Profilere klubben og idretten i nærmiljøet/lokalsamfunnet.
Profilering er avgjørende for å være synlig i nærområdet, og bør være strukturert, planlagt og tilpasset området klubben holder til i. Eksempler på profilering kan være innlegg i lokalavisen, oppvisning på kulturarrangementer, postere og bannere, sosiale medier, m.m. Som et minimum bør dojoen/treningslokalene være tydelig markert med plakater, skilt og annet. «Alle» skal vite hvor klubben holder til, og hvordan man får kontakt med rette personer i klubben.

Utarbeide plan for rekruttering og oppstart.
Når det nærmer seg oppstart av nye partier, er det viktig å ha en plan for hvordan klubben skal kommunisere dette ut for å nå flest mulig potensielle medlemmer. Dersom klubben generelt er synlig i lokalmiljøet (ref. punktet om profilering over), øker dette sannsynligheten for vellykket rekruttering. Planen, som typisk vil bestå av tiltak og tilhørende frister, bør benyttes ved hvert semester, og gjennomgås jevnlig for å sikre en kontinuerlig forbedring basert på erfaringene som gjøres.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier