Markedsføringsplan og rekrutteringsplan
Markedsførings- og rekrutteringsplaner er avgjørende for at klubben blir synlig i sitt nærområde, samt at potensielle utøvere mottar informasjon som gjør at de møter opp til semesterstart. For at dette skal forgå mest mulig strukturert, må tiltak skrives ned i hhv. egen markedsførings- og rekrutteringsplan. Disse planene gjør det enkelt for klubben å ha oversikt over hva som skal gjøres når, samt evaluere og justere planene.  

Sende rapport fra gjennomføring av rekrutteringplan til NJF
En rapport må sendes til NJF årlig. Dette er hovedsakelig for å hjelpe kvalitetsklubbene med å kontrollere at de har gjennomført sin markedsførings og rekrutteringsplan, og at planene evalueres og justeres, basert på erfaringene som gjøres.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier