193 Views

Foreløpige tall fra den årlige Samordnet rapportering viser at norsk idrett har mistet rundt 185 000 medlemskap i løpet av 2020, noe som tilsvarer en nedgang på 9,6 prosent. Også aktivitetstallene viser en nedgang, men her er nedgangen imidlertid noe mindre og det samlede aktivitetstallet er redusert med 4 prosent, noe som tilsvarer 70 000.

Alarmerende nedgang i norsk idrett

Tallene fra rapporteringen bekymrer Norges Idrettsforbund, og de forteller om en «Alarmerende nedgang i antall medlemskap i norsk idrett» (NIFs pressemelding fra 2. juni). NIF har på bakgrunn av de foreløpige funnene sendt brev til alle partier på Stortinget for å varsle om forholdene, og for å komme i snarlig dialog med tanke på å diskutere muligheter for å snu den kritiske situasjonen.

NIF ber samtidig idrettsbevegelsen om å mobilisere for å få aktiviteten i gang igjen nå som en full gjenåpning stadig nærmer seg. Målet er å ha like høy deltakelse i 2022 som i 2019.

Medlemstap i Judoforbundet

Aktivitetstallene i Norges Judoforbund viser en nedgang på 16 %, noe som tilsvarer at 723 aktive falt fra judoen i fjor.

Sammenlignet med andre særforbund så viser de foreløpige tallene at NJFs medlemstap er høyt . NJF er nå tilbake på et medlemstall tilsvarende 2010, og vi har de siste årene opplevd en negativ trend. Frafallet siden 2017 er på 20 %.

Tallene fra klubbene viser at nedgangen fra 2019-2020 fant sted i alle alderskategorier:

  • Barn 6-12: -17,3 %
  • Ungdom 13-19: -8,5 %
  • Voksne 20-25: -20,5 %
  • 26 år og eldre: -16,3 %

Judoregionen Øst er den regionen som opplevde størst nedgang (19,2 %), mens Judoregion Nord hadde medlemsvekst på 10%.

Se oversikt over aktivitetstallene for judoregionene her.

Koronapandemiens konsekvenser

Situasjonen med koronapandemien har medført at hverdagen er uforutsigbar og fremtiden usikker for mange judoklubber. Frafallet vi ser, kommer som en direkte konsekvens at judoaktiviteten har vært langt fra normal i 2020 og 2021.

Judo har stort sett aldri hatt rekrutteringsproblemer, vi rekrutterer ca 1200-1400 nye utøver hvert år. Situasjonen i 2020 har ført til at mange ikke fikk satt i gang nye barnepartier, og ikke minst så har de voksne utøverne ikke kunne trene judo i det hele tatt. Dette er meget alvorlig og en gjenåpning av breddeidretten for voksne, med unntak fra 1-metersregelen, er helt avgjørende for tiden fremover.

Les NIFs pressemelding her: idrettsforbundet.no/alarmerende-nedgang-i-antall-medlemskap-i-norsk-idrett/

Last ned NJFs aktivitetatall for 2020 her:

Lill Merethe Tjeldvoll

Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier