134 Views

Det nærmer seg søknadsfrist for VGS – 1. mars, og Wang Toppidrett har åpen dag 28. Januar i Stavanger.

2015_wang_toppidrett

Ønsker du å utvikle deg som Judoutøver mot et høyt nivå og sdamtidig få en kompetansegivende utdanning, er WANG Toppidrett skolen som oppfyller dine ambisjoner. Undervisning og instruksjon er lagt opp i samarbeid med Norges Judoforbund.

WANG Toppidrett har en omfattende samarbeidsavtale med Norges Bryteforbund, Norges Bokseforbund, Norges Judoforbund, Norges Kickboxingforbund og Norges Kampsportforbund.


Det arbeides i tråd med kampidrettsforbundenes utviklingsfilosofi og skolen jobber, etter behov, tett sammen med landslagstrenere iht. periode- og treningsplanlegging for de enkelte idretter.

Målet med kampidrettssatsingen er at utøverne, etter 3 års utdanning, når de kommer til senioralderen, har nok teoretisk og praktisk kunnskap om basistrening til å kunne ta ansvar for egen trening og utvikling, ha en godt utviklet fysisk grunnkapasitet for å tåle de belastninger som er krav for seniorutøvere samt har en utdanning som gjør de i stand til å bli hva de vil og studere hvor de vil.

Wang har tilbud i Oslo, Stavanger, Tønsberg og Fredrikstad, snart også Hamar. Det er kampidrettstilbud på alle skolene. Skolene i Fredrikstad (Knut Harefallet, 5. dan) og Stavanger (Neil Eckersley, 7. dan) har judotrenere ansatt.
For mer informasjon om skolene og søknadsskjema gå til: www.wang.no

Se Wang kampidrett brosjyre.

«Judoutøverne på WANG toppidrett blir en del av Judoforbundets toppidrettssatsing. Samarbeidet med WANG toppidrett er et viktig verktøy for å nå våre mål om medaljer i internasjonale mesterskap. WANG Toppidrett gir oss muligheten til å bygge en toppidrettskultur flere steder i Norge, og gjennom dette skape gode vekstvilkår for utviklingen av flere dyktige norske judoutøvere. WANG Toppidrett gir også våre utøvere en unik mulighet til å kombinere toppidrett og utdanning. Dette er sentralt for en idrett som setter utviklingen av hele mennesket svært høyt og det er få, om enn noen utøvere som vil kunne leve av sin idrett.»
Norges Judoforbund

«Samarbeidet har som mål å utvikle et fantastisk treningsmiljø med de beste utøvere på tvers av de aktuelle idrettene. Vi tror at dette er veien å gå for at Norge skal utvikle flere utøvere innen kampidretter på høyt internasjonalt nivå.»
Håvard Johansen, Toppidrettssjef WANG Toppidrett

«Ved WANG Toppidrett vil man ta utgangspunkt i Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøver og de enkelte kampidrettsforbundenes utviklingstrapper for unge utøvere. Denne tunge satsingen fra de fem aktuelle forbundenes side i samarbeid med WANG Toppidrett vil over tid bære frukter. I samarbeidet ligger det også forankret at utøverne skal få en kvalitetsmessig god skole slik at utdanningsløpet er ivaretatt.
»
Raik Tietze, Koordinator Kampidrett

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier