164 Views

Forbundsstyret vedtok på styremøte 1/2016 den endelige versjonen av Strategidokumentet for perioden 2016-2018 som skal legges frem på Tinget for behandling.

Dokumentet er en langtidsplan som peker både på en ønsket fremtidig situasjon, og på den jobben som skal gjøres i den neste tingperioden.

Last ned Strategidokument for Tingbehandling:

Det er styrets arbeidsutvalg som har ledet strategiarbeidet. Gruppa har tatt med seg erfaringer fra tidligere prosesser, og har fått ekstern bistand fra Norges Idrettsforbund. Målet har vært å få frem et resultat som er godt forankret i organisasjonen, og et dokument som har et mindre omfang og er lettere å lese enn tidligere strategidokumenter.

Arbeidsutvalget har derfor arrangert et strategiseminar hvor en rekke personer ble invitert, sammensatt på en slik måte at geografi, alder, erfaring, og interesser hadde så stor spredning som mulig.

Etter dette seminaret har arbeidsutvalget jobbet med å sammenfatte alle innspillene som kom på seminaret. Deretter har styret behandlet dokumentet, før det ble sendt på en åpen høring i organisasjonen.

Totalt kom det 14 høringssvar. Sammen med innspill og diskusjoner på personalseminar og storklubbseminar, sammenfattet Strategigruppa alt og sendte det til behandling i styret.

Dokumentet som nå offentliggjøres er Styrets forslag til Strategidokument for perioden 2016-2018, som legges frem på Tinget for behandling.

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier