334 Views

Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett.

Antidoping Norge sin jobb er å bekjempe doping ved å fremme en ærlig og dopingfri idrett. For Judoforbundet har det vært viktig å ta eierskap til det forebyggende arbeidet.

Høsten 2017 ble Judoforbundet sertifisert som Rent Særforbund. Med det som bakgrunn har vi utviklet egne handlingsplaner der en stor del av vår oppgave er å drive informasjons- og forebyggende arbeid rettet mot klubber og utøvere i NJF.

Ren utøver

Ren Utøver er et e-læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat. E-læringen består av sju korte opplæringsmoduler på 3 til 4 minutter, der du vil lære det viktigste innen antidoping. Hver modul er bygget opp med video, oppgaver og fakta. Når du har fullført alle casene, vil du kunne motta et diplom for gjennomført program på e-post.

For hvem: Judoutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat!

NJF oppfordrer sterkt alle utøvere og trenere, og særlig aktive konkurranseutøvere, til å gjennomføre Ren Utøver.

OBS! ADNO har nylig lansert en repetisjonsmodul i Ren utøver. Den nye modulen gir mulighet for repetisjon uten at man må gjennomføre hele kurset på nytt. Dette gjelder særlig for utøvere og trenere som har krav på seg om å gjennomføre Ren utøver årlig eller annethvert år.

Når repetisjonsmodulen er bestått vil dato for gjennomføringen av repetisjonsmodulen stå nederst på diplomet. Repetisjonsmodulen er kun tilgjengelig for de som tidligere har gjennomført alle syv moduler av Ren Utøver.

*Rent idrettslag (gavepremier!)

Rent idrettslag er et forebyggende program som utfordrer klubber til å utvikle sin egen antidopingpolicy. Programmet er et webbasert verktøy som skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i egen klubb, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak.

Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer, og kan gjøres for eksempel på et ordinært styremøte. For judoklubber er dette en enkel og lite krevende måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.

Når klubben har gjennomført Rent IL og prosessen er fullført, så vil klubben motta en sertifisering som varer i to år. Samtidig får man tilgang på ressurser og materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.

For hvem: Alle idrettslag i Norge!

NJF oppfordrer sterkt alle judoklubber, og særlig klubber som deltar på NC og NM, til å bli Rent Idrettslag.

*Gavepremie: Alle judoklubber som gjennomfører Rent IL innen 1. desember er med i trekningen av premier! Av bidragsytere er Nordic Choice Hotels og Green Hill. I tillegg skal vi også gi bort 2 stk medisinvesker med førstehjelpsutstyr.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarlig

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier