Gjennomføre kurset «Styrearbeid i praksis»
NIFs kurs Klubbens styrearbeid i praksis må gjennomføres. Dette gir styret bedre forutsetninger for god og profesjonell klubbdrift. Styret anbefales også å gjennomføre NIFs e-læringskurs. Dette egner seg godt for oppdatering for styremedlemmer som allerede har gjennomført «Klubbens styrearbeid i praksis», eller som en innføring for nye styremedlemmer.

Gjennomføre Rent Idrettslag
NJF støtter opp om Antidoping Norges viktige arbeid for en sunn og ren idrett. Alle kvalitetsklubber må derfor gjennomføre «Rent idrettslag». Sertifiseringen som Rent idrettslag må fornyes hvert 3. år.

Kontroll av politiattest
Nye trenere skal fremvise politiattest før de starter sitt trenervirke. Kontroll at politiattest er et svært viktig tiltak for å redusere risikoen for seksuell trakassering og overgrep.

Klubben forplikter seg til å delta på NJF sine arrangementer for klubbutvikling.
For å opprettholde sin status som kvalitetsklubb, utvikle egen klubb, samt bidra til fellesskapet i judo-Norge, har kvalitetsklubber et krav om å være representert på aktuelle arrangement. Dette inkluderer:

  • Delta på NJFs informasjonsmøter.
  • Sende trenere på trenerkurs.
  • Være representert på forbundstinget.
  • Arrangement for klubbutvikling.

NB: Listen kan oppdateres.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier