Trenger klubben din nye matter?

Klubbene kan søke spillemidler til judomatter. Tilskuddet er maksimalt en tredel av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000. Det er NIF som forvalter søknadsordning  og som annonserer retningslinjer og søknadsinformasjon.

Les mer informasjon om utstyrsmidlene.

Hvis klubben trenger nye matter, men mangler kapital, kan man søke NJF om finansieringsstøtte. 

NJF tilbyr klubber en finansieringsordning ved innkjøp av nye judomatter. I praksis betyr det at NJF betaler regningen for mattekjøpet, og klubben betaler ned kjøpet over fem år til forbundet.

Saksgang:

 • Klubben innhenter tilbud fra leverandør på ønsket antall matter
 • Klubben søker NJF om å få være del av finansieringsordningen (eget skjema under)
 • Klubben inngår en forpliktende avtale med NJF om kjøp av mattene
 • Ordren på matter kan effektueres
 • Klubben betaler 1/5 av regningen til NJF, som første avdrag, inneværende år
 • NJF betaler hele regningen direkte til leverandøren.
 • NJF søker utstyrsmidler for de aktuelle mattene
 • Mottatt tilskudd til utstyrsmidler avregnes skyldig beløp.
 • 1/4 av gjenværende sum betales til NJF årlig de fire påfølgende år.
 • Etter totalt 5 avdrag overføres eierskap av mattene til klubben.

Ordningen gjelder kun eksisterende organisasjonsledd. Se søknadsskjema nederst på siden.

Rengjøring og desinfisering

Judomattene kan særlig være utsatt for hendelser og utfordringer fordi vi går barbeint. Mattene kan raskt bli en arena for overføring av infeksjoner og bakterier.

Utøverne må være nøye med å vaske judodrakten ofte, ha god håndhygiene og ikke dra på trening hvis man er syk.

Klubbene har et ansvar med å vaske og desinfisere judomattene regelmessig. Å vaske mattene med ren klut og såpevann anbefales etter hver trening.

Se noen enkle retningslinjer for rengjøring av judomatter under.

Last ned aktuelle dokumenter:

Tittel
Judomatter 31. juli 2020
Judomatter 29. november 2017

  Norges Judoforbund

  Postadresse:
  Postboks 5000, 0840 Oslo

  Besøksadresse:
  Ullevål Stadion
  Sognsveien 75K, 0855 Oslo

  Judo.no

  Ansvarlig redaktør:
  Stine Lastein

  Kontaktinformasjon

  Serviceinformasjon

  Sosiale medier