Gode og enkle systemer er en nødvendighet som trengs for god klubbdrift, i alle klubber. Jo større klubben er, jo større er behovet for gode og velfungerende systemer. Dersom klubben ønsker å vokse i antall medlemmer, er det en stor fordel å allerede være klar for dette, gjennom å ha gode systemer på plass. Gode systemer gjør det det adminstrative arbeidet enklere, og frigjør kapasitets som kan brukes på medlemmene og det sportslige. Som tross alt er det vi ønsker å bruke tid på.

Hjemmeside (Web/FB)
Å ha en egen hjemme side er viktig bl.a. for å:
1) Ha statisk informasjon lett tilgjengelig.
2) For å bli truffet på nettsøk (nye medlemmer).
3) Kontaktinfo

Hjemmesiden kan være både på Web og på Facebook. Klubben ser selv hva som passer eget behov best.

Tilstedeværelse på Sosiale medier.
Klubben må ha konto på Facebook og Instagram. Klubben kan også være på andre sosiale media. Tilstedeværelse her er viktig for å nå ut til barn og ungdom. Det anbefales å ha egen sosialt medieansvarlig.

Spond
App som forenkler påmeldinger, invitasjoner, grupper, kommunikasjon avstamninger og fildeling mellom klubb og medlemmer. En kan også integrere betalinger og medlemslister i Spond.

Tredjepartsutviklet regnskapssystem
Alle tredjepartsutviklede systemer godkjennes. Men NJFs klare anbefaling er Fiken. Et trygt, oversiktlig, raskt og pålitelig regnskapssytem sikrer god kontroll over klubbens økonomi, i tillegg til at det frigjør tid som kan brukes på andre oppgaver. Jo flere medlemmer en har, jo større er behovet for bruk av et skikkelig regnskapssystems. Klubber som er i vekst bør derfor allerede nå integrere Fiken som del av hverdagen.

Vipps
Den kanskje enkleste å raskeste måten å ta inn betalinger på. Vipps kan brukes bl.a. til innbetalinger for utstyr, reiser, kiosk, utlegg og mye annet. Enkelt for klubb, enkelt for medlemmer og foreldre m.m.

Izettle
Blant markedets enkleste og rimeligste bankterminaler. Godtar alle betalingskort, i tillegg til apple, google og samsung pay. Et nødvendig alternativ dersom vipps ikke fungerer, eller for de som ikke kan betale med vipps.


Internlagring i sky

Godkjente lagringssystemer for kvalitetsklubber:
– Google Suite
– MS Office 365

Internlagring i sky sikrer at klubbens dokumenter m.m. ligger lett tilgjengelig for styret, ansatte, trenere og andre ressurspersoner. Skylagring skal fungere som klubbens database av dokumenter m.m. Og sikrer at nye ansatte, trenere og styremedlemmer m.m. kan finne nødvendig informasjon.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier