Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Utlysning: Ny tilskuddsordning for Judoregionene

NJF tester en tilskuddsordning denne høsten til aktivitet i judoregionene, med spesielt fokus på ALLE MED.

Tilskuddet skal bidra til å hindre at økonomi er en barriere for barn og ungdom som ønsker å delta i judoaktivitet.

Regionene velger selv virkemidlene, men det kan for eksempel være;

Retningslinjer vedr. søknadsordning
Ordningen er søknadsbasert. Budsjett for 2018 er kr. 50.000,- totalt.

En god søknad sørger for at flest mulig klubber/utøvere i regionen er inkludert. Og den inneholder en tydelig beskrivelse av hvordan tiltaket kan hindre at økonomi blir en barriere for deltagelse.

Midlene utbetales senest 15. september 2018, og er øremerket det omsøkte prosjektet.

For inspirasjon om ALLE MED tiltak og verktøy, les mer her http://www.allemed.no/


Publisert 19. juni 2018, kl. 10:34 (sist oppdatert: 19. juni 2018, kl. 10:34) av Lill Merethe Tjeldvoll

Legg igjen en kommentar