286 Views

Alle registrerte medlemsklubber i Norges Judoforbund har mulighet til å benytte seg av flere ulike tilskudd- og støtteordninger.

Det finnes en rekke støtteordninger klubbene kan søke på gjennom både nasjonale, regionale og lokale midler.

Norges Judoforbund støtter klubber som ønsker å skape mer aktivitet og utvikling. Det kan være innenfor områdene:

  • Parajudo
  • Dommerutvikling
  • Regionale treningssamlinger
  • Trenerbank
  • Norgescup

NJF støtter særlig prosjekter som resulterer i mer aktivitet og økt deltakelse på stevner og samlinger, spesielt for ungdom og jenter/kvinner.

Alle støtteordningene i regi av NJF har løpende søknadsfrister.

Andre støtteordninger

Det finnes i tillegg andre regionale og lokale søknadsordninger som kan være gunstig for klubbdriften. Det er med andre ord smart å holde seg orientert om mulighetene som finnes i egen kommune, fylke og idrettskrets.

Norges Idrettsforbund forvalter også ordninger som alle idrettslag har krav på. Blant annet er det LAM (lokale aktivitetsmidler), Momskompensasjon og Spillemiddel til utstyr.

Følg med på informasjon som kommer fra de ulike instansene, og ikke gå glipp av verdifulle penger!

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier