211 Views

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.
Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra Norges Idrettsforbund (NIF).

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF.

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

I 2018 var det totalt 367 324 657 kroner til fordeling. Dette er en økning på 30 millioner fra 2017 (9 prosentpoeng). LAM utgjør 13 prosent av spillemidlene som går til norsk idrett.
Norske judoklubber fikk tildelt til sammen 1 175 075 kroner i 2018*! Dette er omtrent samme beløp som fjorårets tildeling (ca. 1,5 % økning fra 2017).

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Omtrent alle registrerte judoklubber får tilskudd, og det er store forskjeller.
Øverst på lista i 2018 er Ippon Judoklubb som fikk tildelt 142 496 kroner i LAM. Nederst på listen ligger Sortland Judoklubb som fikk 1 177 kroner tildelt av LAM (minstebeløpet til fordeling er 1000 kroner pr idrettslag).
Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest, og de minste får minst!

Se liste over judoklubber som fikk tildelt LAM i 2018:

 1. Ippon Judoklubb, kr. 142 496
 2. Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb, kr. 124 603
 3. Stavanger Judoklubb, kr. 113 064
 4. Lier Judoklubb, kr. 79 093
 5. Sola Judoklubb, kr. 61 053
 6. Sandnes Judoklubb, kr. 50 457
 7. Fredrikstad Kampsportklubb, kr. 49 566
 8. Slemdal Judoklubb, kr. 45 423
 9. Levanger Judoklubb, kr. 38 359
 10. Trondheim Judokwai, kr. 34 997
 11. Sandefjord Judoklubb, kr. 29 942
 12. BODØ JUDO CLUB, kr. 28 917
 13. Larvik Judoklubb, kr. 26 102
 14. Asker Judoklubb, kr. 25 537
 15. Go Dai Judo Club, kr. 24 611
 16. Namsos Judo club, kr. 21 516
 17. Ålesund Judoklubb>, kr. 20 118
 18. Mosjøen Judoklubb, kr. 19 398
 19. Judo Klubb Stord, kr. 18 199
 20. Bergen Judo Klubb, kr. 17 145
 21. Kinsa Judoklubb, kr. 16 812
 22. Oslo Judo Klubb, kr. 15 709
 23. Volda Judoklubb, kr. 14 346
 24. BK – Judo, kr. 14 319
 25. Romerike Judoklubb, kr. 12 317
 26. Nidaros Judoklubb, kr. 11 622
 27. Kristiansand Judo, kr. 11 411
 28. Budosør, kr. 9 814
 29. Sofiemyr Judokwai, kr. 8 970
 30. Kråkerøy Judoclubb, kr. 8 702
 31. Innherred Judo- Og Bjj-klubb, kr. 8 200
 32. Nesodden Judoklubb, kr. 8 065
 33. Kragerø Judoklubb, kr. 7 104
 34. Talvik Judo, kr. 6 943
 35. Aurskog-Høland Judoklubb, kr. 6 832
 36. Alta Judoklubb, kr. 6 809
 37. Ringerike Judoklubb, kr. 5 815
 38. Førde Judoklubb, kr. 5 753
 39. Lillehammer Judoklubb, kr. 4 841
 40. Ulstein Judoklubb, kr. 4 500
 41. Gausel Judoklubb, kr. 3 716
 42. Drammen Judo Club, kr. 3 544
 43. Hamar Judoklubb, kr. 2 850
 44. Ski Judo og Ju-Jitsuklubb, kr. 2 808
 45. Kano Judoklubb Mysen, kr. 1 500
 46. Sortland Judoklubb, kr. 1 177

For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført Samordnet søknad og rapportering (frist 30/04 årlig). Det er viktig å legge inn korrekt kontaktinformasjon fordi informasjon om fordeling av LAM skjer gjennom lister fra rapporteringen.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Samordnet rapportering, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom, og barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM. Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte.

Dersom din judoklubb ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan du ta kontakt med deres lokale idrettsråd. Finn ditt idrettsråd her.

Les mer om Lokale aktivitetsmidler her.

* Summen er basert på faktiske tilskudd til særidrettslagene. Fleridrettslag med judogrupper får også tildelt LAM, men judogruppens andel er vanskelig å beregne eksakt.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier