Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Oppdateringsseminar for kursinstruktører 2019

Årets oppdateringsseminar for kursholdere i NJF ble avholdt 9.-10. november på Clarion Hotel Oslo. Instruktørene som holder dommerkurs, trenerkurs, knøttekurs […]

Les mer

Dommerrapport European Judo Open – Tallin

Dommerrapport European Open Luxembourg

Nye drakt- og belteregler – før og under kamp

Søknadsfrist 1.12: Utlysning av aktivitetsmidler

[Nyhetsarkivet]

Dommere

Dette er hovedsiden for dommeraktivitet i NJF.

Dommerutdanning

Den nasjonale dommerutdanningen går fra nivå C (lavest) til nivå A (høyest). Ut over dette kommer IJF-B og IJF-A, som er internasjonale dommerlisenser. Finn C-dommerkurs i din region i kurskalenderen, eller send en forespørsel til Fagsjefen.

Mentorordning

Det er utnevnt mentorer i alle regioner, slik at ferske dommere på lokale/regionale stevner kan få gode tilbakemeldinger og rettledning av erfarne dommere underveis. Les mer om ordningen, og se oversikt over mentorene.

Dommeruttak

Dommersjef i NJF Per-Arne Grime.

Det er Dommersjefen i NJF som tar ut dommere til alle NC og NM og har ansvar for at det er mange nok dommere av tilstrekkelig kvalitet. Til hvert av disse stevnene kan det også tas ut inntil 6 rekrutter som har C-lisens og lite dommererfaring. Les mer om dommeruttak.

Fagrådet

Judoforbundet har et Fagråd for dommere som har som hovedoppgave å behandle endringer i praktisk dømming. De spiller også inn forslag til endringer i kampregler og kursmateriell. Fagrådet har en flat struktur og består to dommere og en trenerrepresentant:Thom Hallum
Nesodden Judoklubb
IJF B-lisensSvenja Rahn
TSI – Judo
Nasjonal A-lisensBirgitte Ursin
BK – judo
Trener 2-lisens


Sideoppdatering: 6. august 2019, kl. 17:13