Gode og enkle systemer er en nødvendighet for god klubbdrift. Jo større klubben er, desto større er behovet for effektive og velfungerende systemer. Dersom klubben ønsker å vokse i antall medlemmer, er det en stor fordel å allerede være klar for dette gjennom å ha gode systemer på plass. Gode systemer gjør det det administrative arbeidet enklere, og frigjør kapasitet som kan brukes på medlemmene og det sportslige.

Hjemmeside (Web/FB)
Å ha en egen hjemme side er viktig bl.a. for å:
1) Ha statisk informasjon lett tilgjengelig.
2) For å få treff på nettsøk (nye medlemmer).
3) Tilgjengeliggjøre kontaktinfo, treningssted, treningstid, samt informasjon om oppstart og påmelding.

Hjemmesiden kan være både på Web og på Facebook. Klubben ser selv hva som passer eget behov best.

Tilstedeværelse på Sosiale medier.
Klubben bør være representert på Facebook og Instagram, ev. også andre sosiale media. Tilstedeværelse på sosiale medier er viktig for å nå ut til barn og ungdom, og det anbefales å ha sosialt medieansvarlig som sikrer at informasjon publiseres på disse plattformene.

Spond
App som forenkler kommunikasjonen med medlemmene (og foresatte), samt påmeldinger, invitasjoner, grupper, avstemninger etc. En kan også integrere betalinger og medlemslister i Spond. Klubber som ønsker, kan ta i bruk Spond Club, som er Sponds eget medlemssystem (NB: Spond Club er 100% valgfritt).

Tredjepartsutviklet regnskapssystem
Alle tredjepartsutviklede systemer aksepteres, men NJFs klare anbefaling er å benytte Fiken. Dette er et trygt, oversiktlig, raskt og pålitelig regnskapssytem, som sikrer god kontroll over klubbens økonomi. Et godt regnskapssystem frigjør tid som kan brukes på andre oppgaver, og gjør at klubben kan fokusere på medlemmene, treningen etc. Klubber som er i vekst bør derfor allerede nå implementere Fiken som del av hverdagen.

Vipps
Den kanskje enkleste å raskeste måten å ta inn betalinger på. Vipps kan brukes bl.a. til innbetalinger for utstyr, reiser, kiosk, utlegg og mye annet. Vipps er enkelt for klubben, medlemmer og foresatte.

Zettle
Zettle er blant markedets enkleste og rimeligste bankterminaler. Godtar alle betalingskort, i tillegg til apple, google og samsung pay. Et nødvendig alternativ dersom vipps ikke fungerer, eller for de som ikke ønsker å betale med vipps.

Internlagring i sky
Godkjente lagringssystemer for kvalitetsklubber:
– Google Suite
– MS Office 365

Internlagring i sky sikrer at klubbens dokumenter m.m. ligger lett tilgjengelig for styret, ansatte, trenere og andre ressurspersoner. Skylagring skal fungere som klubbens database av dokumenter m.m. Og sikrer at nye ansatte, trenere og styremedlemmer m.m. kan finne nødvendig informasjon.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier