Det blir enklere å være medlem i norsk idrett

Det innføres en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag.

Hensikten med ordningen er å legge til rette for at flere kan delta i idrett, ved å gjøre det enklere å drive mindre idrettslag, og å imøtekomme behovet for forenklinger hos små idrettslag der rekrutteringsgrunnlaget er lite.

Norges Idrettsforbund innfører prøveordningen som gjeldende frem til Idrettstinget 2023 (klikk for å lese hele saken på NIFs nettside).

En videreføring av ordningen forutsetter at Idrettstinget i 2021 aksepterer muligheten for å dispensere fra NIFs lov, slik det er gitt anledning til i prøveordningen.

Prøveordningen innebærer at idrettslag vedtar å benytte en forenklet lovnorm.

Denne lovnormen kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder både nye og eksisterende idrettslag.

En forenklet lovnorm medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

 • Kun krav om tre styremedlemmer
 • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
 • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
 • Begge kjønn skal være representert i styret
 • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret
 • Kontrollutvalgets ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet.  Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet

Hvordan komme i gang med forenklet lovnorm?

For å komme i gang med ordningen, må det fattes vedtak om endring av lovnorm på klubbens årsmøte eller på et ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtene kan gjennomføres både fysisk og digitalt.

NIF har utarbeidet veiledning for de idrettslag som ønsker å delta i prøveordningen:

Endring av lovnorm må gjøres direkte via KlubbAdmin. Idrettslagene vil samtidig bli bedt om å bekrefte at de oppfyller kriteriene, samt laste opp protokoll fra årsmøtet. 

Nye idrettslag som ønsker å bli tatt opp etter forenklet ordning, skal tas opp på nøyaktig samme måte som ordinære idrettslag.

Krav om bruk av digitale løsninger

Idrettslag tilknyttet prøveordningen har et særlig ansvar for at de løpende oppdaterer opplysninger om personer, enten i idrettens felles medlemssystem eller medlemssystem med integrasjonsavtale med NIF, jf. forskrift om medlems- og organisasjonsregistrering.

Idrettslag tilknyttet prøveordningen har de samme rettigheter og plikter som ordinære idrettslag mht. f.eks. beregningen av representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd, samt tilskuddsordninger.

Spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Da kan du lese mer om krav til lovnorm her, eller du kan kontakte idrettskretsen eller forbundskontoret.

Coverbilde: Sportfotos 24 / Thomas Wetzel

22 Views0
Håndtering av rasisme og diskriminering
Coverbilde: NIF / Pernille Ingebrigtsen

Norges Idrettsforbund har lansert en egen veileder for håndtering av saker i forbindelse med rasisme og diskriminering.

Det siste halvåret har både samfunnet og idretten blitt utfordret på manglende bevissthet om og anerkjennelse av rasisme og diskriminering.

På Idrettsforbundets ledermøte 5. juni 2020 ble det vedtatt en egen resolusjon om rasisme, og under møtet med kulturminister Abid Q. Raja 18. juni varslet idrettspresident Berit Kjøll flere tiltak for å forebygge og håndtere rasisme i norsk idrett.

Ett av tiltakene var å lage en veileder for håndtering av rasisme og diskriminering i idretten. Formålet med veilederen er å gjøre det lettere å si fra om rasisme og diskriminering, både for de som har blitt utsatt for det, og for de som ser, hører eller registrerer slike handlinger i idrettssammenheng.

Vi har nulltoleranse for rasisme i idretten, og jeg forventer at alle organisasjonsledd i norsk idrett alltid reagerer på rasisme. Vi har idrettsglede for alle som visjon, og det forplikter. Denne veilederen vil gjøre det lettere å si ifra om rasisme – og lettere for idrettslag å håndtere slike saker.

Idrettspresident Berit Kjøll

Veilederen skal også gjøre det lettere for idrettslag å håndtere saker de mottar om rasisme og diskriminering, og idrettspresidenten forventer at veilederen bekjentgjøres i alle klubber og lag. 

Se veilederen her: idrettsforbundet.no/tema/rasisme-og-diskriminering/

Se andre retningslinjer og hvordan varsle: judo.no/organisasjon/retningslinjer-og-varsling/

145 Views0
Gjenåpning av judo for voksne 20-25 år

Regjeringen holdt i dag pressekonferanse om å tillate ordinær kontakttrening for voksne over 20 år i breddeidretten.

Dette omfatter alle utøvere som er definert innenfor den første fasen i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne.

Norges Judoforbund har definert fase 1 som alle registrerte utøver mellom 20-25 år, og alle registrerte para-utøvere over 20 år

Det vil si at fra og med 12. oktober er det tillatt med ordinær judotrening for unge voksne mellom 20-25 år. Foreløpig gjelder det ikke konkurranser.

Regjeringen vil videre vurdere åpning av fase 2 frem mot november.

Norges Judoforbund har definert følgende faser:

Fase 1Fase 2Fase 3
Alle utøvere, 20-25 år
Alle para-utøvere
Alle utøvere med lisens, 26 år +Alle andre utøvere, 26 år +.
Utøvere i fase 1 kan gjenoppta judotrening fra og med 12. oktober

Revidert smitteveileder

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idrett, som gjelder for alle idrettslag, særforbund, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.

I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av covid-19.

Gå til oppdatert smitteveileder her.

Lokale tiltak

I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak.

Alle klubber må holde seg oppdatert på kommunes nettsider for informasjon om lokale tiltak.

Presisering trenere / instruktører / dommere

Trenere og instruktører skal i så stor grad som mulig unngå kontakt med utøverne. Demonstrasjon av teknikker skal fortrinnsvis gjøres av utøvere under 20 år (under 26 år fra 12. oktober), eller ved hjelp av videoer.

Dommere skal kun berøre utøvere når det er absolutt nødvendig, som for eksempel for å unngå farefulle situasjoner.

Mer informasjon og oppdaterte endringer legges løpende ut på samlesiden om korona og judoaktivitet.

349 Views0
Judo på videregående skole

Judoutøver og lyst til å kombinere skole med trening?

Wang Toppidrett gir deg en unik mulighet til å kombinere judo og utdanning.

Et toppidrettstilbud for elever i videregående skole er en viktig del av Norges Judoforbunds (NJF) talent- og toppidrettsfilosofi.

NJF har sammen med de andre kampidrettsforbundene en samarbeidsavtale med Wang Toppidrett, som gir utøvere muligheten til å kombinere utdanning med satsing mot en toppidrettskarriere.

WANG Toppidrett gir meg mulighet til å kunne prestere i min idrett og skolen samtidig. Utdanning og trening blir lagt opp i forhold til
mine behov, der både trenere og lærere har høy kompetanse som gir meg en fantastisk oppfølging.

– Madelene Rubinstein, tidligere elev på Wang Toppidrett i Fredrikstad

Ved Wang Toppidrett vil man ta utgangspunkt i Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere og de enkelte kampidrettsforbundenes utviklingstrapper.

Trening og treningsplanlegging foregår i tett samarbeid med NJFs sportsapparat, Wang og utøverenes respektive klubber. Dette skjer i tråd med NJFs talent- og toppidrettsfilosofi og utviklingstrapp.

Wang har kampidrettstilbud i Oslo, Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger. For elever i Oslo legges det opp til judotrening på dagtid med landslaget 1-2 økter i uken.

For mer informasjon anbefales Wang Toppidrett sine nettsider: www.wang.no.

Se også: info om Wang på våre egne sider.

Ved interesse kan NJFs Sportssjef Per Vestli eller landslagstrener Martin Thiblin kontaktes.

Søknadsfrist for skoleåret 2021/22 er 1. mars 2021.

199 Views0
Korona og høstens judoaktiviteter

Foto: Thomas Wetzel / Sportfotos 24

Det er fremdeles en svært alvorlig koronasituasjon samfunnet befinner seg i. Selv om det er lave smittetall og vi har kontroll på smittespredningen her i Norge, ser vi at situasjonen raskt kan snu og det vil komme lokale smittebølger i lang tid fremover.

Norges Judoforbund (NJF) følger smittesituasjonen fortløpende, både i Norge og i Europa. Vi er bekymret for at utviklingen de siste ukene gjør at det går enda lengre tid før judoaktiviteten normaliserer seg.

Internasjonalt:

Det Europeiske Judo Union (EJU) har opprettet «EJU COVID-19 Task Force team» under ledelse av EJU President Soloveychik. Teamet observerer og følger utviklingen i Europa nøye.

Alle EJU events blir avlyst hvis det, 2 uker før arrangementet, er flere enn 20 bekreftede smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene i arrangørlandet. Flere planlagte EJU konkurranser har på grunn av disse retningslinjene blitt avlyst.

Viktige oppdateringer internasjonalt:

 • Nordisk Mesterskap på Island er utsatt til neste år.
 • Alle EJU Trainingscamps i forbindelse med Europacup for Cadet og Junior, er avlyst ut året.
 • Alle VM er avlyst.
 • Ny dato Senior EM: 8.-10. november
 • Ny dato Junior EM: 13.-15. november
 • Ny dato U23 EM: 16.-17. november
 • World Ranking List for Cadet og Junior er stanset ut året og EJU arrangerer ingen rankingkonkurranser i år.
 • World Judo Tour og OL-kvalik er inntil videre stanset og gjenåpnes når situasjonen i verden tillater det.

Landslaget trener hardt, hver dag. Det er bekymringsfullt at det går så lang tid uten konkurranser og sparring med de beste i verden.

Det er lite sannsynlig for at det blir mange internasjonale konkurranser i år. Det er vanskelig å planlegge og mye blir avlyst rett før.

Sportsavdelingen har tatt en avgjørelse om at landslaget ikke kommer til å delta på noen europacuper denne høsten. Begrunnelsen er først og fremst den alvorlige situasjonen som er i Europa. Det gjør ting lite forutsigbart, og vi ønsker ikke å ta risikoen for smitte, karantene og lockdown der man måtte befinne seg.

Landslaget vil denne høsten ha fokus på trening og sparring hjemme i Norge. Vi vil være forberedt og fleksible til å ev. kunne trene/konkurrere i nabolandene (bl.a. Finnish Judo Open).

Nasjonalt

Det er kun tillatt for barn og ungdom t.o.m. 19 år å drive med judo, men vi venter på at kontaktidrett for voksne gradvis skal åpne utover høsten.

Vi vet at mange utøvere savner å konkurrere og trene med hverandre på tvers av klubber. Hele judo-Norge venter på at stevneaktiviteten kan gjenopptas. Allikevel må vi være forsiktige og vi må følge myndighetenes regler og anbefalinger.

Viktige oppdateringer:

 • NJF har besluttet og avlyse hele Norgescupen i 2020.
 • Ipponcup 24/10 er avlyst.
 • Fagseminar (for dommere og arrangører) er avlyst.
 • NM i Sandnes 14.-15. november beholdes inntil videre i kalenderen. Det kan komme endringer med tanke på alderskategorier.

Regionalt

Det er tillatt med judokonkurranser for barn og ungdom opp t.o.m. 19 år.
Deltakelse må skje, per i dag, innenfor egen judoregion.

NJF vil utover høsten sette opp flere regionale arrangementer for tillatte aldersgrupper. Blant annet jobbes det for å arrangere treningscamper i regi av landslaget.

I tillegg vil det tilrettelegges for ulike regionale kurs/samlinger, som blant annet trenerkurs og graderingstrening.

Ved behov for kurs i din lokale klubb/region, ta kontakt med forbundet.

Oppfordrer til aktivitet

NJF oppfordrer klubber/regioner til å holde aktiviteten i gang.

For de som har kapasitet utfordrer vi klubbene til å arrangere judokonkurranser / judosamlinger iht regelverket.

Er det behov for assistanse og hjelp i den forbindelse, ta kontakt med forbundet.

Vi minner også om at forbundsstyret har vedtatt tilskuddsordninger til klubber for å stimulere til treningsoppstart. Gå til saken om aktivitetstilskuddet for å lese mer.

Følg med på samlesiden om korona og judo på denne siden: https://www.judo.no/organisasjon/korona/

Se temaside om korona og idrett på NIF sine nettsider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

286 Views0
Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet, i tillegg til at målet er å bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i aktiviteten nede. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra Norges Idrettsforbund (NIF). Fordeling av LAM baseres på tallgrunnlag fra samordnet rapportering.

I tillegg kan idrettsrådene gjøre en skjønnsmessig vurdering av idrettslag som har:

 • Tiltak for å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysiske aktivitet nede.
 • Tiltak for å inkludere barn og ungdom som er underrepresentert i organisert idrett.
 • Trener- og lederutdanning for målgruppene.
 • Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor målgruppene med mål om å rekruttere inn i ordinær aktivitet. Et eksempel på dette kan være «Åpen hall».

LAM tildeling 2019

NIF mottok totalt 372 millioner kroner fra KUD til fordeling. Det var en økning på ca. 5 millioner fra 2018. LAM utgjør 13 prosent av spillemidlene som går til norsk idrett.

Se oversikt over utbetalinger til alle idrettslag og hva judoklubber fikk i LAM i 2019. Norske judoklubber (særidrettsklubber) fikk tildelt til sammen 1 214 896 kroner i 2019! Dette er en økning på 3,4 % fra 2018.

Lokale aktivitetsmidler for 2020

NIF har mottatt 372 millioner kroner fra KUD til fordeling for 2020. Dette er det samme beløpet som i 2019.

Forhåndsutbetaling våren 2020

Grunnet korona-situasjonen og flere av idrettslagenes likviditetsutfordringer har NIF besluttet å utbetale et forskudd på årets LAM. Forhåndsutbetalingen tildeles direkte fra NIF i nær fremtid. Forskuddet er beregnet ut fra 66% av tildelingen i fjor.

Fordeling høsten 2020

Resten av midlene vil idrettsrådene fordele på vanlig måte etter 15. august.

Det er Idrettsrådene som da skal fastsette tildelingskriterier for fordelingen ut fra KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold.

Omtrent alle registrerte judoklubber får tilskudd. For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført den obligatoriske årlig samordnet rapportering til NIF. Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest, og de minste får minst! Det er store forskjeller.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Samordnet rapportering, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom, og barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

Dersom din judoklubb ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan du ta kontakt med deres lokale idrettsråd.

Finn ditt idrettsråd her.

281 Views0
Åpning av judotrening for barn og ungdom

På regjeringens pressekonferanse igår 28/5 la kulturministeren fram ny revidert veileder for smittevern i idretten. Fra 1. juni åpnes det for trening i barne- og ungdomsidretten.

Den viktigste oppdateringen i veilederen er at helsemyndighetene gjør et unntak for barn og unge t.o.m. 19 år i idretten. Man går bort i fra 1-metersregelen i idrettslagene.

Unntak fra 1-meters avstand for barn og ungdom

Det åpnes for at barn og unge opp til og med 19 år kan trene innendørs og utendørs med mindre avstand enn 1 meter i grupper på inntil 20 personer. Dette gjelder idretter som for eksempel håndball, fotball og andre lagidretter.

For idretter med tett en-til-en kontakt mellom utøverne, herunder judo, kan klubbene gjenoppta treninger for barn og unge så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.

Unntaket fra anbefalingen om 1-meters avstand gjelder kun for trening og idrettsaktiviteter i egen klubb. Idrettsarrangementer reguleres av covid-19-forskriften §13. Der er det fremdeles krav om minst 1 meters avstand og inntil 50 personer. Det er derfor fortsatt ikke tillatt å avholde judostevner.

Trafikklysmodellen

 • Det innføres et system med rødt, gult og grønt nivå for smitteverntiltak i idretten, slik som i skolen.
 • Systemet gjelder for trening innen organisert idrett.
 • Det er helsemyndighetene som beslutter nivået for smitteverntiltak, men på et senere tidspunkt vil det kunne bli aktuelt med regional eller lokal differensiering. Per mai 2020 gjelder gult nivå nasjonalt.

Generelle smitteverntiltak

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå.

En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.

Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter per barn dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Antall ledsagere bør begrenses til kun det nødvendige.

Toppidrett og voksenidrett

Vi må fremdeles vente litt til med å gjenoppta judotrening for landslag og voksne f.o.m. 19 år. Voksne er i større grad enn barn og ungdom smitteførende. Derfor vil det inntil videre være regel om å holde minst 1 meters avstand mellom voksne personer og gruppestørrelse på inntil 20 personer ved trening på både gult og rødt tiltaksnivå.

Vi oppfordrer våre klubber til å sette seg inn i smitteveilederen for idrett: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/

398 Views0
Støtteordninger idrettslag

Koronasituasjonen har store økonomiske konsekvenser for hele samfunnet, inkludert idretten.

Norges idrettsforbund har gjennomført en landsomfattende kartlegging av de samlende konsekvensene av koronasituasjonen for norsk idrett. Den indikerer at idretten foreløpig har tapt 1,5 milliarder kroner for perioden februar-juni.

I samme kartlegging har 24 judogrupper registrert sine konsekvenser. Foreløpig rapport estimerer at klubbene har et nettotap på 1,1 millioner kroner i perioden februar-juni. Det er særlig på inntektssiden at konsekvensen er størst, da mange har mistet budsjettert inntekt fra arrangementer, utleie, treningavgifter osv.

På grunn av koronakrisen har nå flere fond og stiftelser utvidet sine støtteordninger og opprettet krisepakker for foreninger og idrettslag. Under her har vi laget en oversikt over ulike ordninger som judoklubber kan søke midler fra.

Staten

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen lyttet til idretten og vedtatt å justere kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte idrettsarrangementer. Den forrige ordningen traff ikke godt nok for breddeidretten, men det er allikevel gledelig at alle judoklubber som søkte kompensasjon for avlyste/utsatte arrangementer fikk tilsagn og får utbetalt hele søknadsbeløpet.

Regjeringen åpner nå opp for å dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet salg av varer og tjenester under arrangementer. Ordningen vil ha ha tilbakevirkende kraft fra 12. mars.

Mer informasjon om kriterier og søknadsprosedyre kommer. Følg med på idrettsforbundet.no.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen inviterer små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til tiltak for barn og unge. Det er satt av 50 millioner til sommertiltak for barn og unge og målet er at flest mulig kan ha noe å glede seg til i sommer.

Søknadsfrist: 1. juni 2020.

Pengene går til tre ulike tiltak. Les mer om ordningen her: https://www.gjensidigestiftelsen.no/50-millioner-til-sommertiltak-for-barn-og-unge/

Gjensidigestiftelsen vil ha flere utlysninger utover høsten på grunn av koronakrisen og det økende behov i samfunnet. Følg med på gjensidigestiftelsen.no/

Sparebankstiftelsen DNB

Det er mulig å søke pengestøtte opptil 50.000 kroner til utstyr og aktiviteter for barn og unge. Organisasjoner i disse områder/fylker er blant dem som kan søke støtte hos Sparebankstiftelsen DNB: Oslo og Viken. I tillegg kan alle kommuner i tidligere Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i tidligere Hedmark fylke søke.

Søknadsfrist: 15. mai 2021

Les mer her: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/sok-stotte

Se også andre støtteordninger i Sparebankstiftelsen DNB: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/vare-stotteordninger

OBOS Jubel

OBOS er opptatt av at Norge skal ha et levende idretts- og kulturliv også etter koronakrisen. OBOS Jubel skal bidra til at frivillige lag og foreninger kan fortsette sitt viktige arbeid så snart det er mulig å samles igjen. De har satt av 40 millioner kroner til å dekke tapte inntekter som følge av koronasituasjonen, og hver forening kan få inntil 200 000 kroner i støtte.

Søknadsfrist: 1. juni 2020. 

Les mer her om OBOS Jubel: https://nye.obos.no/samfunnsansvar/obos-gir-tilbake/obos-jubel/

Sparebanken Vest

Stiftelsen Sparebanken Vest gir bort inntil 100 millioner kroner i støtte til lag og foreninger på Vestlandet, som nå blir rammet økonomisk av koronaepidemien.

Søk om midler fra Sparebanken Vest her: https://prosjektmidler.spv.no/

Andre støtteordninger

Se oversikt over eksisterende tilskudd- og støtteordninger til klubber og idrettslag:

Flere lokale sparebanker har opprettet «korona-fond» og flere tilskuddsforvaltere vil se på mulig løsninger for støtte frivilligheten, kultur- og idrettslivet som sliter som følge av koronakrisen.

Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å søke midler. Ta direkte kontakt med banker, fond og stiftelser eller søk midler i forbindelse med ordinære søknadsfrister.

271 Views0
Forbundstinget – ny dato

På grunn av situasjonen med Covid 19- viruset og restriksjonene fra regjeringen, ble Forbundstinget utsatt på ubestemt tid. Det er nå satt en ny dato: Lørdag 5. september.

Norges Judoforbundet har hele tiden fulgt situasjonen tett. Nå begynner myndighetene sakte, men sikkert å lette på restriksjonene. Det er allerede åpnet opp for at større grupper kan møtes fysisk, og arrangementer med inntil 50 deltakere på offentlige plasser er tillatt.

Inntil videre er arrangementer med 51 eller flere personer forbudt. Regjeringen sier de vil komme med anbefalinger om arrangementer med flere enn 50 personer i løpet av uke 19.

Forbundsstyret har i FS-møte 05. mai diskutert Forbundstinget 2020 og vedtatt ny dato: Lørdag 5. september. Det blir som planlagt også avholdt klubbseminar søndag 6. september.

Grunnen til at datoen er satt såpass tidlig er fordi det er ønskelig å få på plass det nye Forbundsstyret når aktiviteten tar seg opp igjen. Styret ønsker også at den nye strategiplanen blir forankret så tidlig som mulig.

Delegater i risikogrupper vil få mulighet til å delta via en digital plattform. Dersom det fremdeles er restriksjoner eller forbud mot fysiske møter så vil Tinget avholdes digitalt i sin helhet. Klubbseminaret vil i så fall utsettes.

Judoforbundet vil komme med løpende informasjon og oppdateringer om Tinget fremover. Følg med på samlesiden om Forbundstinget.

Påmelding gjøres på online skjema innen 31. juli 2020.

Tinget vil avholdes samme sted som opprinnelig, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Ta kontakt med administrasjonen før spørsmål.

OBS! Årets fagseminar som opprinnelig var satt opp 5.-6. september utsettes. Vi vil informere om ny dato så snart denne er klar. Følg ellers med på terminlisten som blir løpende oppdatert.

180 Views0
Samordnet rapportering 2020

Samordnet rapportering og søknad åpnet 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbund er 30 april.

Rapporteringen er pliktig for alle idrettslag og det skal gjøres i idrettens medlemsystem (KlubbAdmin).

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april:

 • Rapportere medlemstall* og aktivitetstall** for 2019.
 • Rapportere medlemmer med funksjonsnedsettelse (registreres på egen linje under aktive medlemmer).
 • Svare på noen standardspørsmål fra Idrettsforbundet og Judoforbundet.
 • Oppdatere klubbens kontakt- og organisasjonsinformasjon.
 • Søke om momskompensasjon (frist 15. august, men anbefales å søke samtidig med rapporteringen).
 • Oppdatere styre og ledelse, og laste opp signert årsmøteprotokoll (etter at årsmøte er gjennomført).
 • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig
 • Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene.
 • – For de som har signaturrett vil man kunne sende endringsmeldingen til Brønnøysund direkte etter fullførelse av Samordnet søknad og rapportering.

Alle idrettslag skal ha mottatt informasjon om rapporteringen på epost fra Idrettsforbundet.

På grunn av situasjonen med korona-viruset, er fristen for årsmøter ytterligere utsatt til 31. desember. Klubbene som enda ikke har hatt sine årsmøter kan logge inn i idrettens medlemssystem på et senere tidspunkt (etter årsmøte) for å oppdatere styre og stell, og laste opp årsmøteprotokoll.

I forbindelse med rapporteringen har også NJF noen spørsmål som alle judoklubber må svare på. Oversikt over spørsmålene kan lastes ned her:

Ved spørsmål og support, ta kontakt med NIF Digital Support.
Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

*Medlemstall
Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir mulighet til å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk et godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt. Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

**Aktive medlemmer
Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».
Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

209 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier