Norges Judoforbund arrangerer sammen med teknisk arrangør (klubb) Norgescup (NC) hvert år for følgende kategorier:

  • Senior, damer og herrer
  • Junior U21, herrer
  • Ungdom U18, jenter og gutter

NC-perioden følger kalenderåret og det arrangeres inntil 6 NC-stevner i perioden, inkludert Norgesmesterskap (NM) individuelt. De siste årene har det vært arrangert 4 årlige NC-stevner.

Stevnene for kommende år fordeles høsten året før, og ååmeldingsinformasjon finner du på vår Smoothcomp-side og i terminlisten på judo.no.

De fleste arrangører har et barne og ungdomsstevne som arrangeres før NC-stevnet.

Poengberegning i Norgescupen

For Senior: Det kåres en vinner i hver vektklasse og en sammenlagtvinner av hvert kjønn. En utøver må ha fått NC-poeng på minst tre stevner for å få et offisielt sammenlagtresultat.

For U21: Det kåres en vinner i hver vektklasse og en sammenlagtvinner for menn. En utøver må ha fått NC-poeng på minst tre stevner for å få et offisielt sammenlagtresultat.

For U18: Det kåres en vinner av hvert årskull for begge kjønn, og ikke vektklassevinnere. I årskull med mange deltakere, vil det kunne settes opp premie for 2. og eventuelt 3. plass.

Generelt

Utøvere som oppnår NC-poeng i sammenslåtte klasser, vil få disse poengene registrert i den klassen de veide seg inn i.

Hvis en utøver deltar i forskjellige vektklasser i løpet av kalenderåret, vil poengene bli overført til den klassen der utøveren har fått poeng flest ganger. Hvis det da er flere aktuelle klasser blir poengene overført til den av disse klassene der utøveren sist deltok.

Dersom flere utøvere har samme poengsum i en vektklasse/årskull, vinner den utøveren som har flest 1, 2, 3 plasser, osv. Står de fremdeles likt, vinner den som oppnådde høyest plassering i NM.

Poengene fordeles slik:

  • 1. plass: 20 poeng (40 ved NM)
  • 2. plass: 10 poeng (20 ved NM)
  • 3. plass: 5 poeng (10 ved NM)
  • 4. plass: 3 poeng (6 ved NM)
  • 5. plass: 3 poeng (6 ved NM)

Alle klassevinnere og sammenlagtvinnere premieres av NJF. I tillegg premieres de tre beste klubbene sammenlagt og til klubben som har tatt flest poeng i jente/dameklassene.

En vektklasse skal ha minimum 3 deltakere, ellers vil den bli slått sammen med en annen. Man må ha kyu-grad for å delta i U18.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier