Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Presidentkandidat Geir Reehorst

Det er flere judoklubber som ønsker andre personer inn i styret til Norges judoforbund enn det valgkomiteen har innstilt. Jeg står som en alternativ president til valgkomiteen forslag. Denne artikkelen er en presentasjon av hva jeg står for.

Presidentkandidat Geir Åstorp Reehorst. Foto: Christian Wolff

En kort presentasjon:

Jeg har vært president den siste tingperioden og har fått god erfaring i hva dette arbeidet består av. Jeg har en fordel i å bo nær forbundskontoret og kan enkelt delta på NIF, SFF, og andre møter da de fleste foregår i Oslo.

Jeg deltar på trening i egen klubb, riksrandori og andre treningssamlinger. Får her en god kontakt med aktive utøvere, trener og ledere.
Jeg har god kommunikasjon med de ansatte og har for tiden et prosjekt med Stine Lastein og NJF regionsensorene om et forslag til nytt graderingsreglement. Leder også NJF historikkprosjekt, har her jobbet mye med Kristoffer siden 2012.

Hva skal man jobbe videre med i Norsk judo

Mer åpenhet og inkludering rundt sentrale avgjørelser er avgjørende i Judo-Norge .
Styret vil lettere kunne fatte beslutninger ved at klubber og regioner føler seg sett, hørt og ivaretatt på en god måte.
Styret skal respektere og anerkjenne de som legger ned mye hardt og godt arbeid i å drive idretten videre. Det skal være en mer ydmyk holdning til region, klubb og utøvere.
Judoen har tradisjoner med å inkludere alle. Norsk judo er en liten familie, vi må ta vare på hverandre, dette må videreføres.
Vi må ha et styre som er samlende og ikke splittende. Man må respektere hverandre og kunne samarbeide på alle plan. Utfordringer kommer, uenigheter vil oppstå og konflikter må løses.
For å få til dette må vi ha et styre som lytter og inviterer til innspill, tar hensyn til- og spiller videre på god praksis, har mot til å fronte saker og ryggrad til å bære ansvaret.
Det nye styret skal jobbe godt ut i fra strategidokumentet som vedtas på tinger. De ansatte ved forbundskontoret jobber godt og vi vil beholde den staben vi har i dag, men FS må bli tydeligere på hva vi vil at de skal prioritere. Sportsapparatet må utvikles videre slik at det blir tydeligere for utøverne hva de går til ved satsing på en idrettskarriere i NJF.

Vi vil nevne disse punktene spesielt:

 1. Anleggssituasjonen for klubbene.
  Det er ingen tvil om at gode anlegg er viktig for medlemsvekst. Klubbene må få mer hjelp til å skaffe egne lokaler eller utvikle det de allerede har.
 2. Klubb- og medlemsutvikling.
  Det må jobbes for å forenkle driften i klubbene og gjøre byråkratiet mindre. Vi må dyrke frivilligheten ved å legge mer til rette for dem. Vi må lytte til klubbene og hjelpe til der det trengs.
 3. Prestasjon og toppidrett.
  Med bredde kommer topp og med topp kommer bredde. Vi trenger begge deler og skal jobbe med begge deler for å nå målet med økt medlemsmasse og utøvere som konkurrerer på den internasjonale arenaen.
  Det må jobbes hardere med å få til et toppidrettssenter for judo, hvor vi kan utvikle utøverne videre etter at de er ferdige med videregående skole. Det må tas tak i utdanning og toppidrett, og legge til rette for at dette kan skje samtidig.
 4. Trenere.
  Vi må heve judokompetansen i norsk judo, vi må få med alle klubbene i et løft. NJF må legge til rette for å inspirere flere til å satse på å bli gode trenere.
  Det må jobbes med å få flere gode trenere inn i norsk judo. Vi må tilby flere arenaer hvor vi kan utvikle og inspirere flere til å ønske å bli en god trener. Vi kommer ikke videre uten flere gode trenere med god judokompetanse og gode evner til å behandle barn og ungdom på en god måte.
 5. Dommere.
  Vi må også legge til rette for at flere vil bli dommere og heve anseelsen til det å være dommer. Vi må også legge bedre til rette for de som vil satse for å bli en internasjonal dommer.
 6. Ledere.
  Gode og visjonære ledere er NJF avhengig av for å komme videre i utvikling av klubber. Vi har i dag mye større konkurranse fra mye annet enn tidligere. Judo må bli mer attraktivt for å tiltrekke oss rekrutering fra alle aldersklasser.

Les også om initiativet rundt forslaget på Geir som presidentkandidat, og øvrige verv i styret i denne FB-gruppen (ekstern). Se eventuelt dette dokumentet (pdf).


Publisert 23. april 2018, kl. 13:31 (sist oppdatert: 23. april 2018, kl. 16:19) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar