Foto: Thomas Wetzel / Sportfotos 24
Sommerhilsen fra administrasjonen

Endelig kom beskjeden vi har ventet på så lenge. Nå kan alle utøvere, også de over 20 år, igjen trene judo. Vi håper alle som har tilgang til en dojo i sommer, benytter anledningen til å børste støv av drakta!

Rekruttering i sommer og til høsten

Rekrutteringsfilmen vi har lenge har snakket om, er nå lansert. Den ligger tilgjengelig på NJFs Youtube-kanal. Det er også mulig å få tilgang til filen, ta i så fall kontakt med administrasjonen.

Ikke glem at dere kan bestille gratis give-aways i Idrettsbutikken! Dette kan for eksempel benyttes som premier på klubbarrangementer, eller til rekruttering i høst. Vi har også maler for flyere og plakater til rekruttering som kan lastes ned.

Norges idrettsforbund kjører kampanjen Tilbake til Idretten den 25. september og hele uke 39. Målet er å ha like høy deltakelse i norsk idrett i 2022 som vi hadde i 2019.  Her vil idrettslag få bistand til åpne dager/åpen uke, felles seminarer, diverse maler, kampanjemateriell og mye mer.

Fakturering av forbundskontingenten er utsatt til høsten. Vi håper da at klubbene kommer i gang med ordinær aktivitet. Mange er allerede i gang og arrangerer trening for eksisterende medlemmer og sommerskoler der de tar inn nye.

Tilskudd til regionene

På forrige styremøte, vedtok styret å tildele 50 000 kr til hver av judoregionene. Dette tilskuddet skal brukes til å skape mer aktivitet for barn og unge. Ta kontakt med din region hvis du har gode ideer til aktiviteter!

Utdanning for trenere og ledere

Vi benytter anledningen til å igjen informere om Trenerløftet. Vi er i gang med å planlegge flere aktiviteter i sommer og til høsten, og tildelingen vi har fått fra Sparebankstiftelsen DNB gjør at vi nå kan gi trenerne våre et løft. Ikke glem Trenerfestivalen i september. Denne avholdes på Gardermoen og er en inspirasjonshelg for alle trenere i norsk judo.

Mentorprogrammet for kvinnelige ledere starter kull nr. 3 til høsten. Dette er et samarbeidsprosjekt med Bryteforbundet, Kampsportforbundet og Judoforbundet og er finansiert med støtte fra Norges Idrettsforbund. Lenke til søknadsskjema finner du på judo.no. Ønsker du å snakke med noen som har deltatt på programmet tidligere? Vi setter deg gjerne i kontakt med tidligere deltakere.

Konkurranser og samlinger igjen

Det er gått nesten 2 år uten nasjonale konkurranser. Landsstevnet for U16 i Bærum kan, etter dagens anbefalinger, arrangeres. Videre er Bodø-cup og 830-cup er satt opp i høstens terminliste, og vi håper at gjenåpningen fortsetter slik at vi igjen kan avholde norgescup også for dem over 20 år. Etter disse konkurransene, planlegges NM individuelt i Fredrikstad. Se NJFs terminliste her.

Første arrangement er imidlertid utviklingssamlingen i Bærum i august. Samlingen er åpen for alle utøvere over 14 år med konkurranseambisjoner, og vi håper å se mange på matta her. Husk påmeldingsfristen 14. juli!!! Vi har skaffet noen gratis hotellrom for deltakere med lang reisevei, send en melding til Administrasjonen hvis det er interessant for deg.

Endringer i administrasjonen

Som alle sikkert har fått med seg, så takker Lill Merethe for seg i Judoforbundet etter neste 11 år. Vi ønsker henne lykke til videre i ny jobb, og håper selvfølgelig at hun ikke blir helt borte fra judomiljøet.

Har dere spørsmål, så er det bare å ta kontakt

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god judo-sommer!

141 Views0
Årsrapport 2020
Forsidebilde NJFs årsrapport 2020. FOTO: Geirmund Glendrange

Norges Judoforbunds rapport for 2020 er ferdigstilt, og kan lastes ned her som pdf.

Deler av innholdet i årsrapporten skal behandles på Forbundstinget i 2022. Årsrapportene blir ikke trykket lenger, men opptrykk kan bestilles særskilt i forbindelse med påmelding til Forbundstinget.

Vi oppfordrer alle til å laste ned årsrapporten digitalt!

I årsrapporten for 2020 kan du lese:

 • Presidenten har ordet
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap 2020
 • Året med covid-19
 • Prosjekt Utviklingsmiljøer
 • Strategiplan 2020-2026

I tillegg finner du vedlegg med informasjon og data fra NJFs aktiviteter. Spesielt for året 2020 er at årsrapporten, grunnet covid 19, ikke inneholder resultater fra NM, NC og internasjonale konkrranser.

118 Views0
Alarmerende nedgang i norsk idrett

Foreløpige tall fra den årlige Samordnet rapportering viser at norsk idrett har mistet rundt 185 000 medlemskap i løpet av 2020, noe som tilsvarer en nedgang på 9,6 prosent. Også aktivitetstallene viser en nedgang, men her er nedgangen imidlertid noe mindre og det samlede aktivitetstallet er redusert med 4 prosent, noe som tilsvarer 70 000.

Alarmerende nedgang i norsk idrett

Tallene fra rapporteringen bekymrer Norges Idrettsforbund, og de forteller om en «Alarmerende nedgang i antall medlemskap i norsk idrett» (NIFs pressemelding fra 2. juni). NIF har på bakgrunn av de foreløpige funnene sendt brev til alle partier på Stortinget for å varsle om forholdene, og for å komme i snarlig dialog med tanke på å diskutere muligheter for å snu den kritiske situasjonen.

NIF ber samtidig idrettsbevegelsen om å mobilisere for å få aktiviteten i gang igjen nå som en full gjenåpning stadig nærmer seg. Målet er å ha like høy deltakelse i 2022 som i 2019.

Medlemstap i Judoforbundet

Aktivitetstallene i Norges Judoforbund viser en nedgang på 16 %, noe som tilsvarer at 723 aktive falt fra judoen i fjor.

Sammenlignet med andre særforbund så viser de foreløpige tallene at NJFs medlemstap er høyt . NJF er nå tilbake på et medlemstall tilsvarende 2010, og vi har de siste årene opplevd en negativ trend. Frafallet siden 2017 er på 20 %.

Tallene fra klubbene viser at nedgangen fra 2019-2020 fant sted i alle alderskategorier:

 • Barn 6-12: -17,3 %
 • Ungdom 13-19: -8,5 %
 • Voksne 20-25: -20,5 %
 • 26 år og eldre: -16,3 %

Judoregionen Øst er den regionen som opplevde størst nedgang (19,2 %), mens Judoregion Nord hadde medlemsvekst på 10%.

Se oversikt over aktivitetstallene for judoregionene her.

Koronapandemiens konsekvenser

Situasjonen med koronapandemien har medført at hverdagen er uforutsigbar og fremtiden usikker for mange judoklubber. Frafallet vi ser, kommer som en direkte konsekvens at judoaktiviteten har vært langt fra normal i 2020 og 2021.

Judo har stort sett aldri hatt rekrutteringsproblemer, vi rekrutterer ca 1200-1400 nye utøver hvert år. Situasjonen i 2020 har ført til at mange ikke fikk satt i gang nye barnepartier, og ikke minst så har de voksne utøverne ikke kunne trene judo i det hele tatt. Dette er meget alvorlig og en gjenåpning av breddeidretten for voksne, med unntak fra 1-metersregelen, er helt avgjørende for tiden fremover.

Les NIFs pressemelding her: idrettsforbundet.no/alarmerende-nedgang-i-antall-medlemskap-i-norsk-idrett/

Last ned NJFs aktivitetatall for 2020 her:

135 Views0
Mens vi venter på gjenåpning av judo

Gjenåpning av idretten og judo går sakte, men sikkert framover. Enkelte deler av landet har fremdeles stengt for all kontaktidrett, mens i andre områder kan barn og unge trene judo.

Regjeringen har tillatt at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan unntas fra anbefalingen om å holde avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Det finnes allikevel flere regionale og lokale restriksjoner med forbud mot kontaktidrett. Det endrer seg ofte, basert på smitteutbrudd. Det er viktig at alle medlemslag er oppdaterte på og følger kommunens regler.

For voksne (20 år og oppover) er det enda ikke tiltatt med kontakttrening. Sammen med våre voksne medlemmer og resten av norsk idrett håper vi på snarlige lettelser på disse tiltakene. At barn og unge blir prioritert er både riktig og viktig, men det er også svært nødvendig med gjenåpning for våre voksne utøvere i bredden.

Følg med på samlesiden om korona her: judo.no/organisasjon/korona/

Digitale møter

Både i Norges Judoforbund (NJF) og i idretten generelt, har det i det siste vært flere digitale møter og kurs. Det organiseres bl.a. webinar og dialogmøter med ulike temaer. Det sparer tid og ressurser, og dette kommer til å videreføres etter korona. Det vil selvfølgelig være nødvendig med fysiske treff i tillegg, og vi ser veldig frem til å møte klubber og regioner fra alle deler av landet. Det planlegges flere digitale møter fremover for våre medlemmer.

Gå til NJFs offisielle kalender for å holde dere oppdatert: judo.no/utover/terminliste/.

Kvalitetsklubb

Vi har siden november jobbet med konseptet Kvalitetsklubb, som nå er lansert. Dette er et av NJFs satsingsprosjekter som er hentet direkte fra det tingvedtatte Strategiplanen 2020-2026.

Målet med Kvalitetsklubber er å få flere medlemmer i norsk judo, og dette skal oppnås gjennom bedre drift av klubbene. Kvalitetsklubb-konseptet er for alle klubber, ikke kun de store eller de som allerede er godt organisert. Dette er også tilpasset små og mellomstore klubber!

Ler mer om konseptet og hvordan bli kvalitetsklubb her: judo.no/klubb/kvalitetsklubb/

Tilskuddsordninger

I fjor opprettet vi flere tilskuddsordninger for klubbene, og dette vil også komme i år. Tilskuddet skal være en økonomisk støtte, og samtidig gi klubbene intensiver til å organisere aktivitet. Vi ønsker at så mange som mulig gjennomfører det som er mulig av aktivitet, i henhold til lokale retningslinjer.

Slik som i fjor, oppfordrer vi klubbene til å organisere sommeraktivitet og at mange av de gode tiltakene som da ble gjennomført, gjentas. Vi håper enda flere klubber inspireres til å sette i gang i år.

Se oversikt over aktuelle støtte- og tilskuddsordninger til judoklubber her: judo.no/klubb/klubbguide/tilskuddsordninger/

Mentorprogram for kvinnelige ledere

Runde to av mentorprogram for kvinnelige ledere er nettopp avsluttet. Mentorprogammet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund og Norges Kampsportforbund. Målet med mentorprogrammet er at flere kvinner skal ta på seg lederverv i klubber og forbund.

Vi har fått gode tilbakemeldinger og satser på et nytt mentorprogram med oppstart til høsten. Utlysningen og opptak skjer før sommeren, så følg med!

Les nyhetssak om mentorprogrammet: judo.no/kompetanse/utdanning/mentorprogram-2-avsluttet/

Spillemidler til utstyr kjøpt i 2020

Årets søknadsrunde er avsluttet. Totalt kom det 1 307 søknader fra idrettslag og 26 søknader fra særforbund/særkretser som ble godkjent. Det totale søknadsbeløpet beløper seg til 46,8 millioner kroner. Dette er en økning på 5,2 millioner kroner fra 2019. Selve utbetalingsbeløpet er 34 millioner kroner.

Det kom søknader om utstyrsmidler fra seks judoklubber. Godkjent søknadsbeløp var på kr. 58 608,- og utbetalingsbeløp på kr. 42 536,-.

Norges Idrettsforbund utbetaler tilskuddene i disse dager. Les mer om Utstyrsordningen her: idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger

Samordnet rapportering og søknad

Årets Samordnet rapportering har frist i dag 30. april. Alle klubber må rapportere aktivitetstall og andre opplysninger om året som har gått. Samordnet rapportering gjøres i KlubbAdmin. Det er obligatorisk for alle idrettslag å gjennomføre den årlige rapporteringen.

Les om Samordnet Rapportering: judo.no/forbundet/samordnet-rapportering-2021/

228 Views0
Samordnet rapportering 2021

Samordnet rapportering og søknad åpner 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbund er 30 april.

Denne rapporteringen er blant de obligatoriske plikter for alle idrettslag i Norges Idrettsforbund og skal gjøres i idrettens medlemsystem (KlubbAdmin).

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, omsetning, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om momskompensasjon for varer og tjenester gjennom løsningen.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april:

 • Rapportere medlemstall* og aktivitetstall** for 2020.
 • Rapportere medlemmer med funksjonsnedsettelse (registreres på egen linje under aktive medlemmer).
 • Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
 • Svare på noen standardspørsmål fra Idrettsforbundet og Judoforbundet.
 • Oppdatere klubbens kontakt- og organisasjonsinformasjon.
 • Søke om momskompensasjon (frist 15. august, men anbefales å søke samtidig med rapporteringen).
 • Oppdatere styre og verv, og laste opp signert årsmøteprotokoll (etter at årsmøte er gjennomført).
 • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig
 • Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene.

Alle idrettslag mottar nyhetsbrev fra NIF når rapporteringen åpner 1. april, med aktuell informasjon.

På grunn av situasjonen med koronapandemien, er fristen for årsmøter utsatt til 15. juni. Klubbene som enda ikke har hatt sine årsmøter kan logge inn i idrettens medlemssystem på et senere tidspunkt (etter årsmøte) for å oppdatere styre og stell, og laste opp årsmøteprotokoll.

I forbindelse med rapporteringen, NJF noen spørsmål som alle judoklubber må svare på. Se oversikt over spørsmålene her:

Webinar:

Usikker på hvordan dere skal rapportere? NIF Digital arrangerer et webinar om samordnet rapportering for alle idrettslag torsdag 8. april kl. 20.00 – 21.00. Ingen påmelding, følg webinaret ved å trykke på knappen under.

Ta kontakt med NIF Digital Support dersom dere trenger teknisk hjelp i forbindelse med rapporteringen. Support treffes på tlf. 21029090 i åpningstiden mandag – torsdag kl. 08.00 – 19.00 og fredag kl. 08.00 – 15.30, eller på e-post support@idrettsforbundet.no. Det er også mulig å kontakte idrettskretsen dersom dere har spørsmål om rapporteringen.

*Medlemstall

Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.20 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir mulighet til å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk et godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt.

Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

**Aktive medlemmer

Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

342 Views0
Tjeldvoll slutter i NJF

Lill Merethe Tjeldvoll har takket ja til en ny jobb og har sagt opp sin stilling i NJF.

Lill Merethe har jobbet i NJF siden 2010, og er med det den som har lengst fartstid i administrasjonen. I løpet av denne tiden har hun jobbet på veldig mange ulike områder og har etablert gode rutiner i organisasjonen.

Spesielt har hun vært involvert i kommunikasjon og support ut mot klubbene, men også i arbeid med Landslagets internasjonale aktivitet, informasjonsarbeid, NJFs terminliste, og planlegging og logistikk av alle nasjonale arrangementer. For å nevne noe.

Lill Merethe vil være i NJF fram til 1. august. Vi ønsker henne lykke til i ny jobb!

420 Views0
Ny avtale om utøverforsikring

NJF har inngått en ny avtale med Gjensidige for alle sine forsikringer.

Avtalen med Gjensidige gjelder fra og med 2021 og inkluderer også ordningen med utøverforsikring.

Alle judoutøvere som er over 13 år må ha en obligatorisk grunnforsikring for å kunne trene judo og delta på aktivitet i regi av NJF eller en medlemsklubb. I tillegg tilbyr vi en utvidet forsikring som anbefales for alle som konkurrerer aktivt.

Barn under 13 år er fortsatt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund.

I 2020 ble judotreningen nedstengt i store deler av året, og utøvere over 26 år har ikke kunnet trene normalt siden mars. I tillegg har konkurranseaktiviteten vært sterkt redusert. Vi har derfor valgt å tilby årets lisenser til sterkt reduserte priser.

I 2022 må det påregnes at prisene ‘normaliseres’, men vi vil fremdeles jobbe for gode fremtidige forsikringsvilkår for våre medlemmer.

Idrettens Helsesenter

NJF fortsetter samarbeidet med Idrettens Helsesenter (IHS), som tilbyr en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen).

Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak. Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling.

Valg av lisens

Utøvere kan i årets forsikringsperiode velge mellom to typer lisenser:

Utøverlisensen er den obligatoriske forsikringen som alle må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Nytt fra i år er at rådgivning og oppfølging fra IHS er inkludert for alle, det vil si at utøverlisensen er relativ lik den tidligere konkurranselisensen.
Koster 175,- i 2021

Konkurranselisensen gir rask behandling på privat klinikk ved skade. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen. Vi anbefaler at de som deltar aktivt i konkurranser tegner denne. Konkurranselisensen er relativt lik den tidligere premiumlisensen.
Koster 290,- i 2021

Til sammenlikning var prisene for 2020 som følger:

 • Utøverlisens 260 kr
 • Konkurranselisens 310 kr
 • Premiumlisens 800 kr

Klubbene tegner forsikring for sine medlemmer i Sportsadmin. Som utøver kan du gi beskjed til klubben din hvilken dekning du ønsker.

For mer informasjon, gå til våre forsikringssider på judo.no: https://www.judo.no/klubb/forsikring/

Spørsmål om ordningen kan rettes til NJF v/ Lill Merethe Tjeldvoll.

284 Views0
Sportssjefen har levert oppsigelse

Per Vestli har gitt beskjed om at han har takket ja til en ny jobb, og at han sier opp sin stilling som Sportssjef. 

Vestli begynner i stillingen som daglig leder i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

Vi er glade for at Per fortsetter i idrettsorganisasjonen og ser frem til videre samarbeid i den nye rollen.

Vi ønsker Per lykke til videre, og takker for innsatsen han har gjort i rollen som Sportssjef siden januar 2018.

381 Views0
Endringer i det honorære reglementet

Styret har vedtatt endringer i det honorære reglementet som gjelder fra 01.01.2021.

Hensikten er å forenkle reglementet og å følge de intensjoner som ligger til grunn for honorære tildelinger. I tillegg har rutiner for søknadsprosedyrer blitt konkretisert.

Gå til reglementet og beskrivelse av søknadsprosedyrer.

Endring 1

Styret har vedtatt å fjerne regelen om at en honorær grad blir liggende på toppen, og «flytter seg opp» om man graderer seg teknisk etter at man har fått en honorær grad. Regelen er en særnorsk ordning.

Det er opp til utøver selv om man ønsker å akseptere den honorære graden eller foretrekker å gjennomføre en ordinær gradering i håp om en honorær grad senere. 

Endring 2

Hittil har man kunnet få en honorær utmerkelse, for så 5 år senere få en ny for det samme arbeidet. Man trenger altså ikke å ha gjort noe mellom de to utdelingene.

Det vil fra 1. januar 2021 settes krav til at deler av innsatsen som kvalifiserer til en honorær grad, skal være utført etter siste honorære utdeling.

Rutiner for søknader

Mange klubber ønsker å påskjønne personer i forbindelse med jubileum, arrangementer og lignende. Vi oppfordrer til å sende søknader i god tid før en eventuell overrekkelse slik at administrasjonen og styret rekker å behandle søknaden.

Husk at alle tildelinger skal vedtas på et ordinært styremøte.

Forbundsstyret behandler mange ulike saker i løpet av året. For å effektivisere og samle saksbehandlingen, vil alle vurderinger av honorære søknader legges til FS-møte 2/2020 og FS-møte 5/2020.

For at saksdokumentene skal ferdigstilles til fristen, må søknad og fullstendig CV sendes til administrasjonen minst 1 måned i forveien.

Se møtekalenderen til Forbundsstyret her.

203 Views0
Budsjett 2021

Styret har vedtatt et budsjett for 2021 etter innspill fra administrasjonen.

Årets budsjettprosess har tatt utgangspunkt i de økonomiske forutsetninger som foreligger, særlig med covid-19 i bakhodet. Vi får sannsynligvis en betydelig nedgang i medlemsmassen som resulterer i reduserte inntekter.

Last ned:

Overordnet budsjett 2021 sammenlignet med ordinært budsjett for 2019 og 2020:

Område2019 Budsjett2020 Budsjett2021 Budsjett
Inntektskilder6.210.0005.750.0005.010.000
Toppidrett og prestajonsrettet talentutvikling2.150.0001.920.0001.715.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett915.0001.065.000635.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling1.060.000905.0001.120.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon640.000560.000495.000
Markedsarbeid-25.000-105.00010.000
Rammevilkår og samfunnskontakt265.000245.000240.000
Administrasjon og ledelse1.285.0001.230.000900.000

Lønnsmidler

Budsjettet har lønnsmidler til 5 årsverk i 2021, fordelt på 6 personer. Fordelingen av årsverk på område (tall fra 2020 i parentes):

 • Toppidrett/talentutvikling: 1,7 (1,9)
 • Funksjonshemmede: 0,5 (0,6)
 • Barn/ungdom/kurs/kompetanse/trenerutvikling: 2,1 (1,7)
 • Arrangementer/stevner: 0,2 (0,2)
 • Adm./styrearbeid/marked: 0,5 (0,5)

Dette betyr at 2,6 av 5 årsverk er tilknyttet øremerkede midler.

Langtidsbudsjettet

Sammenliknet med langtidsbudsjettet 2021 vedtatt på Tinget er:

 • Kostnader for Toppidrett og talentutvikling økt
 • Kostnader for Barne-, ungdoms- og breddeaktivitet redusert
 • Kostnader for Organisasjons- og kompetanseutvikling økt kraftig
 • Kostnader for Administrasjon og ledelse redusert

De største endringene, som er innenfor området Organisasjon- og kompetanseutvikling, kan gjøres fordi vi har fått tildelingen til Trenerprosjektet.

Enkelte omdisponeringer og innsparinger er også foretatt, og gir utslag på kostnadssiden. Dette gjelder særlig Administrasjon og ledelse.

Langtidsbudsjettet ble vedtatt på et tidspunkt da det fremdeles var usikkerhet vedrørende muligheter for aktivitet i 2021. Slik utsiktene er nå, kan vi være forsiktige optimister og kalkulere med et gradvis økende aktivitetsnivå.

Det er til slutt viktig å merke seg at vi har fått eksternt tildelte midler til satsingsområdene i strategidokumentet. Vi har derfor ikke behov for å nedprioritere andre områder for å gjennomføre tiltak ihht. vedtatte planer.

230 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier