Årshjul m. sjekk av politiattest
Alle kvalitetsklubber må lage egne årshjul som oppdateres årlig, og sendes NJF. Årshjulet trenger ikke være veldig omfattende, men må inneholde det viktigste klubben må ha oversikt over, samt frister m.m. Kvalitetsklubber plikter også til å kontrollere nye personer som skal jobbe med barn i klubben. Det må årlige sjekkes at denne kontrollen er gjort.

Gjennomføre kurset «Styrearbeid i praksis»
NIFs kurs Styrearbeid i praksis må gjennomføres for å skikke styret i kvalitetsklubber til god klubbdrift.

Gjennomføre Rent IL
NJF støtter opp om Antidoping Norges viktige arbeid for en sunn og ren idrett. Alle kvalitetsklubber må derfor gjennomføre «Rent idrettslag»

Utsendelse av informasjon til medlemmer og foreldre
Utøvere og foresatte ønsker så god og tydelig informasjon som mulig. Kvalitetsklubber plikter seg til å minimum 2 ganger årlig sende ut informasjon om kommende semester. Her ønsker vi at det sendes ut terminlister m.m. Også nye medlemmer/foresatte skal motta relevant informasjon. NJF har flere maler laget for dette formålet som kan, brukes, med eller uten tilpasning til egen klubb.

Deltakelse på NJF sine arrangementer for klubbutvikling m.m.
For å utvikle egen klubb, samt bidra til fellesskapet i judo-Norge har kvalitetsklubber et krav om å delta på følgende arrangement:
XXX
XXX
XXX

NB: Listen kan oppdateres.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier