Dette nivået i utviklingstrappen er optimalt sett beregnet for utøvere 15-17 år.

Hovedfokus
● Treningsglede.
● Lære å forberede, gjennomføre og evaluere konkurranser.
● Se sammenheng mellom forberedelser og utvikling av resultater.
Tachi Waza
Introdusere:● Starte å bygge egen judoidentitet*
Øve påKombinasjoner:
● Å Kombinere teknikkene du har lært, men også utvikle egne konkurranseteknikker.
● Kunne lese situasjoner og basere valg på action-reaction.**

Kontringer:
● Øve på defensive reaksjoner og videreutvikle bruk av hoften.
● Overta teknikker ved å lese motstanders bevegelser/angrep.
● Knytte defensive reaksjoner til kontringsteknikkene du har lært tidligere. Både til høyre og venstre.

● Å utvikle 3-5 «egne» konkurranseteknikker i Tachi Waza. NB: Husk sammenheng med overgang til Ne Waza.
Mestre● «Tachi Waza-krav til brunt belte» i NJFs økthefte.
*Sette sin egen stil, sette «alt» sammen.
**Tori styrer hele situasjonen, mens uke kan lese bevegelsene og reagere hensiktsmessig.
Grep
Introdusere● Strategi for grepsteknikk i konkurranse.
● Bygging av egen judoidentitet.*
● Ulike system mot ulike stiler/posisjoner, fra eget favorittgrep.
Øve på● Å utvikle 1-2 egne favorittgrep. F.eks. klassisk- og/eller nakkegrep.
● Å sette grep sammen med konkurranseteknikker.
● Fortsette å øve på å utvikle de standardiserte grepsvariantene.
Mestre● Å bevege uke fritt, basert på tidligere innlærte mønstre (se standariserte grepsvarianter).
● Å unngå nakkegrep.
● Å bryte nakkegrep. Mestre ett standarisert brudd til hver side.
● Å ta nakkegrep mot både høyre- og venstregrepet motstander. Mestre 4 standariserte grepsvarianter til hver side.
*Egen stil, sette «alt» sammen.
Ne Waza
Introdusere:● Starte å bygge egen judoidentitet.*
● Introduksjon til bruk av armbend og halslås-teknikker, i konkurranse.
Øve på:● Fortsette på «nivå 4«.
Mestre● «Krav til brunt belte» i NJFs økthefte.
Overganger fra Tachi Waza til Ne Waza, i konkurransesituasjoner.
*Egen stil, sette «alt» sammen.
Taktiske ferdigheter
Fokus:
● Grep.
● Posisjonering.
● Når være offensiv/defensiv.
Styrke
Introdusere● Enkel periodisering.
● Maks styrke, uth. styrke, hypertropi.
● Teknikk i rykk og støt.
Øve på● Hypertrofi og uth. styrke.
● Teknikk rykk, støt, frivending, knebøy, markløft og benkpress, chins/pullps.
● Corekontroll og kraftoverføringsøvelser.
Mestre● Frivending, knebøy, markløft og benkpress, chins/pullps.
● Core kontroll og kraftoverføringsøvelser.
● Klatre tau uten ben (avhengig av vektklasse/kjønn).
Basis
Introdusere● Hodestiften.
● Stiften.
Øve på● Hodestiften.
● Stiften.
● Gå på hender – 20 skritt med kontroll.
Mestre● Hodestiften.
● Gå på hender – 20 skritt med kontroll.
Utholdenhet
IntroduserePulsbasert trening.
Øve på● Langkjøring, hurtig langkjøring, naturlig intervall, kortintervall og langintervall.
● Sirkeltrening med høy intensitet.
Mestre● Optimal gjennomføring av 3000 meter. Gjerne også klare minstekrav på Ironman kadett.
● Tåle gjennomføring av:
1) En helt konkurransedag (5-8 kamper)
2) En normal treningsuke
3) En medium lang treningsleir (f.eks. U18 EC-leir).
● Korrekt gjennomføring av langkjøring, hurtig langkjøring, naturlig intervall, kortintervall og langintervall, på egenhånd.
Mentale og sosiale ferdigheter
● Bli introdusert for Olympiatoppens modell for mental trening.
● Utøveren skal på dette nivået gradvis bli kjent med ulike mentale basisteknikker, og bli introdusert for de ulike mentale ferdigheter som kreves på elitenivå i judo.
● Utøveren skal i løpet av nivået beherske evnen til å refokusere (nullstille) seg på trening og i konkurranse.
Judotreningsuker pr. år (tilbud)
● 48.
Treningsøkter pr. uke (antall)
Totalt: 6-8 økter.
4-5 judoøkter, med noe innlagt fysisk trening.
2-3 fysisk økter (Introdusere vekter).
● Eksempel: 6 økter/uke: 4 judo, 2 styrke.
● Eksempel: 7 økter/uke: 5 judo, 2 styrke / 4 judo, 2 styrke, 1 utholdenhet.
● Eksempel: 8 økter/uke: 5 judo, 2 styrke, 1 utholdenhet.
Tilsvarer: 450-550 timer/pr. år.
Annen organisert aktivitet kan brukes som fysisk trening.
Konkurranser pr. år
● 10-15.
Treningsleirer (pr. år)
● 8-10.
Treningsoppfølging
● Klubb.
● OLT treningsdagbok/kampanalyse.
● Utviklingsplan NJF.
Testoppfølging (Ironman)
● VGS/Klubb/trener- og talentutvikler.
Ironman 2 * pr. år.
Treningsmiljø
● Målbevisst og positiv treningsgruppe.
● Mestringsmiljø.
● Engasjerte og kvalifiserte trenere/ledere.
● Kvalitetssikret treningsmiljø (treningskvalitet).
● Internasjonal matching.
Trenerkompetanse
● NJFs Trener 2-kurs + Etterutdanning.
Sportslige forutsetninger
● Samarbeid med VGS om trening.*
● Introdusere periodisering.
● Økonomisk og organisatorisk støtte: Foreldre/klubb/NJF.
● Bosted: Hos foreldre eller (topp)idrettsgymnas.
*Toppidrett/valgfag/idrettslinje/toppidrettsstatus
Restitusjon
● Søvn: 8-10 timer.
● Ernæring: Kommer.
● Hvile:
– Utøver introdusere for å hvile mellom treningsøkter.
– Utøver introduseres for sammenhengen mellom trening, hvile og prestasjon/utvikling.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier