskaper som så beskrives med en farge. Deltakeren skulle så sammenligne seg selv mot andre, for å finne forskjeller, likheter, fordeler og utfordringer med samarbeid med andre farger. Flere syntes dette var litt vanskelig, men de forsto poenget med oppgaven.

Det var lagt opp til flere icebreakere på samlingen for å løsne opp stemingen. FOTO: Elise Åkesson

Vi fikk etter dette besøk av Atle Rolstadaas fra Skiforbundet som gikk gjennom kommunikasjon og coaching. Her bygget han videre på fargene fra Diversity Icebreaker. Hvordan kommunisere og tips og triks til coaching og forskjell på begrepene. Her fikk vi flere gøyale samarbeidsoppgaver før programmet dro oss videre mot Lederskap. Tungt tema sent på ettermiddagen, men ungdommene hang med. Her gikk vi gjennom verdier, rollemodeller, egenskaper og hersketeknikker. Jeg har aldri vært så bevisst på mitt eget språkbruk som etter dette. Lørdagen begynte å ta slutt og etter middag avsluttet vi med volleyball i hagen og bading på stranden.

Søndag hadde et noe kortere program, og ble avsluttet etter lunsj. Jeg elsker å starte dagen med mye energi, så igjen hadde vi noen gøyale icebreakere. Vi endte opp å ta flere av disse utendørs for å kunne få litt sol og D-vitaminer. Daimi Akin kom så for å fortelle om seg som tidligere utøver og landslagstrener i kickboxing. Flere fant dette relevant og syntes det var veldig interessant. Siste innslag før lunsj var å samle fargene fra lørdagen for å besvare noen spørsmål om hva deltakerne tenker og synes om forbundet, klubbene og det tilbudet som finnes. Oppsummeringene av svarene blir sendt ut til deltakernes klubber.

Elise Åkesson
Prosjektleder
Norges Judoforbund

491 Views0
Tilrettelagte klasser i Østlandscup!

Tre fornøyde jenter etter Østlandscup i Larvik. FOTO: Sven-Ove Johansen

Endelig har vi fått egne para-klasser på norske judostevner! Trener og medlem av Råd for para-judo Sven-Ove Johansen har stått i spissen for å opprette et konkurransetilbud for utøvere med behov for tilrettelegging.

På de tre siste Østlandscup-stevnene har arrangørene satt sammen en egen klasse for deltakere som ikke kan konkurrere i ordinære klasser. Vi håper dette utvikler seg til å bli et permanent aktivitetstilbud, og oppfordrer arrangører over hele landet til å følge etter.

Sven-Ove har skrevet litt om hvordan han og klubben har gått fram. Til inspirasjon for andre klubber:

Tre ekstra glade jenter på Østlands-Cup i Larvik
SSK-Judo har i lang tid forsøkt å finne løsninger på hvordan Tuva i klubben vår skulle få delta på stevner. Det har dessverre til nå ikke vært noe eget konkurransetilbud for para-utøvere på norske stevner, kun mulighet for å konkurrere i ordinære klasser. På forsommeren 2018 fikk vi en henvendelse fra pappaen til Marte i Nesodden JK. Hun trener på et ordinært parti og hadde veldig lyst til å gå stevne. Så på sommersamlingen Nesodden JK arrangerte for para-judoutøvere møttes jentene for første gang. De trente sammen og begge var klare på at de ville konkurrere.

Fine kast under kampene på Østlandscup. FOTO: Sven-Ove Johansen

Etter måneder med spenning var det endelig klart for de første kampene på Østlands-Cup i Sandehallen 27.oktober, der de gikk best av 3. Det var noe som begge jentene syntes var kjempegøy og gjerne ville prøve igjen. Neste anledning ble Østlands-Cup i Asker i februar, Simon Gerhardsen fra SSK-judo tok kontakt med arrangøren og for dem var det ikke noe problem å sette opp jentene i en egen klasse. Jentene kjempet veldig godt, judoen hadde de klart å videreutvikle slik at det ble både kast og holdegrep.

Det blir jo litt kjedelig hvis det alltid skal være bare 2 som går mot hverandre, men vi visste på dette tidspunktet ikke om flere jenter med samme tilretteleggingsbehov. For ca. en måned siden fikk Simon derimot ett tips om en para-utøver i MIF-Judo, Caroline. Han tok kontakt med klubben og det ble avtalt at de skulle møtes på funkistreningen i Sande for å bli kjent med hverandre. De møttes og gikk shiai mot hverandre på treningen, og Caroline hadde også veldig lyst til å delta på stevne.

Så vi tok igjen kontakt med en stevnearrangør, denne gangen var det Larvik JK som skulle arrangere Judofestivalen EMSolutins Østlands-Cup. Der var det heller ikke noe problem å få satt opp en egen klasse, så da var det bare å melde på alle tre.

Det var tre glade jenter som tålmodig sto og ventet på tur. Og det var smil og glede etter hver kamp fra alle, det var også bra judo som ble vist. O-soto-gari, o-uchi-gari og Ippon-eoi-nage og i Ne-waza var det full kontroll med Yoko-shio-gatame og Kesa-gatame. Etter kampene var det ingen problemer med å vente til stevnet var ferdig for å endelig motta premiene.

Neste stevne for jentene blir i Sande 5. mai under Østlands-Cup. Hvis det er flere utøvere med behov for tilrettelegging som har lyst til å delta er det plass til det. Det er bare å ta kontakt så får vi det til.

Mvh,
Sven-Ove Johansen
Funkistrener i Sande.
Medlem av Råd for para-judo

282 Views0
EM-gull til Julie Wikdahl

Julie Wikdahl fra Trondheim Judo Kwai tok forrige uke gull i det første offisielle europamesterskapet for utøvere med utviklingshemming. Dette betyr at Julie nå innehar både verdensmestertittel og europamestertittel! I tillegg gikk hun til topps i British Open.

Julie Wikdahl, nybakt Europamester. FOTO: Ståle Wikdahl

Julie har finslipt formen i hele sommer med kondisjonstrening og teknikktrening. I de siste ukene før EM har det vært fokusert mye på Ashi Waza. Noe som viste seg å gjøre utslag.

Onsdag morgen var vi tidlig opp, om å gjøre å komme seg tidlig til innveiing og akkreditering. Etter lunsj var det klart for divisjonering / randori. Julie kom i en gruppe med engelske og tyske jenter. De engelske har hun møtt tidligere i Amsterdam, mens de tyske var ukjente, og vi var selvsagt veldig spente hvordan det skulle gå.

Torsdag var kampdag, de innledende kampene gikk greit og Julie hadde full kontroll. I finalen møter hun ei tysk jente finale. Etter to minutter kaster Julie en O soto gari og får inn et holdegrep. EM-gullet er sikret.

Lørdag arrangeres British Open og gullet fra 2016 skal forsvares. Her var det litt dårligere påmelding enn 2016, men likevel ikke noe å si på nivået. Julie havner i en gruppe med tre andre jenter. Hun vinner alle sine tre kamper overraskende greit. Sommerens trening har gjort utslag.

To gull av to mulige i London er ikke dårlig utbytte, og i tillegg en norsk europamester.

Ståle Wikdahl
Coach

256 Views0
Nettverkssamling for ungdom

Helgen 23.-24. juni arrangerte vi en nettverkssamling for ungdom med ulike verv/roller i klubbene sine.

Gruppearbeid om coaching. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Takket være midlene fra Sparebankstiftelsen så kunne vi endelig sette oss ned og planlegge en samling for en målgruppe vi lenge har ønsket. Målgruppen var ungdom i aldersgruppen 15-25 år, og det var spesielt de ungdommene som har et ekstra engasjement og et ønske om å utvikle seg som vi ønsket å nå.

Vi vet at det er denne generasjonen som en dag skal overta oppgavene og styre klubbene sine videre, og derfor er det både viktig og lurt å gi dem en slik møtearena der de kan lære, bli motiverte og få innblikk i hvordan idrett- og judonorge fungerer.

Diversity Icebreaker, om personlighetstyper i teamsamarbeid. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll.

Vi har ingen slike møtearenaer for denne målgruppen i norsk judo idag, derfor var det også spennende å se hvor mange som ønsket å være med. Heldigvis fikk vi en ganske bra oppslutning slik at vi kunne gjennomføre arrangementet som planlagt.

Totalt meldte det seg på 15 ungdommer i aldersspennet 13-19 år.
De kom fra Namsos Judo Club, Levanger Judoklubb, Sola Judoklubb og Ippon Judoklubb. Alle deltakerne har roller i egne klubber, enten som trenere, arrangører, dommere eller styremedlem. Mange trener judo også selv, på ulike nivåer.

I tillegg deltok 3 av veilederne i Ungdomsprosjektet; Emanuel Holmberg (Ulstein Judoklubb), Elise Åkesson (Gausel Judoklubb) og Kenny Halvorsen (Aurskog-Høland).
Fra NJF var det Stine Lastein og Lill Merethe Tjeldvoll som var tilstede som planleggere og arrangører.

Stig Andre Berge forteller om sin hverdag som toppidrettsutøver. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Judoforbundet har jobbet lenge med å planlegge arrangementet og med å lage et spennende program som skulle inneholde både faglig, inspirerende, morsomt og et sosialt opplegg.

Madelene Rubinstein deler sin historie og kommer med nyttig tips. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Samlingen startet lørdag formiddag og denne dagen var viet til mye faglig innhold der deltakerne selv skulle jobbe mye på egenhånd og i grupper. På programmet hadde vi Gullik Gundersen (tidligere visepresident i NJF), Per Vestli (toppidrettssjef i NJF) og Atle Rolstadaas (Skiforbundet). De to sistnevnte hadde laget et opplegg med mye workshops der deltakerne fikk mulighet til å lære litt mer om seg selv og hvilken type ledere/personer de er – og hvordan det påvirker relasjonene med andre. Det ble jobbet mye med personlighetstrekk, relasjoner, coaching, kommunikasjon og hvordan påvirke andre for å få gjennomslag for et forslag/idé.

På søndagen var det en liten annen vri, der hensikten var å få inn noen morsomme og spennende foredragsholdere. Her ønsket vi å inspirere deltakerne og la dem få innblikk i toppidrettsutøverne hverdag. Vi hadde besøk fra bryteren Stig André Berge, som har en OL bronse fra Rio i 2016. Vår egen judoutøver Madelene Rubinstein var også innom. Vi fikk høre historien om hverdagen til to toppidrettsutøvere som satser alt mot OL i Tokyo i 2020.

Begge disse foredragene ble godt mottatt og vi tror nok at deltakerne kanskje syns det var det morsomste på hele programmet. Det var også litt hensikten med å få inn disse utøverne.

Deltakerne fikk en utfordring, og mestret den ganske bra. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Videre på søndagen ble deltakerne også orientert om hvordan norsk idrett og norsk judo er organisert og hvordan det hele fungerer og henger sammen. Det kan være nyttig å få en slik redegjørelse både på hvordan de ulike organisasjonsleddene jobber, men også ikke minst hva vi gjør for medlemmene og klubbene våre.

Alt i alt, er vi strålende fornøyd med samlingen. Det var en utrolig fin gjeng som møtte. Det kom også mange gode tilbakemeldinger om at det hadde vært læreriktig og morsomt å delta.

I tillegg til selve programmet, så hadde vi også mye tid sammen med ulike sosiale aktiviteter. Det ble både grilling, volleyball og bading!

Vi oppfordrer alle klubbledere, trenere og andre voksenpersoner i klubbene om å ikke være redde for å gi ungdom oppgaver i klubbene sine. Mange vil gjerne bidra og de er kjempeflinke. Vis dem tillitt, så vil dere få mye tilbake!

Vi håper det ikke blir siste gang vi får til en slik samling med ungdom!

Mvh
Stine Lastein og Lill Merethe Tjeldvoll i Judoforbundet!

224 Views0
Fladvad utøverrepresentant i para-rådet

Eivind Fladvad (37) ble tidligere i år tatt opp som medlem i Råd for para-judo som utøverrepresentant. Han er opprinnelig fra Kristiansund, men er nå bosatt i Trondheim og trener judo i Trondheim Judo Kwai med Ståle Wikdahl som personlig trener.

Eivind Fladvad sammen med trener Ståle Wikdahl. Fra British Open 2016.

Eivind har bakgrunn i taekwondo, både som utøver og trener, men etter å ha fått diagnosen MS ble det vanskelig å fortsette. Han kom etter hvert i kontakt med judomiljøet via Trondheim MS-forening, de fikk nemlig en henvendelse fra judoklubben om å inngå et samarbeid om trening for bevegelseshemmede.

– Istedenfor å balansere på én fot og sparke etter motstanderen, kunne jeg nå holde meg fast og prøve å bruke min dårlige balanse taktisk. Det gode miljøet i klubben gjorde at jeg umiddelbart følte meg hjemme, sier Eivind.

Som tidligere styremedlem i MS-foreningen, og som utøver og trener i ulike idretter, håper vi Eivind kan bidra med å styrke NJFs og judoregionenes arbeid med para-judo. Vi ønsker ham velkommen i Rådet!Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

367 Views0
Nettverkssamling ungdom

Norges Judoforbund arrangerer nettverkssamling for ungdom i aldersgruppen 15-25 år helgen 23.-24. juni 2018.

Målgruppen for samlingen er ungdom som har ulike verv og engasjement i norske judoklubber. Det kan være som trenere, dommere, arrangører og/eller styrerepresentanter.

Foto: Christian Wolff / judobilder.org

Ungdom som bidrar til utvikling i egne klubber er en veldig viktig ressurs. Selv om ungdommen ikke nødvendigvis ønsker å konkurrere, betyr ikke at man lenger skal involvere dem med andre oppgaver i klubben.

Judoforbundet ønsker at ungdom skal ha et tilbud der de er med lengst mulig – enten som utøvere, trenere, ledere, dommere, styremedlemmer, organisatorer og frivillige. Derfor gleder vi oss til å kunne invitere ungdom i aldersgruppen til en møtearena der hensikten er å gi dem kompetansepåfyll, inspirasjon og en mulighet til å bli kjent med andre ungdom på tvers av klubber.

Stig-André Berge. Foto: John Andresen / www.stigandreberge.no

Innholdet i samlingen blir en god blanding av foredrag, workshops, aktiviteter og sosialt.

Av bidrag vi kan bekrefte i dag, så gleder vi også veldig til å kunne si at blant annet Rio OL-bronsevinneren fra 2016 i Bryting – Stig André Berge – kommer for å dele sin historie og erfaringer.

Det er også planlagt workshops der deltakerne vil lære mer om coaching og ledelse, og mye annet spennende!

Vi har laget et Facebook arrangement som vil bli fortløpende oppdatert med de ulike bidragene på samlingen. Følg med der!

Samlingen vil være helt gratis og avholdes på Quality Hotell Entry som ligger ved Kolbotn.
Det vil være et begrenset antall plasser, slik at det er lurt å være tidlige ute med påmelding.

Påmelding til samlingen gjøres i Min Idrett og fristen er satt til 1. mai.

Last ned invitasjon for mer info:

Spørsmål kan rettes til utviklingssjef Lill Merethe eller fagsjef Stine Lastein.

208 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier