Bakgrunn

NJFs talent- og toppidrettsstrategi er til for at alle involverte i talent- og toppidrettsarbeidet i norsk judo skal forstå hva Norges Judoforbund (NJF) ønsker å oppnå og hvilken jobb og prioriteringer som skal til for å komme dit.

Vi ønsker å tydeliggjøre de strategiske valgene basert på vår filosofi og at det diskuteres i klubbene, slik at vi kan få verdifulle innspill til det beste for utviklingen av norsk judo.

Vi er tydelige på at NJF skal drive med toppidrett og få frem toppidrettsutøvere og tar konsekvensene av disse valgene.

Det er Olympiatoppen (OLT) sin definisjon av toppidrett som er gjeldende i norsk judo:

«Dagens toppidrettsutøvere er utøvere som driver trening og forberedelser i verdensklasse avhengig av den enkeltes idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører jevnlig til internasjonale toppresultater. Idretten er for disse utøverne førsteprioritet.»

Visjon og mål

Visjon

Norge produserer kontinuerlig utøvere som tar medaljer i mesterskap (EM, VM, OL).

Mål

2022:

 • Medaljer i Europa Cup.
 • Topp 5 i European Open.
 • Topp 5 i U23 EM.

2023:

 • Medaljer i Europa Cup.
 • Medaljer i European Open.
 • Vinne kamper i Grand Prix/Grand Slam.
 • Medalje i U23 EM.

2024:

 • Jevnlig topp 7 i Grand Prix/Grand Slam.
 • Gjennomføre en OL kvalifisering (legge til rette for å kvalifisere, bonus om noen klarer).

2025-2026:

 • Jevnlig topp 5 i Grand Prix/Grand Slam.
 • Topp 7 i mesterskap (EM, VM).
 • Årene etter OL er bra for å etablere nye utøvere i World Tour.

2026-2028:

 • Kvalifisere 2 utøvere til OL i Los Angeles.
 • Topp 5 i mesterskap (EM, VM).

2028:

 • 2 utøvere kvalifisert til OL i Los Angeles.
 • 1 utøver topp 7 i OL.

2032:

 • Medalje i OL.

Målene er høye, men NJF sin toppidrettssatsning skal legge til rette for at de er mulige å oppnå. Derfor ønsker vi å jobbe hardt med faktorene vi kan påvirke:

 • Flere utviklingsmiljøer og bedre treningsmiljøer i klubbene.
 • Trenere som bedre forstår hva som kreves for å utvikle seg til internasjonale topputøvere som seniorer.
 • Bedre utøvere som vet hva som skal til for å få ut sitt maksimale potensiale og tar konsekvensene av hva det innebærer

Prosessmål

Våre strategiske valg skal skaffe oss fortrinn som styrker toppidretten og skape internasjonale resultater. Fortrinnene er i seg selv målsettinger og skal kontinuerlig evalueres for å se om vi er på̊ rett vei. Å jobbe godt med prosessmålene er avgjørende for å oppnå sportslige resultater.

Vi skal jobbe som et lag

Alle er med å bygge laget og eier ansvaret like sterkt.

Vi er alle en part i å løfte utøverne til å bli så gode som mulig. Det skal gjøres ved å dele tanker, erfaringer og lære av hverandre. Vi kan aldri bli 100% fornøyde og skal hele tiden se etter områder som kan utvikles. Kontinuerlig utvikling gjelder klubbtrener, landslagsapparatet og utøvere.

Vi skal være generøse med å unne hverandre suksess og hjelpe hverandre på̊ veien. Trenerne skal alltid ha utøverens beste i tankene og være innforstått med å sende de videre til andre trenere når det er hensiktsmessig.

Landslagsmiljøet skal ha aktive felles diskusjoner og evaluere hva som fungerer og ikke fungerer. Vi skal vi være 100% ærlige og ikke vente med å gi tilbakemeldinger.

Vi skal trene som de beste

Treningskvaliteten (forberedelser, gjennomføring og evaluering) skal være på̊ linje med de beste i verden. Teknisk, teknisk-taktisk, fysisk, mentalt, restitusjon og ernæring er områder det ikke finnes begrensninger for å bli best i verden.

Sparring og kamp-taktisk trening er utfordrende å gjennomføre med samme kvalitet og volum som de store judonasjonene, men vi skal trene smart og gjøre kvaliteten på̊ disse øktene så bra som overhodet mulig. Det legges opp til hyppige treningsopphold/leire i utlandet for å skaffe topp internasjonal sparring.

Utøvernes helse kommer alltid først og vi skal gjøre tiltak for å ha sunne og friske utøvere som kan konkurrere lenge.

For å få til alt dette må det kontinuerlig jobbes med kompetanseutvikling i hele landslagsapparatet og involvere kompetanse fra OLT.

Vi skal være best på grep

Vi mener grep er en av områdene norske utøvere kan bli best. Det betyr å ha en klar plan og taktikk mot alle de ulike judostilene, kunne holde sin egen posisjon, dominere enhver motstander, komme til angrep med sine sterke teknikker og ta gode taktiske valg.

For å få til det må grep settes i system fra ung alder og trenes på lik linje som teknikk. Utøverne må lære seg sammenhengen mellom grep, bevegelse og angrep/kast. For å ha ulike taktiske valg å spille på må utøveren ha gode tekniske ferdigheter.

Det vil være nødvendig å søke beste praksis internasjonalt.

Vi skal være best i ne waza

Nivået i ne waza internasjonalt er varierende og det finnes muligheter for å vinne mange kamper. Vi skal derfor utvikle oss til å bli best i verden i ne waza. Det betyr å ha en klar plan i alle faser som i overganger fra tachi waza (stående), i etablert ne waza, i angrep/forsvar og utøverne skal uansett posisjon kunne komme til avslutning. Ved å være gode i ne waza vil utøverne bli tryggere på egne angrep i tachi waza og motstanderen vil vegre seg for å angripe, noe som vil kunne endre dynamikken i kampen.

For å det til må det fra ung alder fokuseres på å skape et bevegelse- og teknisk grunnlag i ne waza på lik linje med tachi waza.

Vi skal ha verdens best trente judoutøvere

Vi skal skape verdens best trente judoutøvere. Det betyr å ha den mest optimale judofysikken for å oppnå̊ gode resultater i konkurranse. Det finnes ingen begrensinger for at det ikke skal være mulig.

For å få det til må utøverne lære å trene riktig fysisk fra ung alder, slik at det dannes et godt grunnlag for å tåle større belastninger senere.

For å være i forkant vil vi involvere kompetanse fra OLT, oppsøke beste praksis internasjonalt og lære av andre idretter.

Vi skal være en del av den norske toppidrettskulturen

Norsk toppidrett er i verdensklasse mye på̊ grunn av kunnskapsdeling. Vi skal være tilstede på̊ arenaene der vi kan lære og inspireres av andre og selv bidra inn i fellesskapet. NJF skal jobbe for å formidle siste nytt videre til klubbene, og skape arenaer for kunnskapsdeling innad i norsk judo.

Vi skal bygge kompetanse i organisasjonen

Vi ønsker å styrke norsk judo på̊ lang sikt. Vi mener det gjøres best ved å utvikle kompetansen i egen organisasjon, istedenfor å hente inn kompetanse på̊ kortsiktige oppdrag. Det tar lengre tid å bygge kompetanse innad enn å kjøpe utenfra, men vi mener det er riktig vei å gå ettersom kompetansen ikke flyttes ut av landet om enkeltpersoner slutter.

Å hente kompetanse utenfra for å styrke kunnskapen i egen organisasjon vil vi kunne benytte oss av.

Vi skal jevnlig evaluere og lære

Vi skal evaluere hyppig både i treningshverdagen, i laget og organisasjonen for å skape bevissthet rundt egne valg, treningskvalitet, god tilbakemeldingskultur og fokus på kontinuerlig utvikling. Vi skal spørre hvorfor vi lykkes/ikke lykkes for å gjøre bedre valg når tilsvarende utfordringer /situasjoner dukker opp senere.

Toppidrett

Det er OLT sin definisjon av toppidrett som er gjeldene for Norsk Judo:

«Dagens toppidrettsutøvere er utøvere som driver trening og forberedelser i verdensklasse avhengig av den enkeltes idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører jevnlig til internasjonale toppresultater. Idretten er for disse utøverne førsteprioritet.»

Toppidrettssatsning Oslo

For å kunne jobbe etter denne definisjonen har vil valgt å skape et sentralisert toppidrettsmiljø i Oslo. Alle landslagsutøvere må etter endt videregående skole (før om ønskelig) trene 100% i den sentraliserte satsningen. Det er flere grunner til det:

 • Samle de beste utøverne, slik at de trener sammen og motiverer hverandre hver dag.
 • En samlet utøvergruppe og sportsapparat, som vil det samme, vil være med å bygge en toppidrettskultur vi ikke har hatt tidligere i norsk judo.
 • Samle toppidrettskompetansen rundt de beste utøverne og nærhet til NJF og OLT.
 • Oppfølging av landslagstrener i det daglige treningsarbeidet.
 • Meget god oppfølging på helse, ernærings og mental trening via OLT og Klinikk for alle.
 • Muligheter for Karriereveiledning gjennom Idrettens Karrieresenter og Adecco.
 • Oslo har landets beste muligheter for å kombinere toppidrett og utdanning.
 • Oslo er knutepunkt i forhold til reiser til konkurranser og treningsleire.
 • Lettere å få mer ut av ressursene når aktiviteten er samlet på ett sted.

Tett samarbeid med OLT

NJF får god hjelp av OLT regionalt og sentralt fordi vi nå oppfattes som et særforbund som har planer for vår toppidrettssatsning. Vi er til stede på̊ alle arenaer OLT inviterer oss, både for å lære og bidra inn i fellesskapet. Landslaget trener 3-6 fysiske økter i uken på̊ OLT og får oppfølging på fysisk trening, tester, ernæring, mental trening og landslagssamlinger.

Bakgrunnen for våre valg

Landslagsutøvere skal ha judo som første prioritet og organisere livet sitt omkring treningen som kreves. Det er viktig at utøverne er kulturbærere og går foran som gode eksempler ved å vise hva som skal til for å få ut sitt maksimale potensial.

Ettersom det er få utøvere som vil drive toppidrett er det helt essensielt at de samles. Det er et viktig aspekt at dersom det skal brukes mye ressurser på̊ utøvere må de være en aktiv part i å bygge toppidrettsfellesskapet i den sentraliserte satsningen.

NJF kan være fleksible ovenfor utøvere som ikke bor i Oslo eller de nærliggende kommunene med henblikk på̊ å flytte, dersom de er i gang med studier eller jobbforpliktelser som må ferdigstilles. Vurderingene gjøres individuelt av sporstapparatet i NJF.

Talentutvikling

Morgendagens toppidrettsutøvere, og de vi ønsker å satse på̊, er treningstalentene som er utviklingsorienterte, har eierskap til egen utvikling og har stor gjennomføringskraft i forhold til mål og jobben som må gjøres. Det er OLT sin definisjon av morgendagens toppidrettsutøvere som er gjeldende for norsk judo:

«Morgendagens toppidrettsutøvere er utøvere som driver omfattende trening og forberedelser gjennom en langsiktig progresjonsplan som kan føre fram til internasjonale toppidrettsresultater.»

Det er i hovedsak klubbene som skal skape og utvikle utøvere i norsk judo, men NJF skal tilrettelegge for at de har den faglige støtten og bistanden som kreves. Vi har valgt å definere noen utviklingsmiljøer for å bygge noen sterke miljøer med toppidrettsfokus på ulike steder i landet.

Ferdighetsfokus

Vi vil jobbe aktivt for at klubbtrenerne skal være ferdighetsfokuserte for å sikre at utøveren har en bred base som gjør det mulig å videreutvikle seg i senioralder. Vi ser i dag at mange utøvere ikke har denne basisen, noe som hemmer utviklingen på sikt.

Kort oppsummert ønsker vi å jobbe med utøverne som vil bli gode seniorer.

Talent- og trenerutvikler

For å skape utviklingsmiljøer, øke ferdighetsfokus, få frem treningstalenter og øke basisferdighetene har vi etablert rollen talent- og trenerutvikler, som skal jobbe tett med utviklingsmiljøene og deres trenere blant annet ved å tydeliggjøre hvordan de skal jobbe med utøverne med henblikk på̊ alder, nivå̊ og kjønn.

En sentral del i arbeidet blir å implementere NJF sin utviklingstrapp i bevisstheten til trenere og utøvere, samt å skape et fagmiljø blant trenerne som er preget av kompetansedeling og utvikling.

Videregående skoler

NJF har en samarbeidsavtale med Wang Toppidrett som innebærer at judoutøvere kan gå kampsportlinjer i Fredrikstad, Tønsberg, Stavanger og Oslo. Alle elever får tett oppfølging av Wang, som forbereder de til toppidrettslivet etter videregående. I Oslo får elevene hospitere på̊
landslagstreninger 1-3 ganger i uken ved siden av treningen på̊ Wang. Vi ønsker at landets 2- 3 mest ambisiøse og motiverte judoutøverne søker Wang hvert år for å gi de god kontakt med landslagsmiljøet og oppfølging av landslagstrener og talent- og trenerutvikler.

Når det gjelder andre skoler som tilbyr toppidrett for judoutøvere ønsker NJF å bistå̊. Det blir opp til den enkelte skole og NJF å utarbeide en plan for samarbeidet.

Bakgrunnen for våre valg

NJF ønsker å få frem gode seniorutøvere og vil bruke tid og ressurser på̊ utøverne som ser for seg å satse på̊ en seniorkarriere. Av den grunn er ressursene flyttet til U21 og seniorsatsingen.

Oppfølgingen av U18 er beskrevet under talentutvikling. Talent- og trenerutvikler vil besøke klubber, konkurranser og samlinger for å få oversikt over lovende utøvere, og bistå̊, slik at utøverne får god oppfølging i sitt miljø. Det vil være mulig for enkelte utøvere å gå Europa Cup og bli tatt ut til EM, VM, EYOF og YOG.

Strategien med å få gode trenere er fornuftig ut ifra økonomiske hensyn. Vi har stabile overføringer fra Norges Idrettsforbund til bruk på̊ trenerutvikling, mens overføringene som kan benyttes til talentutvikling er små̊.

Mulige resultater av satsningen

Om vi lykkes ser vi for at vi..

 • Har mange gode utviklingsmiljøer og kunnskapsrike trenere.
 • Har 2-3 utøvere som kontinuerlig kan ta plasseringer og medaljer på World Tour.
 • Har 8-10 utøvere (tillegg til de 2-3) som jobber hardt hver dag for å komme i verdenstoppen.
 • Har en eller flere deltagere i EM, VM og OL, som på̊ en god dag kan ta medaljer.
 • Har et fagmiljø blant klubbtrenerne som er preget av kompetansedeling og utvikling.

For å lykkes med satsningen er vi avhengige av..

 1. At satsningen har prioritet og er langsiktig. Toppidrettsfilosofien er til enhver tid forankret og kjent i forbundsstyret.
 2. At toppidrettssatsingen er ikke avhengig av økonomisk støtte fra OLT og står på̊ egne ben med midler fra NJF.
 3. At eventuelle OL-satsninger skal ikke «brekke ryggen» til NJF. Toppidrettssatsningen skal ikke bli skadelidende fordi vi har satset ekstra på̊ OL i en periode. Vi skal kontinuerlig utvikle gode utøvere.

Dersom målsettingene ikke oppnås vil grunnlaget som legges uansett skape positive ringvirkninger for både topp og bredde i norsk judo.

Last ned NJFs talent- og toppidrettsstrategi:

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier