Tiltak for rekruttering

Judoforbundet tar grep for å øke rekruttering av nye medlemmer. Våre klubber har hatt store medlemstap under korona. Nå er aktiviteten i gang, men vi ser at det er et behov for ekstra mobilisering.

Vi starter et prosjekt der hjelper klubber med synlighet, og vil gjerne komme i kontakt med dem som vil være med i på dette.

Vi skal teste ut målrettet markedsføring mot grupper som er aktuelle. Og da trenger vi deres hjelp. Vi trenger i første omgang svar på noen enkle spørsmål vedrørende eksisterende medlemmer, nedslagsfelt og vekstkapasitet.

Send oss en e-post for mer informasjon.

Og det beste med prosjektet: Det er helt gratis for klubber i NJF!

197 Views0
Snart en kvalitetsklubb

I 2021 lanserte NJF sitt nye klubbutviklingskonsept «Kvalitetsklubb». Hvor det overordnede målet er flere medlemmer, som en konsekvens av proffere klubber. Bodø Judo Club (BJC) var første klubb som ble satsningsklubb i konseptet, og har vært det i noen måneder allerede.

Vi har generelt sett fått mye bedre struktur og prosesser på alt som gjøres i klubben vår. I tillegg er det kjærkomment å få både utstyr og økonomisk støtte.

Kim Andersen, Bodø Judo Club

I tillegg til utviklingen av klubben, har BJC fått flere gulrøtter av NJF som deltaker i konseptet, bl.a.:

 • Stevneutstyr (PCer, bakvegg, vekter m.m.)
 • Økt støtte i søknadstildeling
 • Dekket reise og opphold til seminar og kurs
 • Rådgiving og bistand

Administrasjonen i NJF og BJC har til nå hatt tre møter, hvor det er satt felles mål for klubbens utvikling i tiden fremover. I prosessen hjelper NJF med struktur og rammeverk, mens det er klubben selv som bestemmer progresjonen i arbeidet. NJF bistår med sin kompetanse, erfaring og som samtalepartner ved behov.

Primus motor i BJC, Kim Andersen, forklarer at deltakelsen i konseptet krever en ekstra arbeidsinnsats, men at de er 3-4 ressurspersoner som fordeler oppgavene seg i mellom, og at det derfor er svært overkommelig. Andersen merker at ulike aspekter ved klubbdriften allerede nå foregår på en mer systematisk måte, noe som sparer tid å krefter i en travel hverdag.

Dersom din klubb er interessert i «Kvalitetsklubb», sjekk det ut her, eller ta kontakt med NJF.

300 Views0
Vil dere bli en Kvalitetsklubb?

Hva er en Kvalitetsklubb?
NJFs konsept Kvalitetsklubb er en nøye strukturert prosess for klubber som ønsker å utvikle seg gjennom å bygge sterke organisasjoner, med solide rammeverk og struktur som grunnmur. Kvalitetsklubbkonseptet er inspirert av andre idretter, men selve produktet er nøye utviklet for å passe norske judoklubber.

Hovedmålet med Kvalitetsklubb er å øke antall medlemmer i norsk judo gjennom bedre drevne klubber, og økt aktivitet.

For å bli en sertifisert Kvalitetsklubb, må klubben søke og bli tatt opp som satsningsklubb. Når klubben er tatt opp som satsningsklubb starter klubben å jobbe med å oppfylle fastsatte kriterier innenfor områdene:

 • System
 • Sport
 • Markedsføring og rekruttering
 • Organisasjon
 • Administrasjon

Dette arbeidet vil foregå i tett samarbeid med NJF, med jevnlig kontakt og oppfølging.

Prosessen med å bli sertifisert som Kvalitetsklubb krever god innsats av klubben. Men når denne prosessen er gjennomført, er forutsetningene for bedre og enklere klubbdrift, mye bedre. I tillegg til de grunnleggende driftsfordelene dette arbeidet gir klubben, vil sertifiserte klubber få en rekke fordeler av NJF, bl.a.:

 • Sponset design/print/levering av promovideo/bannere/flyere, til rekruttering.
 • Bistand til implementering av Systemer.
 • Prioritering i søknadstildelinger.
 • Rådgiving til søknader, anleggsarbeid, treningstidstildeling, nettside/SoMe, strategiarbeid, handlingsplaner, ansattressurser og budsjettering m.m.
 • Jevnlig oppfølging av administrasjonen i NJF.

Vi praktiserer løpende opptak i kvalitetsklubbprogrammet, og vi oppfordrer motiverte søkere til å sende inn søknad.
Du kan lese mer om kvalitetsklubb og hvordan du søker her.

For spørsmål om Kvalitetsklubb eller søknad, kontakt administrasjonen.

466 Views0
Nytt mentorprogram for kvinnelige ledere

Judoforbundet fullførte i vår første runde av «Mentorprogram for kvinner», et samarbeidsprosjekt med Norges Bryteforbund og Norges Kampsportforbund. I høst innledes ny runde av programmet, hvor 9 nye kvinner deltar.

Målsetningen med mentorprogrammet er å gi kvinner som ønsker å påta seg lederverv eller ansvar i klubbstyret mulighet til å utvikle seg, slik at de står sterkere i den rollen de ønsker. Programmet har en varighet på ca. 6 måneder, og ble forrige helg innledet med samling på Ullevål Stadion.

Det vil bli gjennomført to samlinger i forbindelse med prosjektet – i tillegg til den første samlingen som denne måneden ble avholdt på Ullevål, blir det arrangert ny samling i Oslo-regionen i april 2021.

Mellom samlingene vil mentor og adept i tillegg gjennomføre 6-8 møter med en varighet på ca. 1,5 timer, enten fysisk eller digitalt.

Maksimere potensial

En mentoringprosess er en samarbeidsrelasjon mellom en mentor (en samtalepartner) og en adept/deltaker (i denne forbindelse eks. en klubbleder eller styremedlem).

En mentors oppgave er å hjelpe og støtte adepten/deltakeren i sin utvikling. Målet er å øke prestasjoner, maksimere adeptens potensial og gjøre dem i stand til å bli den lederen vedkommende ønsker.

Adeptene fra Norges Judoforbunds er denne gangen Tanja Rajkovic fra NJJK og Anne Hermansen fra Stavanger Judoklubb. Som mentorer stiller Anders Didriksen fra Bergen Judoklubb, Ellen Devold fra Slemdal Judoklubb og Vibeke Thiblin fra Sagene IF.

Vi ønsker lykke til videre i prosjektet!

Coverbilde: Lone Hagelund

453 Views0
Økonomisk støtte til sommertrening

Situasjonen med Coronaviruset har satt sitt preg på hele norsk idrett, også norsk judo. Nå har vi endelig kommet i gang med judotrening for barn og unge, etter nesten tre måneder med nedstengning.

Vi ønsker at så mange som mulig fortsetter med organisert trening også etter skoleslutt. Derfor tilbyr NJF økonomisk støtte til klubber som opprettholder aktivitet i sommer. Ordningen omfatter treninger og aktiviteter som foregår utover «normal klubbkalender», dette vil for de fleste klubber si fra ca. 1 uke før skoleferie, til ca. en uke etter skoleferie.

Det er mulig å søke støtte til judotrening, men også til aktiviteter som er bra for treningsgruppens/klubbens samhold og motivasjon.

Dersom dette er aktuelt så send en enkel søknad i Word til utviklingsansvarlig. Søknaden må inneholde antall treninger/aktiviteter, en beregning av kostnader og et omtrentilg antall deltakere. Søknadsfrist er 21. juni og søknader behandles fortløpende. Judotrening og aktivitet for treningsgrupper opp t.o.m. 19 år, vil bli prioritert.

Ved spørsmål til søknaden, kontakt utviklingsansvarlig.

637 Views0
Flyere og diplomer

På våre hjemmesider finner du nå flyere og diplomer som klubbene fritt kan bruke.

Flyerne som nå er tilgjengelig er:

 • Rekrutteringsflyer for barn/ungdom og ungdom/voksen
 • Velkommen til judo (informasjonsflyer)
 • Kosthold og Antidoping flyer

Flyerne kan lastes ned og tilpasses den enkelte klubb. Med normale datakunnskaper kan man legge til egen klubblogo og endre teksten.

Graderingsdiplomene lastes ned og printes ut i egen klubb. Diplomene kan også bestilles i høykvalitet direkte fra idrettsbutikken.

Rekrutteringsmateriellet ligger finner du på våre klubbguidesider.

Trenger du hjelp til redigering av flyere eller har andre spørsmål, ta kontakt med administrasjonen.

NB: Nå får du også halv pris på økthefter (ordinær pris kr. 200,-) hos www.idrettsbutikken.no

451 Views0
Klubbseminar gjennomført!

Helgen 30. november til 1. desember arrangerte NJF klubbseminar på Comfort Hotel Runway.

Generalsekretær, Stine Lastein, presenterer noen tall fra det vedtatte budsjettet for 2020. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Målet med klubbseminaret var:

 • å tilby en møteplass for klubber/regioner
 • gi klubblederne ny kunnskap og at deltakere skulle lære noe
 • nettverk og dele erfaringer på tvers
 • påvirke NJFs arbeid og veien videre
 • få nyttig og relevant informasjon om klubbdrift og styrearbeid.

Noen av deltakerne på klubbseminaret. Foto: Jørgen Hillestad

Klubbseminaret var åpent for alle klubber. Målgruppen er først og fremst klubbledere og/eller styremedlemmer. I år møtte totalt 27 personer som var fordelt på 17 klubber og alle 5 judoregionene var representert. NJF deltok med hele administrasjonen og noen fra Forbundsstyret var tilstede.
Alle regionlederne var spesielt inviterte, da vi pleier å samle de før klubbseminaret og har et eget regionledermøte. Det er viktig for å holde hverandre oppdatert på hva som skjer rundt i regionene, og at NJF får delt nyttig informasjon som er relevant for regionstyrene.

På programmet var det lagt opp til informasjon fra Judoforbundet om ulike klubbrelevante saker. Både administrasjonen, inkludert sportsavdeling, og styrets leder fikk gitt nyttig informasjon til deltakerne. Det ble snakket om ulike tilskudds- og støtteordninger og Stavanger JK fikk delt sine erfaringer med arbeidet med å få inn midler i klubbkassa.
Judoregion Midt snakket om hvordan flere klubber i Trøndelag har gått sammen og ansatt en felles judotrener som har blitt hentet fra Slovenia.

Nytt graderingsreglement (for DAN grader) ble presentert, og her kommer det snart en egen artikkel på judo.no med mer informasjon.

Antidoping Norge var innom og informerte om viktig ting vedrørende doping i idretten og arbeidet som gjøres for å forebygge. Vi oppfordrer alle judoklubber til å bli kjent med det viktige antidopingarbeidet og hjelpe oss med å drive informasjonsarbeid videre i egen klubb.

Det finnes noen enkle moduler for både utøver og klubbene:

På programmet var det også satt av endel tid til å jobbe i grupper med NJFs strategiplan. Alle som var tilstede på seminaret fikk komme med innspill og forslag til både planens omfang, verdier, strategiområder og mål. Strategiplanen skal legges frem og vedtas på Forbundstinget i 9. mai 2020.

1. utkast blir publisert og lagt til høring over nyttår, så det vil være mulighet for alle til å komme med innspill da.

I tillegg til dette ble det selvfølgelig mye tid til gode diskusjoner og samtaler mellom deltakerne under den uformelle delen av seminaret.

NJF er godt fornøyd med oppmøte og arrangementet for øvrig. Vi håper og tror at deltakerne syns det var lærerikt og nyttig å delta, og at vi ses igjen til neste års klubbseminar.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarig

411 Views0
NJF inviterer til Klubbseminar 2019

NJF inviterer alle styremedlemmer og ansatte i judoklubber/regioner til klubbseminar.

Her vil du få siste nytt om hva som skjer i norsk judo, det er en arena for erfaringsutveksling og nettverkingsbygging, og du kan være med å påvirke agendaen fremover.

Programmet vil bestå av informasjon, erfaringsdeling fra klubber, og en del arbeid og diskusjoner i grupper.

I år vil en stor del av programmet gå til strategiarbeid. Det legges opp til at deltakerne får mulighet til å påvirke hvilke strategiområder og målsetninger Judoforbundet skal ha for den neste stratgiperioden. Vi inviterer klubbene/regionene til å være med å forme strategiplanen som skal presenteres og vedtas på neste Forbundsting i 2020.

I tillegg blir det tid til å være sosiale, med uformell dialog og nye bekjentskaper på tvers av klubber og regioner.

Praktiske detaljer:

 • Dato: lørdag 30. november til søndag 1. desember
 • Sted: Comfort Hotel Runway Gardermoen
 • Pris: 1000,- som inkluderer lunsj lørdag, middag lørdag kveld, overnatting 1 natt, frokost og lunsj søndag

Velkommen til Comfort Hotel Runway!

Programmet varer fra 30. november kl. 11.30, til 1. desember kl. 14.00

Overordnet agenda (endringer kan forekomme):

 • Siste nytt fra administrasjonen
 • Siste nytt fra Sportsavdelingen
 • Erfaringsdeling fra klubber
 • Strategiarbeid
 • Ren idrett
 • Tilskudd- og støtteordninger

Betaling og påmeldingsfrist er satt til lørdag 2. november.
Alle må melde seg på i Min Idrett: https://mi.nif.no/Event#1938097-010
Betaling gjøres samtidig, eller i Idrettskurs av klubbleder.

Spørsmål kan rettes til forbundskontoret.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarlig

217 Views0
Stort oppmøte på Klubbseminaret

Helgen 1.-2. desember arrangerte NJF et klubbseminar på Comfort Hotel Runway Gardermoen.

I løpet av de siste 8 årene har NJF arrangert storklubbseminar årlig denne helga. Dette har vært gjort med bakgrunn i NJFs målsetninger i tidligere Strategidokumenter, der det har særlig vært fokusert på å hjelpe de store klubbene.

Simon Gerhardsen og Sven-Ove Johansen forteller om oppstarten av judogruppa i Sande, og deler nyttig erfaringer. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

Kathrine S. Hammond fra Akershus Idrettskrets med nyttig informasjon om deres rolle og oppgaver. Foto: Lill Merethe Tjeldvoll

I år har vi endret på målsetningene våre, i henhold til den nye Strategidokumentet som ble vedtatt på Tinget tidligere i år. Dermed har vi også gjort om på arrangementet og endret det til et åpent klubbseminar for alle klubbledere/styremedlemmer som har lyst å delta. Samtidig inviterer NJF noen personer/roller/klubber som vi ønsker å ha med for å diskutere ulike tiltak/mål som det skal jobbes med i inneværende tingperiode.

Målet med klubbseminaret er å ha en møtearena for klubber og regioner der de kan diskutere klubbrelevante saker, dele erfaringer og informasjon, påvirke NJFs agenda og bli bedre kjent på tvers av klubb/region.

På programmet var det lagt opp til informasjon fra Judoforbundet om ulike klubbnyttig saker, erfaringsdeling fra Judogruppa i Sande Sportsklubb, diskusjoner knyttet til NM, nye prosjekter som skal igangsettes fra forbundet, moderniseringsprosesser i idretten og innlegg fra Akershus Idrettskrets. I tillegg til dette ble det selvfølgelig mye tid til gode diskusjoner og samtaler mellom deltakerne under den uformelle delen av seminaret.

Totalt var det 39 personer med på seminaret, fordelt på 5 regioner og 16 klubber. I tillegg var det flere personer fra Forbundsstyret og administrasjonen til stede.

NJF er godt fornøyd med oppmøte og arrangementet for øvrig. Vi håper og tror at deltakerne syns det var lærerikt og nyttig å delta, og at vi ses igjen til neste års klubbseminar.

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef
Norges Judoforbund

228 Views0
Klubbesøk i Meldal

Styremedlem Evelyn Otlo har vært på klubbesøk hos IL Nor Judogruppe i Meldal Kommune. Se hennes rapport.

Hadde på forhånd avtalt et møte med gruppeleder Christian H. Toldnes og jeg skulle også være med som sensor på gradering til oransje belte (4. mon) i deres faste klubbhus Nor-Stuggu. Treningslokalene var flotte med judomatter som ligger fast på gulvet (fram til desember måned), garderober, wc, kjøkken og et stort møterom.

Judogruppa er nokså ny. Den ble opprettet i 2014 ved initiativtaker Christian H. Toldnes, som fremdeles er all-muligmannen i dag. Han er gruppeleder og hovedtrener. De i dag ca. 20 medlemmer, og gruppa er en del av idrettslaget IL Nor.

Som en liten judogruppe i «distrikts-Norge» har de som mange andre noen utfordringer med å engasjere andre voksne og rekruttere nye utøvere. Det er også sårbart at det kun er én person som er alene om å gjøre det meste av klubbarbeidet (administrative oppgaver og trener). Det positive er allikevel at foreldrene stiller opp når de blir spurt om å bidra. Og mtp at de er endel av et fleridrettslag så kan de holde prisene nede på medlemskapet og ved deltakelse på stevner.

Gradering til oransje belte. Foto: Evelyn G. Otlo.

Stolte og flinke utøvere med sine nye belter, sammen med hovedtrener Christian H. Toldnes. Foto: Evelyn G. Otlo

Judogruppa har lånt judomatter fra Judoregion Midt slik at de, i tillegg til egne matter, nå har et fastliggende matterareal. Gruppa søker allikevel mot hovedstyret i IL Nor om anleggsmidler til å kunne kjøpe nye matter. Målet er å ha ca. 135kvm med egne judomatter.

I tillegg til praten med gruppeleder, var jeg tilstede som sensor under graderingen. Seks judoutøvere fra klubben hadde stått på og hatt graderingstrening fra klokken 10 til 15 denne dagen, inkludert lunsj og småpauser. Etter en lengre pause midt på dagen, var det klart for gradering på kvelden.

Under garderingen fikk vi se et godt samarbeid mellom tori og uke, flotte bakketeknikker, kasteteknikker og kombinasjonsteknikker, kontringer og angrep. Utøverne imponerte med flotte teknikker og god judoforståelse. De klarte alle sammen å gradere seg og kunne stolt vise fram sine flotte belter.

Etterpå var det samling i lag med foresatte som hadde sett på graderingen. Det ble servert kveldsmat, drikke, kaffe og kaker. En meget trivelig dag og kveld og det var svært artig å kunne få lov til å delta.

En stor takk til klubben! Og til trener Christian Haugan Toldnes, som har god grunn til å være stolt av sine utøvere og jobben han gjør som trener.

Evelyn G. Otlo
Styremedlem
Norges Judoforbund

318 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier