Landslag

Struktur for NJFs landslag

Norges Judoforbund (NJF) sine landslag for U21 og senior skal være en utviklingsarena for utøvere som satser toppidrett og lagets fremste mål er å skape en prestasjonskultur som får frem utøvere i verdenstoppen som seniorer.

Det er Olympiatoppen (OLT) sin definisjon av toppidrett som er gjeldende for NJF:

Utøvere som driver trenings og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.

Uttak

Uttak gjøres etter en helhetsvurdering av landslagstrener og i samarbeid med sportssjef basert på treningsinnsats (mengde/kvalitet), holdninger og resultater og kan skje i samarbeid med talent og trenerutvikler. Utøveren må være i utviklingsgruppen for å bli vurdert.

Det forventes at landslagsutøvere:

 • Trener med sentraliseringen i Oslo etter endt videregående skole (før om ønskelig).  
 • Tar alle konsekvensene av å drive toppidrett i henhold til OLT sin definisjon.
 • Opptrer i henhold til landslagets verdier og spilleregler. 
 • Følger treningsopplegget satt av landslagstrener. Se i utviklingstrapp for forventet treningsmengde: https://www.judo.no/utover/utviklingstrapp/
 • Dokumenterer treningen i BESTR treningsdagbok: (KOMMER)
 • Deltar på landslagsaktivitetene h*n blir tatt ut til, samt NM.
 • Gjennomfører Ironman fysiske tester en gang i året og være innenfor minimumskravene: https://www.judo.no/utover/utviklingstrapp/ironman/

Det forventes at landslagsutøverens klubb:

 • Har en trener som kan være kontaktperson og behjelpelig med oppfølging av utøveren.
 • Betaler eventuell årlig klubbandel pr. utøver satt av NJF.

Landslagsutøvere kan forvente:  

 • Daglig oppfølging av landslagstrener i Oslo.
 • Oppfølging av landslagstrener og/eller talent og trenerutvikler på alle landslagsaktiviteter.
 • Individuelle utviklings- og treningsplaner.
 • Tett samarbeid med OLT.
 • Gratis behandling ved Klinikk For Alle Bekkestua: klinikkforalle.no/vare-klinikker/viken/bekkestua
 • Karriereveiledning om ønskelig gjennom OLT.  
 • Månedlig bostøtte for utøvere i Oslo (ikke om utøveren bor hjemme og revurderes om utøveren har høy inntekt).
 • Dagpenger for ekstra aktivitet ifm. eventuell OL kvalifisering.

Utviklingsgrupper

Norges Judoforbund (NJF) sine utviklingsgrupper skal være en utviklingsarena for utøvere som har som mål å komme på landslaget på kort eller lang sikt.

Det er OLT sin definisjon av morgendagens toppidrettsutøvere som er gjeldende for NJF:

Utøvere som på varierende alders og prestasjonsnivå driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå.

Ungdom U18

Utviklingsgruppen for U18 defineres ikke som landslag, men er en dynamisk ikke navngitt gruppe, som kan bli tatt ut til aktiviteter. Utøverne skal ha ambisjoner om å satse mot landslaget. 

Eksempler på aktiviteter kan være:

 • Internasjonale konkurranser/leire.
 • Nordiske treningssamlinger.
 • Treningsuker med landslaget.
 • Motivasjonssamlinger feks. på OLT.
 • Europa Cup.
 • Mesterskap (EM, VM, EYOF, YOG).

Uttak

Aktuelle aktiviteter vil stå i terminlisten og vil variere årlig ut ifra utøvernes nivå. Ved uttak stiller NJF med trener, men utøver/klubb må dekke egne kostnader.

Utøvere som blir tatt ut til Europa Cup (EC) kan kvalifisere seg til EM, VM, EYOF og YOG. Klubber kan søke om å gå EC, der landslaget ikke deltar.

Uttak gjøres av talent og trenerutvikler i samarbeid med landslagstrener etter en helhetsvurdering (treningsinnsats og kvalitet, holdninger og resultater) hovedsakelig basert på:

 • Norges Cup. 
 • Landsstevnet.
 • Nordisk mesterskap. 
 • Utviklingssamlinger. 

For å bli tatt ut må utøver/trener:

 • Ha en trener som følger opp.
 • Følge utviklingstrappen for sitt alderstrinn. 
 • Ha en årsplan og treningsplan utarbeidet av trener. Se standardisert plan: https://www.judo.no/utover/landslaget/fagstoff/
 • Kunne dokumentere treningen i BESTR treningsdagbok: (KOMMER!)
 • Delta på eventuelle ukentlige NJF regionstreninger.
 • Delta i Norges Cup, Landsstevnet, nordisk mesterskap, utviklingssamlinger og eventuelle regionale treninger/samlinger.
 • Delta jevnlig på internasjonale konkurranser og leire med egen klubb.
 • Gjennomføre fysiske tester (Ironman kadett) to ganger i året og sende inn til talent og trenerutvikler: https://www.judo.no/utover/utviklingstrapp/ironman/

Oppfølging:

 • Utviklingssamtaler med talent og trenerutvikler med jevne mellomrom (utøver og trener).
 • Tilbakemelding på treningsdagbok med jevne mellomrom.
 • Tilbakemelding på fysiske tester. 
 • På aktiviteten utøveren er tatt ut til.
 • På utviklingssamlinger.

Junior U21/senior

Utviklingsgruppen for U21 og senior defineres ikke som landslag, men er en navngitt gruppe, som kan bli tatt ut til aktiviteter. Utøverne må ha klare ambisjoner om å satse mot landslaget. For å bli tatt ut til landslaget må utøveren først i utviklingsgruppen.

Eksempler på aktiviteter kan være:

 • Internasjonale konkurranser/leire.
 • Nordiske treningssamlinger.
 • Enkelte landslagsaktiviteter (nasjonalt/internasjonalt).
 • Deltakelse på landslaget sine daglige judotreninger i Oslo.

Uttak

Aktuelle aktiviteter vil stå i terminlisten og vil variere årlig ut ifra utøvernes nivå. Ved uttak stiller NJF med trener, men utøver/klubb må dekke egne kostnader.

I U21 kreves uttak fra NJF for å delta i EC. I senior kan utøvere i utviklingsgrupper og landslag søke om deltakelse i EC med egen klubb, der landslaget ikke deltar.

Uttak gjøres av landslagstrener i samarbeid med sportssjef etter en helhetsvurdering (treningsinnsats og kvalitet, holdninger og resultater) basert på:

 • NM.
 • Nordisk mesterskap.
 • Internasjonale konkurranser.
 • Utviklingssamlinger. 
 • Utviklingssamtaler.

For å bli tatt ut må utøver/trener:

 • Ha en trener som følger opp.
 • Følge utviklingstrappen for sitt alderstrinn. 
 • Ha en årsplan og treningsplan utarbeidet av trener. Se standardisert plan: https://www.judo.no/utover/landslaget/fagstoff/
 • Kunne dokumentere treningen i BESTR treningsdagbok: (KOMMER!)
 • Delta på eventuelle ukentlige NJF regionstreninger.
 • Delta i NM, nordisk mesterskap, utviklingssamlinger og eventuelle regionale treninger/samlinger.
 • Delta jevnlig på internasjonale konkurranser og leire med egen klubb.
 • Gjennomføre Ironman fysiske tester to ganger i året og være innenfor minimumskravene: https://www.judo.no/utover/utviklingstrapp/ironman/
  • En gang på årlig på felles Ironman testsamling i Oslo.
  • En gang på egenhånd og sende resultatene til landslagstrener.

Oppfølging:

 • Utviklingssamtaler med landslagstrener og/eller talent og trenerutvikler med jevne mellomrom (utøver og trener).
 • Tilbakemelding på treningsdagbok med jevne mellomrom.
 • Tilbakemelding på fysiske tester.
 • Tilgang til treningsprogrammer i trainerize: https://www.trainerize.com
 • På aktiviteter utøveren blir tatt ut til.
 • På utviklingssamlinger.  
 • For utøvere bosatt i Oslo vil det være mulig å delta på landslaget sine judotreninger på dagtid, men øktene gjennomføres på landslagsutøverne sine premisser.

Kriterier for deltakelse i Europa Cup for klubber

Ungdom U18:

Kan søke deltakelse i Europa Cup (EC) der NJF ikke deltar (se terminliste judo.no).

Det er krav om å være igjen 2 dager på leir etter konkurransen.

Klubber med aktuelle utøvere sender en søknad til talent- og trenerutvikler på̊ e-post carin.hamnlund@judo.no senest 2 måneder før konkurranse.

Junior U21:

Kreves uttak fra NJF for å delta.

Senior:

Kun utøvere i utviklingsgruppen og landslaget som ønsker mer aktivitet kan søke deltakelse i EC der landslaget ikke deltar (se terminliste judo.no).

Klubber med aktuelle utøvere sender en søknad til landslagstrener på̊ e-post martin.thiblin@judo.no senest 2 måneder før konkurranse.

Praktisk informasjon

 • EC og leire må̊ fullfinansieres av utøver/klubb. Inkludert trener.
 • Utøvere i U18 og U21 har ikke anledning til å reise alene uten trener.
 • Utøvere/trenere representerer egen klubb og opptrer som et samlet lag under konkurranse/leir.
 • Fly/reise bestilles på̊ egenhånd.
 • Påmelding går gjennom NJF på̊ e-post lill.tjeldvoll@judo.no
 • Offisiell invitasjon og skjemaer ligger på̊ www.eju.net
 • Påmeldingsskjemaer (hotellbestilling og reise) sendes ferdig utfylt til NJF
 • Påmeldingsfristene iht. invitasjonen må̊ følges. Det gjelder både påmelding i Judobase og til lokal arrangør.
 • All nevnt informasjon skal sendes til NJF senest 1 uke før påmeldingsfristen i invitasjonen går ut.
 • Om utøver/trener ikke har gyldig IJF ID lisens i Judobase så må̊ det bestilles før fristen. Koordineres sammen med NJF.
 • Hotell- og deltakeravgift betales via bankoverføring eller ved akkreditering.

Last ned dokumentet:

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier