79 Views

Les sportssjefens rapport fra seminaret som ble holdt på Malta 5-7. september.

FOTO: Pål Herlofsen.
FOTO: Pål Herlofsen.
FOTO: Pål Herlofsen.
FOTO: Pål Herlofsen.

Det har gjennom flere år vært en gradvis, men merkbar heving av kvaliteten på foredrag holdt på seminaret. Dette var også i år meget tydelig, da nyere rådata, ikke publisert, om skadefrekvens, lokalisasjon og behandling ble foredratt. Vi var 27 leger og 5 fysioterapeuter tilstede.

Temaet for møte var endringer i doping reglement (flere ting, men ikke avgjørende og først fra 2015), en mer aktiv bruk av Dartfish(filming av kamper) noe som gir muligheten for å studere skademekanismer, samt også belysning av en rekke forskjellige operative metoder for operasjon av kne og skulder ved skader. Vi fikk også en glimrende gjennomgang av ansikts-skader, inndeling og behandling av prof. Ann Hermansson fra Sverige. Dr. Pavel Chekers fra Russland arbeider med en modell for identifisering av overtrening med måling av blant annet blodvolum. Metoden er ikke umiddelbart brukbar, men det er spennende forskning. Det har vært brukt mye tid fra Dr. Peter Smolders side på å utvikle trenings metodikk for styrking av kjernemuskulatur. Resultatet er blitt en anbefaling av 11 øvelser som vil bli gjort tilgjengelig for alle i løpet av høsten/vinteren.

En ny og grundigere gjennomgang av problemene knyttet til tidspunkt for innveiing er gjort, hvor konklusjonen fra The Medical Comission syntes å bli at denne legges til dagen før, da innveiing samme dag har resultert i at utøvere kommer dehydrert(mistet vann som følge av for eksempel lite drikke, svetting etc.) til innveiing og ikke klarer og rehydrere(erstatte tapt vann) tilstrekkelig før kamper, noe som medfører en ikke ubetydelig helserisiko. Så får vi heller akseptere noen grad av vektforskjeller hos utøvere. Det er dog ingen data som tyder på at dette gir en vesentlig fordel vurdert ut fra kamper vunnet.

En tysk kollega, dr. Ralph Akoto la frem en stor studie (over 5000 individer spurt) hvor han har brukt facebook for innhenting av data om skader fra alle nivåer, elite til hobby. Han kan påvise at omfanget av skader er større enn vi liker å tro, at judokas subjektivt vurdert i stor grad mener de ikke kommer opp på tidligere nivå etter skader, og da særlig i skulder og kne. Han vil komme tilbake til dette i en egen publikasjon.

Som en oppfølging til tidligere års foredrag om sportspsykologi/mental trening redegjorde jeg for den modellen som Stine Lastein og jeg selv implementerer i graderingsheftene. Dette fikk stor oppmerksomhet og vi ble meget sterkt oppfordret til å arbeide videre med dette.

Møtet er travelt, og til tross for naturskjønne omgivelser ble det knapt nok tid til svømming eller rekreasjon. Vi hadde en sen kvelds utflukt til øya Gozo, en opplevelse, og et dykkerparadis vi dessverre bare fikk høre om. Totalt et faglig spennende og sosialt hyggelig opphold.

Pål H. Herlofsen Lege/psykiater
Sportsjef NJF

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier