Samordnet rapportering 2021

Samordnet rapportering og søknad åpner 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbund er 30 april.

Denne rapporteringen er blant de obligatoriske plikter for alle idrettslag i Norges Idrettsforbund og skal gjøres i idrettens medlemsystem (KlubbAdmin).

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, omsetning, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om momskompensasjon for varer og tjenester gjennom løsningen.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april:

 • Rapportere medlemstall* og aktivitetstall** for 2020.
 • Rapportere medlemmer med funksjonsnedsettelse (registreres på egen linje under aktive medlemmer).
 • Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
 • Svare på noen standardspørsmål fra Idrettsforbundet og Judoforbundet.
 • Oppdatere klubbens kontakt- og organisasjonsinformasjon.
 • Søke om momskompensasjon (frist 15. august, men anbefales å søke samtidig med rapporteringen).
 • Oppdatere styre og verv, og laste opp signert årsmøteprotokoll (etter at årsmøte er gjennomført).
 • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig
 • Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene.

Alle idrettslag mottar nyhetsbrev fra NIF når rapporteringen åpner 1. april, med aktuell informasjon.

På grunn av situasjonen med koronapandemien, er fristen for årsmøter utsatt til 15. juni. Klubbene som enda ikke har hatt sine årsmøter kan logge inn i idrettens medlemssystem på et senere tidspunkt (etter årsmøte) for å oppdatere styre og stell, og laste opp årsmøteprotokoll.

I forbindelse med rapporteringen, NJF noen spørsmål som alle judoklubber må svare på. Se oversikt over spørsmålene her:

Webinar:

Usikker på hvordan dere skal rapportere? NIF Digital arrangerer et webinar om samordnet rapportering for alle idrettslag torsdag 8. april kl. 20.00 – 21.00. Ingen påmelding, følg webinaret ved å trykke på knappen under.

Ta kontakt med NIF Digital Support dersom dere trenger teknisk hjelp i forbindelse med rapporteringen. Support treffes på tlf. 21029090 i åpningstiden mandag – torsdag kl. 08.00 – 19.00 og fredag kl. 08.00 – 15.30, eller på e-post support@idrettsforbundet.no. Det er også mulig å kontakte idrettskretsen dersom dere har spørsmål om rapporteringen.

*Medlemstall

Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.20 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir mulighet til å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk et godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt.

Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

**Aktive medlemmer

Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

131 Views0
Registrering av beltegraderinger

For alle medlemsklubber i Norges Judoforbund blir det innført obligatorisk krav om å registrere alle brunbeltegraderinger i idrettens kurssystem. Registrering av øvrige beltegrad er valgfritt, og blir ikke et krav fra NJF.

Registrering av klubbenes brunbelter innføres som et krav med tanke på blant annet oppmelding til DAN-graderinger. Dette vil lette arbeidet til både kandidaten og NJF i søknadsprosessen om å gå opp til forbundsgradering. For kandidaten blir det betydelig enklere å dokumentere graden og dato for sist gradering.

Ved å ha brunbeltet registrert i idrettens database, vil utøvere enkelt kunne finne og dokumentere beltegraden sin ved å logge inn i Min Idrett og laste ned judokortet. Det er det synlig beviset på graden som fremkommer på judokortet som vil være godkjent dokumentasjon på brunt belte. Det er kun klubbens Leder eller klubbens kursarrangør som kan registrere graderinger i Idrettskurs.

Registrering av øvrige graderinger

Registrering av øvrige klubbgraderinger (gult-blått belte) gjøres også i Idrettskurs, men dette er valgfritt å gjøre og ikke et krav fra NJF. Grunnen til dette er at det er tidkrevende for klubbene å registrere de laveste graderingene med langt flere utøvere årlig som graderes.

Vær obs på at dersom klubben ikke registrerer øvrige graderinger, vil utøvernes grad ikke være synlig på Judokortet.

Last ned veiledning her:

110 Views0
Grasrotandelen til judoklubber 2020

Grasrotandelen genererte i 2020 over 550 000 kroner. Totalt har ordningen nå bikket 4 millioner kroner til norske judoklubber siden oppstarten i 2009.

Stor økning i 2020

I løpet av året 2020 ble det til sammen generert nøyaktig 716 830 046 kroner. Det er en økning i grasrotmidler på ca. 18,5 millioner kroner, sammenlignet med 2019. Fjoråret gav også en økning på 98 924 flere grasrotgivere. Mangfoldet av organisasjoner, lag og foreninger som mottar grasrotmidler, er stort. Det er ikke bare idretten som mottar de største beløpene. Faktisk er det dyreforeningen Foreningen for omplassering av dyr (FOD) som ligger på toppen av lista, og som mottok mest grasrotmidler i 2020. Bak dem på lista kommer Vålerenga Fotball og Sykehusklovnene. Midlene fra Grasrotandelen fordeler seg på alt fra idrett til sosiale foreninger, og til kultur og kunst.

Grasrotandelen er en av de viktigste ordningene som bidrar til å holde hjulene i gang blant alle organisasjoner, lag og foreninger som er grasrotmottakere.

Grasrotandelen 2020 til Judo

Ordningen med grasrotandelen ga norske judoklubber 554 172 kroner i 2020. Dette er tilsvarende det samme som tallene fra 2019. Antall registrerte grasrotgivere som støtter judoklubber, var i 2020 på 1 238 spillere.

Erfaringen viser at grasrotandelen kan gi høye inntekter til klubben, og inntjeningen henger ikke nødvendigvis sammen med størrelsen på klubben. Rekrutteringen av spillere kan fint gjøres utenfor klubblokalene. Gå til informasjon om grasrotordningen på judo.no for veiledning.

Her er liste over alle klubber som mottok midler fra grasrotandelen 2020:

KLUBBAntall spillereMidler
NORSK JUDO OG JIU-JITSU KLUBB 9547 672
IPPON JUDOKLUBB11942 067
STAVANGER JUDOKLUBB3738 865
LARVIK JUDOKLUBB6737 310
NESODDEN JUDOKLUBB6828 872
LEVANGER JUDOKLUBB8628 568
NAMSOS JUDO CLUB4022 927
KINSA JUDOKLUBB4022 781
BK JUDO3821 520
SANDNES JUDOKLUBB5620 709
SANDEFJORD JUDOKLUBB3518 400
OSLO JUDO KLUBB4817 322
BODØ JUDOKLUBB5517 194
FREDRIKSTAD KAMPSPORTKLUBB4717 034
TRONDHEIM JUDOKWAI3816 990
SOFIEMYR JUDOKWAI 1813 028
MOSJØEN JUDOKLUBB1912 445
JUDO KLUBB STORD3811 828
TALVIK JUDO209 539
ASKER JUDOKLUBB169 052
NIDAROS JUDOKLUBB 328 879
KOLVEREID IL JUDO138 452
HAUGESUND ATLETKLUBB138 091
ROMERIKE JUDOKLUBB137 805
SOLA JUDOKLUBB197 720
BUDOSØR167 123
ULSTEIN JUDOKLUBB176 902
KRISTIANSAND JUDO146 538
RINGERIKE JUDOKLUBB115 648
AURSKOG HØLAND JUDOKLUBB134 579
VOLDA JUDOKLUBB164 480
BERGEN JUDO KLUBB103 459
ALTA JUDOKLUBB93 149
HAMAR JUDOKLUBB63 078
ÅLESUND JUDOKLUBB132 873
SORTLAND JUDOKLUBB42 860
STRAND JUDOKLUBB61 958
GO DAI JUDO CLUB141 726
SKI JUDO OG JU JITSUKLUBB71 300
JUDOREGION VEST11 211
KRAGERØ JUDOKLUBB3792
SNØ JUDOKLUBB5604
FØRDE JUDOKLUBB1770
SLEMDAL JUDOKLUBB252
LIER JUDOKLUBB60
DRAMMEN JUDO CLUB00
GAUSEL JUDOKLUBB00
Kråkerøy Judoclub (ikke registrert)
Vikersund Judoklubb (ikke registrert)
Listen viser alle særidrettsklubber som var registrert som grasrotmottaker i 2020.

Av alle 48 særidrettsklubber i NJF er det 2 klubber som ikke er registrert som grasrotmottaker pr. 2020.

I tabellen under ligger en samlet oversikt over tildelte midler til norske judoklubber fra 2009 til og med 2020.

ÅRMIDLERGIVERE
2009158 980492
2010227 479679
2011249 419825
2012310 613850
2013355 733909
2014283 030947
2015278 738945
2016314 031997
2017305 9201 070
2018*541 9501 200
2019561 9391 229
2020554 1721 238
* Fra 1. januar 2018 økte prosentsatsen for Grasrotandelen fra 5 til 7 prosent.

Slik fungerer Grasrotandelen

Som spiller hos Norsk Tipping kan man registrere seg som grasrotgiver og velge blant over 37 000 grasrotmottakere. Hver gang man spiller, vil inntil sju prosent av summen man spiller for, gå til grasrotmottakeren. Det koster ingenting ekstra og påvirker ikke spillinnsats, vinnersjanse eller premie.

For at deres lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må dere være registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret. Når enheten er godkjent som grasrotmottaker av Frivillighetsregisteret, vil dere bli gjort tilgjengelig i Norsk Tipping sine systemer, og spillerne kan da velge dere som grasrotmottaker. 

146 Views0
Støtteordninger til aktivitet

Alle registrerte medlemsklubber i Norges Judoforbund har mulighet til å benytte seg av flere ulike tilskudd- og støtteordninger.

Det finnes en rekke støtteordninger klubbene kan søke på gjennom både nasjonale, regionale og lokale midler.

Norges Judoforbund støtter klubber som ønsker å skape mer aktivitet og utvikling. Det kan være innenfor områdene:

 • Parajudo
 • Dommerutvikling
 • Regionale treningssamlinger
 • Trenerbank
 • Norgescup

NJF støtter særlig prosjekter som resulterer i mer aktivitet og økt deltakelse på stevner og samlinger, spesielt for ungdom og jenter/kvinner.

Alle støtteordningene i regi av NJF har løpende søknadsfrister.

Andre støtteordninger

Det finnes i tillegg andre regionale og lokale søknadsordninger som kan være gunstig for klubbdriften. Det er med andre ord smart å holde seg orientert om mulighetene som finnes i egen kommune, fylke og idrettskrets.

Norges Idrettsforbund forvalter også ordninger som alle idrettslag har krav på. Blant annet er det LAM (lokale aktivitetsmidler), Momskompensasjon og Spillemiddel til utstyr.

Følg med på informasjon som kommer fra de ulike instansene, og ikke gå glipp av verdifulle penger!

194 Views0
Spillemidler til utstyr

Det kan nå søkes om spillemidler til utstyr kjøpt i 2020. Søknadsfristen er 10. mars 2021.

Hva kan det søkes om?

Godkjent judoutstyr som det kan søkes tilskudd til er:

 • Judomatter
 • Tjukkas
 • Rekrutteringspakke (judodrakter til utlån)

Tilskuddet er maksimalt en tredel av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000.
Innkjøpet må være gjort i 2020, dvs med fakturadato i 2020.

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter man kan søke om spillemidler til.

Søknadsprosedyre

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sa.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».

Innlogging gjøres med Idrettens ID (same brukernavn og passord som benyttes i Min Idrett).

Personer som har følgende funksjoner registrert har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Leder
 • Daglig leder
 • Adm. leder
 • Org. ansvarlig KL/BL

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at Judogruppa i Mjøndalen IF sender søknad via Judoforbundet, mens fotballgruppa søker via Fotballforbundet osv.

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. Klubber som har kjøpt matter via NJFs finansieringsordning, og som skal søke, bes først ta kontakt med Administrasjonen.

Alle søknader som er sendt inn i Sportsadmin blir behandlet og ev. godkjent av Judoforbundet etter fristen 10. mars. Deretter vil Idrettsforbundet (NIF) fordele og utbetale tilgjengelige midler til søker. Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Regioner kan også søke om tilskudd. Samme regler gjelder som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr.
Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene.

Husk søknadsfristen for utstyr kjøpt i 2020 som er 10. mars 2021.

167 Views0
Pilotklubber til utviklingsprosjekt

Prosjektleder Carin Hamnlund er godt i gang med sitt arbeid i prosjektet for å skape gode utviklingsmiljøer i norsk judo med dyktige ledere, trenere og utøvere. Her er hennes statusrapport.

Nu är vi klara med uttagningen av de pilotklubbar som ska ingå i vårt projekt med att skapa utvecklingsmiljöer för toppidrett inom norsk judo. Efter klubbesök, genomgång av utvecklingsplaner och intervjuer har fem klubbar blivit valda.

Grunderna för våra val är att dessa klubbar har en god struktur i sitt arbete, bra faciliteter, ett tydligt toppidrettsfokus, og de har utbildade och engagerade tränare som vill framåt. Klubbene har i tillegg en hög målsättning och aktiva som är beredda att göra jobbet.

Min uppgift är att jobba nära dessa klubbar och tillsammans med dem utveckla dem till starka utvecklingsmiljöer som ska höja nivån på norsk judo.

Pilotklubbar:

 • Haugesund Atletklubb
 • Stavanger Judoklubb
 • Trondheim Judokwai
 • Ippon Judoklubb
 • Sande Sportsklubb – judo

Vi kommer att jobba efter följande årshjul (med viss flexibilitet nu med de restriktioner som gäller):

Nu ser vi fram emot att få komma igång med arbetet.

398 Views0
Wang Toppidrett: Søknadsfrist 1. mars

Hvis du vurderer å kombinere judosatsing med videregående skole bør du sjekke ut Wang Toppidrett.

Norges Judoforbund har sammen med de andre kampidrettsforbundene samarbeidsavtale med Wang Toppidrett. Til sammen er områdene Oslo, Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger dekket gjennom dette samarbeidet og skolene har et solid kampidrettstilbud.

Hovedfokus for kampidrett ved Wang er å skape en kompetent og selvreflekterende seniorutøver i samarbeid med klubb og forbund. På treningene legges det vekt på kampidrettsrelevant basistrening, som styrke, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og kondisjon. På Wang ønsker de å utvikle den totale forståelsen for hva som kreves for å bli en toppidrettsutøver.

WANG Toppidrett tilbyr en helhetlig oppfølging av skole og idrett i et godt treningsmiljø, med kvalifiserte trenere og gode treningsfasiliteter som gir de beste muligheter til å utvikle seg ikke bare som kampidrettsutøver, men også toppidrettsutøver.

Et toppidrettstilbud til elever på videregående skole er en viktig del av Norges Judoforbunds strategi for å utvikle topp seniorutøvere for landslaget. Undervisning og instruksjon er derfor lagt opp i samarbeid med Norges Judoforbund og i tråd med vår utviklingsfilosofi.

Høres dette ut som noe for deg?

Ta gjerne kontakt med sportsavdelingen i Judoforbundet om du vil vite mer!

Du finner også mer informasjon på Wang.no og Judo.no.

Søknadsfristen for opptak til skoleåret 2021-2022 er 1. mars 2020.

Wang sin egen toppidrettsfilm.

193 Views0
Sportssjefen har levert oppsigelse

Per Vestli har gitt beskjed om at han har takket ja til en ny jobb, og at han sier opp sin stilling som Sportssjef. 

Vestli begynner i stillingen som daglig leder i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

Vi er glade for at Per fortsetter i idrettsorganisasjonen og ser frem til videre samarbeid i den nye rollen.

Vi ønsker Per lykke til videre, og takker for innsatsen han har gjort i rollen som Sportssjef siden januar 2018.

332 Views0
– Mye potensiale og ressurser i norsk judo

Carin Hamnlund forteller om det første halve året i jobben som trener- og talentutvikler.

Jag måste säga att jag är mycket positivt överraskad av vad norsk judo har för resurser i form av engagemang, utövare, träningsinsats och ledare. Här finns en oerhört stor potential som jag tror man underskattat.

Jag är glad att jag tagit denna möjlighet att jobba med er och jag är övertygad om att vi kan nå långt om vi jobbar hårt, vågar sikta högt och jobbar tillsammans.

Arbetat så langt

I augusti började jag min anställning på Norges Judoforbund som trener- og talentutvikler. Hittills har det handlat mycket om planering, förberedelser och att lära känna norsk judo.

Jag fick bl.a. möjlighet att delta på Forbundstinget och Klubbseminar i september vilket gav mig ett mycket trevligt första möte med förbundets olika delar. Jag fick också en chans att presentera mig och det jag ska jobba med inom förbundet.

Under hösten har jag också varet på klubbesök hos NJJK, Drammen JC, Fredrikstad Kamsportklubb, Ippon JK, Oslo JK, Sande Sportsklubb, Haugesund Atletklubb, Sandnes JK och Stavanger JK.

Tyvärr fick jag avbryta min sista resa p.g.a. rådande pandemi vilket gjorde att jag missade mina besök i Trondheim JK, Nidaros JK, Levanger JK och Bodö JC. Det kommer heldigvis nya tillfällen. Jag har också jobbat en del tillsamman med landslagstränare Martin Thiblin och de aktiva i landslaget.

Tankar om norsk judo

När jag gick in i detta så visste jag inte mycket om judon i Norge, inte mer än det jag sett på tävlingar och läger genom åren. Många av er känner jag igen från min tid som aktiv och andra från mattkanten som coach.

Det jag har sett hittills är att det finns ett brinnande engagemang för judon på alla nivåer:

 • Tränare som vill utvecklas och utveckla
 • Aktiva med stor potential och stort engagemang
 • Fina träningsmöjligheter i form av faciliteter och träningstider.

Arbetat fremover

Mitt jobb är nu att samordna och spetsa till utnyttjandet av det som redan finns och tillföra det som behövs. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan lyfta norsk judo internationellt.

Just nu förbereder vi en digitalträff där vi kommer att möta de klubbar vi är intresserade av nu i första skedet av detta projekt. Under denna träff kommer vi att ge information om projektet, landslagets verksamhet och vad OLT förväntar sig av norsk toppidrett och norsk toppjudo.

Vi kommer också att ha individuella samtal med representanter från klubbarna för att ge dem en möjlighet att prata om hur man vill utveckla sin verksamhet. Efter denna träff kommer vi att välja ut de pilotklubbar jag kommer att jobba tillsammans med i projektet.

Planeringen av projektet är fortfarande ganska flexibel eftersom vi är mitt i en pandemi. Tanken är att vi med pilotklubbarna kommer att jobba efter ett årshjul som ser ut så här:

Närvaro på arrangemang

Förutom detta kommer jag att finnas med på samlingar och tävlingar för att träffa tränare och för att hålla koll på våra unga aktiva. Dette för att kunna ta ut utvecklingsgrupper på U18 nivå till tävlingar och samlingar.

Det handlar om att följa de unga aktiva för att kunna se deras utveckling och deras engagemang. Det handlar också om å vara närvarande för att kunna stötta dem i deras fortsatta karriär inom judon.

Jag kommer att jobba mycket tätt med några få pilotklubbar och aktiva i olika utvecklingsgrupper. Jag kommer också att möta många flere genom närvaro och deltagande vid olika arrangemang.

Jag går in i detta arbete med stor ödmjukhet och höga förväntningar. För mig är det viktiga att vi vågar satsa och vågar tro.

Fyra ledord kommer att bli viktiga i det arbete vi har framför oss: att lyfta blicken, samarbeta, jobba långsiktigt och bryta ny mark.

528 Views0
Ny rekord i utbetaling av momskompensasjon

I 2020 har norsk idrett fått tilført 622,2 millioner kroner i momskompensasjon.

Det er en økning på 16,6 millioner kroner fra i fjor.

Hele 5 267 klubber får utbetalt nær 476,6 millioner kroner i kompensasjon. Utbetaling til klubbene utgjør ca. 5,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor. 

Det er fortsatt et stykke frem før vare- og tjenestemomsen til norsk idrett dekkes fullt ut. For regnskapsåret 2019 ble det søkt om 768,4 millioner i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i norsk idrett. Dekningsgraden for regnskapsåret 2019 er på 81 prosent.

– Dekningsgraden på 81 prosent er marginalt bedre enn i fjor, selv om vi aldri kan bli helt fornøyd før vi når vårt mål om full rettighetsfestet momskompensasjon. Vi vil fortsette å jobbe målrettet mot alle politiske partier for å få gjennomslag for denne viktige fanesaken for norsk idrett i de respektive partiprogrammene frem mot stortingsvalget neste år. Dette vil være et viktig bidrag for at klubber står best mulig rustet når pandemien er lagt bak oss, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

Momskompensasjon til Judo

For judoklubbene har det vært en nedgang i kompensasjon. I år får klubber (særidrettsklubber) utbetalt 843 350 kroner. Det er totalt en reduksjon på 8 % i kompensasjon sammenlignet med året før (914 929 kroner).

Antall klubber som har søkt og får midler er redusert fra 39 til 35 klubber. På landsbasis har også antall klubber som har søkt gått ned, med drøyt 5 prosent fra fjor.

Hvis årsaken til at flere klubber ikke har søkt skyldes koronasituasjonen og utfordringer med å følge opp søknadsprosessen, er dette naturligvis alvorlig for de klubbene dette gjelder.

Her er oversikt over judoklubber som får utbetalt kompensasjon i 2020:

KlubbBeløp, utbetaling
Ippon Judoklubb 192 627
Stavanger Judoklubb 84 475
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb75 991
Levanger Judoklubb 63 598
Sandnes Judoklubb 34 705
Oslo Judo Klubb 33 535
Fredrikstad Kampsportklubb 28 776
BODØ JUDO CLUB 28 770
Sandefjord Judoklubb 24 934
Sola Judoklubb 24 856
Asker Judoklubb 24 485
Trondheim Judokwai 23 966
Larvik Judoklubb 22 836
Go Dai Judo Club 17 691
Kristiansand Judo 17 180
Nesodden Judoklubb 15 098
BK – Judo 13 107
Namsos Judo club 12 212
Volda Judoklubb 11 464
Kinsa Judoklubb 11 295
Gausel Judoklubb 11 163
Nidaros Judoklubb 10 795
Judo Klubb Stord 9 127
Mosjøen Judoklubb 8 206
Slemdal Judoklubb 6 483
Strand Judoklubb 5 761
Drammen Judo Club 5 506
Snø judoklubb 4 180
Budosør 3 827
Hamar Judoklubb 3 575
Lier Judoklubb 3 341
Ålesund Judoklubb 3 216
Talvik Judo 2 973
Kragerø Judoklubb 2 284
Ringerike Judoklubb 1312
Totalt843 350

I tillegg får Norges Judoforbund (447 367 kroner), Judoregion Vest (3 971) og Judoregion Nord (1 849) mva-kompensasjon i år.

Utbetaling av midlene vil skje så snart NIF har mottatt midlene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsprosedyre, momskompensasjon

Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene – og som sørger for at idrettslagene ikke må betale avgift på frivillig arbeid.

Alle idrettslag kan søke om momskompensasjon. Dette gjøres elektronisk via KlubbAdmin, og kan gjøres samtidig ved gjennomføring av Samordnet Rapportering.

Det er en enkel og ubyråkratisk ordning. Det er kun ett tall som skal legges inn ved søknad og det er godkjente årsmøteregnskapet som danner grunnlaget for søknad om mva-kompensasjon.

Norges Idrettsforbund administrerer ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle org.leddene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Mer informasjon om ordningen får du ved å klikk her.

242 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier