157 Views

Norges Idrettsforbund lanserer nå idrettslagsbrosjyren «Bli med» på ni ulike språk. Brosjyren er oversatt til arabisk, farsi, pashto, somali, urdu, tyrkisk, polsk, engelsk og norsk.

nif_idrettslag_brosjyre

Brosjyren kan tilpasses hvert enkelt idrettslags aktiviteter og logo. «Bli med»-brosjyren vil dermed være et relevant og viktig verktøy for idrettslagenes inkluderingsarbeid.

Alle judoklubber kan nå begynne å ta i bruk brosjyren!

Det gjøres på følgende måte:

  • Gå inn på temasiden «inkludering i idrettslag» på nettsidene til NIF.
  • Velg hvilket språk dere ønsker brosjyren er oversatt til.
  • Lagre brosjyren lokalt på pc (lagre som).
  • Skriv inn tekst på siste side (siste halvdel) i brosjyren.
  • Last opp klubbens logo (i pdf) og kopier den nederst på siste side, under deres tekst.
  • Kontakt eventuelt et trykkeri/reklamebyrå som kan konvertere deres logo til pdf-format.
  • Print ut brosjyren (farger anbefales), heng den opp i klubblokalet og send den ut til deres nettverk (medlemmer, skoler, bibliotek, frivillige organisasjoner m.fl.)

Se eksempel på brosjyren på Arabisk med tekst fra en svømmeklubb.

Ønskes det mer informasjon og veiledning, les mer på temasidene til Idrettsforbundet om Inkludering.

Norges Judoforbund oppfordrer spesielt klubbene i storbyene om å ta en nærmere titt på dette, og bli med på dette flotte tiltaket om inkludering i idrettslagene!

Tilskuddsordninger
Det tilbys en egen tilskuddsordning «Inkludering i Idrettslag».
Fra 2014 er Norges idrettsforbund tildelt 10,5 millioner kroner til arbeidet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag.

Ordningen er i dag begrenset til navngitte kommuner.

Lill Merethe Tjeldvoll

Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier