88 Views

Styret vedtok budsjett for 2022 på årets siste styremøte.

Årets budsjettprosess har tatt utgangspunkt i den økonomiske situasjonen norsk judo befinner seg i, der korona har hatt stor negativ påvirkning på aktivitet og medlemstall. Dette får direkte konsekvenser for tilskudd i tiden framover.

Det er likevel grunn til å tro at vi kan prioritere områdene definert i strategidokumentet, og reduksjoner i tilskudd vil sannsynligvis ha liten påvirkning på aktivitetsnivået på kort sikt.

Last ned:

Overordnet budsjett 2021 sammenlignet med ordinært budsjett for 2020 og 2021:

Område2020 Budsjett2021 Budsjett2022 Budsjett
Inntektskilder5.750.0005.010.0005.455.000
Toppidrett og prestajonsrettet talentutvikling1.920.0001.715.0002.075.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett1.065.000635.000935.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling905.0001.120.000920.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon560.000495.000550.000
Markedsarbeid, Rammevilkår og samfunnskontakt130.000250.000285.000
Administrasjon og ledelse1.230.000900.000990.000

Lønnsmidler

Budsjettet har lønnsmidler til 3,8 årsverk i 2022.

Per i dag har NJF 3,3 årsverk fordelt på 4 personer. I budsjettet er det lagt til grunn en økning på 0,5 årsverk som tilknyttes talentutvikling (administrasjon) og trenerprosjektet. Grunnet smittesituasjonen i samfunnet er ansettelsesprosesser foreløpig lagt på is.

Fordelingen av årsverk 2022 på område (tall fra 2021 i parentes):

  • Toppidrett/talentutvikling: 1,3 (1,7)
  • Funksjonshemmede: 0,4 (0,5)
  • Barn/ungdom/kurs/kompetanse/trenerutvikling: 1,5 (2,1)
  • Arrangementer/stevner: 0,2 (0,2)
  • Adm./styrearbeid/marked: 0,4 (0,5)

Langtidsbudsjettet

Sammenliknet med langtidsbudsjettet 2022 vedtatt på Tinget er estimerte inntekter redusert. Dette får påvirkning for hvordan kostnadene estimeres og med det aktivitetsnivået.

Budsjett 2022 er vedtatt med et underskudd på 300 000 kr. Sammenliknet har langtidsbudsjettet vedtatt på Tinget 2020 et budsjettunderskudd på 120.000 kr.

At vi har fått eksternt tildelte midler til satsingsområdene i strategidokumentet, gjør at vi ikke har behov for å nedprioritere i stor grad.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier