156 Views

NJF tester en tilskuddsordning denne høsten til aktivitet i judoregionene, med spesielt fokus på ALLE MED.

Tilskuddet skal bidra til å hindre at økonomi er en barriere for barn og ungdom som ønsker å delta i judoaktivitet.

Regionene velger selv virkemidlene, men det kan for eksempel være;

 • Redusert kostnadsnivå generelt
 • Holde kostnader til utstyr nede
 • Tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr
 • Holde kostnader til reiser/arrangementer nede
 • Rimelig deltagelse på arrangementer
 • Bevisstgjøring om ALLE MED på klubbnivå

Retningslinjer vedr. søknadsordning
Ordningen er søknadsbasert. Budsjett for 2018 er kr. 50.000,- totalt.

 • Målgruppe: Barn 6-12 år og ungdom 13-19 år.
 • Søknadsfrist: 1. september 2018
 • Hvem kan søke: Kun regionleddet under NJF er godkjente tilskuddsmottagere.
 • Søknad skal sendes til NJF v/ Utviklingssjef Lill Merethe Tjeldvoll lill.tjeldvoll@judo.no
 • Søknaden skal inneholde: Ansvarlig org.ledd, beskrivelse av prosjekt, budsjett/søknadsbeløp

En god søknad sørger for at flest mulig klubber/utøvere i regionen er inkludert. Og den inneholder en tydelig beskrivelse av hvordan tiltaket kan hindre at økonomi blir en barriere for deltagelse.

Midlene utbetales senest 15. september 2018, og er øremerket det omsøkte prosjektet.

For inspirasjon om ALLE MED tiltak og verktøy, les mer her http://www.allemed.no/

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier